Welke schuldenreductie?

Na de kredietcrisis dachten veel economen dat het tijdperk van The Great Deleveraging was aangebroken. Particulieren en ondernemingen zouden in versneld tempo hun schulden gaan aflossen, met economische stagnatie tot gevolg. Anderen zagen er juist de voordelen van in: het zou hoge inflatie voorkomen.

Maar die massale aflossing zou er nooit komen. Integendeel, laat een nieuw rapport van McKinsey Global Institute zien. Sinds 2007 is de wereldwijde schuld juist gegroeid ten opzichte van het gezamenlijke BBP, met 57 biljoen dollar (57.000.000.000.000) om precies te zijn. Het percentage schuld ten opzichte van het totale wereld BBP groeide van 246 procent in 2000, naar 269 procent in 2007 tot 286 procent in 2014.

Het onderzoek van McKinsey toont dat dit een groot risico vormt voor de stabiliteit van de wereldeconomie. De snelste groei had plaats in China, daar verviervoudigde de schuld sinds 2007. Het complete rapport is op de site van McKinsey te downloaden. Ook is er een podcast te beluisteren waarin de onderzoekers ingaan op de gevolgen.

Lees verder op Follow The Money