Alleen de Brusselse-elite profiteert van afschaffing roamingkosten

Jarenlang werd Europa verkocht door te wijzen op de praktische voordelen. Door Europa hoeven we niet meer te wachten bij de douane en door Europa kun je ook pinnen in het buitenland. Europa is vooral heel handig, zo was de boodschap. Het probleem laat zich raden: dit soort praktische voordelen worden langzaam gemeengoed en dan merkt niemand het voordeel meer op. Dan moeten er nieuwe praktische voordelen komen om Europa weer in een positief daglicht te plaatsen.

De nieuwste maatregel in de lijst praktische voordelen is het verhaal over de roamingkosten: de kosten bij bellen en internetten in het buitenland. Deze zijn veel hoger dan als je gewoon binnen Nederland belt. Vanuit het streven om een Europese markt te maken, is dat een ongewenste zaak. Dan zou bellen tussen Europese landen immers even goedkoop moeten zijn als bellen binnen je eigen land.

Daar was het positieve persbericht al. Het Europees Parlement besloot begin 2014 de roamingkosten af te schaffen. De regel zou eind 2015 moeten ingaan.

Dit succes voor Europa moet gevierd worden. En dus was het Europarlementariër Marietje Schaake die onlangs bij een discussie aan de Universiteit van Amsterdam de aanwezigen wist te vertellen dat dit een hele mooie maatregel was voor iedereen. En zo doet iedereen dat die Europa een warm hart toedraagt: afgelopen week bij een discussie in Brussel over het nieuwe boek van Joop Hazenberg kwam hetzelfde punt op: de afschaffing van de roamingkosten laat zien dat Europa goede dingen voortbrengt en meerwaarde heeft.

Twee vragen aan de voorstanders.

Lees dit artikel van Chris Aalberts verder op The Post Online