TTIP tast uw gezondheid aan

De discussie over het voedselbeleid van het TTIP-verdrag gaat vrijwel uitsluitend over chloorkippen, Frankensteinvoedsel en gentech. ‘Spookverhalen’ noemt minister Ploumen ze (Economie, 18 april). Gelijk heeft ze. Deze producten zijn verboden onder de huidige EU-regelgeving en zullen dat onder TTIP ook blijven, stellen minister Ploumen, Eurocommissie-voorzitter Juncker en eurocommissaris Malmström. Laten we het daarom eens hebben over de producten die onder TTIP wèl de oceaan zullen oversteken.

Ooit in een Amerikaanse supermarkt geweest? Die laat zich als volgt samenvatten: een massaal aanbod van spotgoedkope, veelal ongezonde, verwerkte producten en een klein, duur hoekje met groente en fruit. Wat opvalt, is het enorme verschil – zowel in prijs als aanbod – tussen gezonde en ongezonde producten.

In sommige staten in de VS is meer dan 35 procent van de bevolking obees. Veel studies bevestigen de relatie tussen sociaaleconomische status en obesitas. Dit verband is van twee kanten aangetoond. Niet alleen zijn mensen met een lager opleidingsniveau en inkomen vaker obees, maar ook hebben obesen vaak een lager opleidingsniveau en inkomen dan een controlegroep. Hoe kan dit?

Onderzoek toont aan dat koopkracht een belangrijke factor is bij het maken van voedingskeuzes. Hoe lager het inkomen, hoe minder geld mensen per kilocalorie uitgeven. Mensen met een laag inkomen maken voedselkeuzes meer met de portemonnee dan met het verstand. Ik vind dit invoelbaar. Stel, je hebt een gezin met drie kinderen en kunt één appel of een rol koekjes kopen, wat kies je dan? Het prijsverschil tussen gezonde en ongezonde producten in de Amerikaanse supermarkt faciliteert dit.

TTIP zou de handelsbetrekkingen tussen EU en VS moeten verbeteren door het opheffen van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen. Het zou vooral gaan om de niet-tarifaire belemmeringen, want tarifaire belemmeringen zouden nauwelijks nog bestaan, zo viel ook in de Volkskrant te lezen. Op voedingsgebied is dit volstrekt onwaar. Sterker nog: deze tarifaire belemmeringen zijn de enige reden dat onze supermarkten nu niet vol liggen met ongezonde Amerikaanse producten.

Lees dit artikel van Noëlle Geubbels verder op de Volkskrant