Nationale overheden hebben niets meer te zeggen

In zijn nieuwe boek schetst de Duitse socioloog Wolfgang Streeck een dubbele crisis: een van het westerse kapitalisme en een van de democratie in Europa, veroorzaakt door de strenge Europese muntpolitie. ‘Eigenlijk moeten alle EU-lidstaten Duitsland worden. Een idioot idee.’

Gekochte tijd is de kroniek van het kapitalisme diep in de blessuretijd, een systeem dat van crisis naar crisis hotst en telkens een manier vindt om zijn hachje te redden. ‘Sinds de jaren 70 gaan kapitalistische samenlevingen door opeenvolgende crises. In elke crisis vinden ze echter een manier om tijd te kopen, tot die oplossing zelf weer een probleem wordt’, steekt Streeck van wal in zijn kantoor bij het Keulse Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.

Streeck, een oud-student van de legendarische cultuurwetenschapper Theodor Adorno, is niet onder de indruk van de monetaire hocus pocus die vandaag wordt toegepast om het systeem overeind te houden. ‘Inflatie, staatsschuld, privékrediet, geldproductie door centrale banken: allemaal om het systeem op het laatste nippertje op de been te houden. Je moet de crisis van 2008 in historisch perspectief zien: het is slechts één uit een reeks gelijkaardige crises.’

Maar het systeem vindt altijd een manier om overeind te blijven?
‘Tot nog toe schijnbaar wel, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo zal zijn.’

De theorie van het laatkapitalisme voorspelde in de jaren 70 al het einde van het systeem. Veertig jaar later staat het kapitalisme nog steeds overeind.
‘De (politieke) geschiedenis van het kapitalisme leert ons dat het een onstabiel systeem is, dat constant gerepareerd moet worden. Meestal zijn we bezig met het ontzenuwen van erg kritieke situaties. Ik ben er zeker van dat we in het komende decennium een even gevaarlijke crisis zullen meemaken als die van 2008. Of er dan iemand een oplossing zal hebben, kunnen we niet voorspellen. We zitten boven op een vulkaan. De drie relatief kalme decennia na 1945 waren uitzonderingen, met een kapitalisme dat veel meer door de overheid werd gecontroleerd. Toch is die rust als de norm gaan gelden.’

U hebt de naam een euroscepticus te zijn?
‘Ik hou niet van die term. Ik beschouw mezelf als een patriottistische Europeaan. Maar ik maak me grote zorgen over de Europese muntunie. Dat is niet hetzelfde.’

‘Kijk om je heen: de conflicten tussen de Europese volkeren zijn sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer zo heftig en emotioneel geweest als vandaag. Dat is het gevolg van die euroconstructie, die verschillende nationale economieën in één monetaire unie dwingt. Daarbij wordt de historische specificiteit van nationaal economisch beleid onderdrukt. Eigenlijk is het erop gericht om alle lidstaten in Duitsland te veranderen. Een idioot idee.’

(meer…)

’Geef elk euroland weer een eigen munt’

De Duitse socioloog Wolfgang Streeck, emeritus hoogleraar aan het Max Planck Instituut in Keulen, geldt als een fel criticus van de euro en de Europese Unie.

Door Albert Jan Swart

In zijn boek Gekochte tijd, dat vandaag in Nederlandse vertaling verscheen, betoogt Streeck dat Europa al decennia lang met allerlei financiële kunstgrepen ’tijd koopt’ en zo problemen voor zich uit schuift. Het recentste lapmiddel vormt in zijn ogen de kwantitatieve verruiming (QE) van de Europese Centrale Bank (ECB). Streeck stelt voor elke lidstaat weer een eigen munt te laten invoeren.

Herr Streeck, u staat bekend als een eurocriticus. Wanneer bent u gaan twijfelen aan het europroject?
„Eigenlijk van het begin af aan al. Ik heb veel onderzoek gedaan naar nationale productiesystemen en de rol van geld daarin. Ik concludeerde dat Duitse ondernemingen door de dure Duitse mark wel hoogwaardige producten móésten leveren, om te kunnen exporteren. Dat resulteerde in een bloeiende auto-industrie. Een land als Italië heeft regelmatig de munt gedevalueerd om te kunnen concurreren. De Italiaanse of de Griekse economie functioneert anders dan de Duitse. Dat laat zich niet zomaar in één keer veranderen met een gemeenschappelijke munt. De euro is een frivool experiment.”

