De ongemakkelijke geschiedenis van het associatieverdrag met Oekraïne

Wie had gehoopt dat er een levendig, politiek inhoudelijk debat zou ontstaan rond GeenPeil, het initiatief van het Burgercomité EU, het weblog Geen Stijl en het Forum voor Democratie om een raadgevend referendum van de grond te krijgen over een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, is bedrogen uitgekomen.

Niet alleen duurde het opmerkelijk lang voordat #geenpeil – de noemer waaronder het initiatief werd gelanceerd – door opiniemakers en de mainstream media werd opgemerkt, toen het er eenmaal op ging lijken dat de benodigde 300.000 handtekeningen inderdaad zouden worden gehaald, werd door tegenstanders vooral grof geschut ingezet. ‘Onzin-referendum’, was nog de minst zure poging tot diskwalificatie. De merkwaardigste bezwaren waren die waarin de initiatiefnemers voor ‘fascisten en nazi’s’ worden uitgemaakt. Burgers die gebruik maken van een democratisch recht zijn ‘fascisten’? Soms is het wel heel moeilijk om je in de denkwereld van anderen in te leven.

Het debat bleef dus uit. Jammer. Dan probeer ik het hier maar aan te wakkeren, een dag voor de deadline van de handtekeningenactie.

Tot nog toe zijn de voornaamste redenen waarom #geenpeil aandacht verdient, voor zover ik dit kan overzien, niet adequaat over het voetlicht gebracht. Zo ontbreken enkele kernbegrippen uit de geschiedenis van de totstandkoming van het associatieverdrag met Kiev. Bovendien worden de namen niet genoemd van een aantal belangrijke hoofdrolspelers. Waarom die er wel toe doen, zal ik uitleggen.

Lees dit betoog van Wierd Duk verder op TPO >>>