U denkt dat de verschillen tussen de noordelijke en de zuidelijke eurolanden onoverkomelijk zijn, en u verwacht dat de eurozone daardoor zal splijten.
„De Duitse regering – en uw regering zit ook op die lijn – wil Griekenland eigenlijk niet overeind blijven houden. Volgens het Verdrag van Maastricht mag dat ook niet. Volgens datzelfde verdrag mag ook de ECB zich niet met staatsfinanciering bemoeien. Maar dat doet Draghi nu toch, via de aankoop van staatsobligaties. Merkel heeft er niets van gezegd, hoezeer ze QE ook verafschuwt. Want ze weet dat zonder QE Griekenland op de fles gaat.

Maar het Bundesverfassungsgericht, het machtige Duitse hooggerechtshof, kan het beleid van de ECB toetsen. Er lopen meerdere zaken. Tot nu toe hebben de rechters voorzichtig kritiek geleverd op QE. Maar uiteindelijk zullen ze concluderen dat QE onwettig is, omdat het ingrijpt in de begrotingen van lidstaten. Dat moment is niet ver weg.”

Kan het verdrag dan niet gewijzigd worden?
„Dat zou eigenlijk wel moeten gebeuren. Maar daar is geen draagvlak voor.”

Stopt de ECB dan met QE? En wat gebeurt er dan?
„Dat weet ik niet. Misschien weet Draghi het. Maar waarschijnlijker is dat hij het ook niet weet.

Eigenlijk zou men moeten kijken of de euro in deze vorm wel noodzakelijk is. In mijn boek stel ik voor elke lidstaat een zekere mate van eigen monetaire soevereiniteit terug te geven, met een eigen munt. Je zou ook meerdere landen één munt kunnen laten delen. Nederland, België en Luxemburg zouden bijvoorbeeld samen één munt kunnen invoeren. Die verschillende valuta zouden dan, binnen een bepaalde bandbreedte, gekoppeld moeten zijn aan de euro. Dan kan bijvoorbeeld Griekenland toch de eigen munt devalueren. Een soort halve Grexit dus.”

Lees dit interview verder op de De Financiële Telegraaf

EU als doodgraver van de nationale democratie

Het naoorlogse huwelijk tussen democratie en economie dreigt uit te lopen op een vechtscheiding, stelt de Duitse socioloog Wolfgang Streeck. ‘Ik ben bang voor wat komen gaat.’

Nee, hij behoorde niet tot de fractie van Joschka Fischer, die met helm en slagwerk de strijd aanbond met de politie. Wolfgang Streeck (1946), hoogleraar sociologie en directeur van het Keulse Max Planck Institut voor maatschappijonderzoek, was in zijn Frankfurter studentenjaren naar eigen zeggen ‘een linkse sociaal-democraat’. In die tijd en omgeving betekende dat: gematigd. Burgerlijk, bijna. Al was het volgens Streeck in werkelijkheid omgekeerd: ‘Ik was juist geen kind uit de burgerij. Ik kwam meer uit een arbeidersmilieu. Daardoor had ik misschien een wat realistischer kijk op hoe de wereld in elkaar steekt.’

Het weerhield hem er niet van met interesse kennis te nemen van de radicale theorieën die in het Frankfurt van eind jaren zestig, begin jaren zeventig opgang deden. Net als nu heerste toen het idee dat de wereld zich op het snijvlak tussen twee tijdperken bevond. Het kapitalisme zou zijn langste tijd gehad hebben. De winsten stonden onder druk; van Parijs tot Mexico-Stad hing opstand in de lucht. De in Frankfurt populaire ‘crisistheorieën’ legden daarbij de nadruk op een verlies aan legitimiteit. In de naoorlogse, gouden decennia had het bedrijfsleven maatschappelijke rust ‘gekocht’ met steeds verdergaande concessies aan de werknemers: loonsverhogingen, vrije tijd en medezeggenschap. Tevergeefs, meenden de Frankfurters. Eerder vroeger dan later zou de meerderheid van loonarbeiders het strompelende ‘laatkapitalisme’ niet langer tolereren.

‘Ik wilde begrijpen waarom het zo anders gelopen is dan we toen dachten’, vertelt Streeck, gezeten achter zijn bureau boven in het uit grijze bakstenen opgetrokken Max Planck Institut.

Want anders liep het.

Lees dit interview met Wolfgang Streeck door Koen Haegens verder op de Groene
Lees ook: The currency union, Germany and Europe
Lees ook: Het failliet van een post-democratisch Europa