Twee grootste fracties in EP blokkeren controle op hun bonnetjes

De twee grootste fracties van het Europees Parlement hebben een deal gesloten om strengere controle te voorkomen over de manier waarop de leden hun maandelijkse vergoeding á €4.320,- voor kantoorkosten spenderen.

Volgens een intern document opgesteld door de S&D-groep en dat in handen kwam van Politico zijn de centrumlinkse Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) en de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) overeengekomen om door middel van een amendement een deel van een voorstel te laten schrappen dat als doel heeft om door een “adequaat systeem van verificatie” hun onkosten beter te laten controleren.

Door dit amendement zal in plaats daarvan een wijziging, ondersteund door deze beide partijen, pleiten voor “grotere transparantie” en “meer precieze regels” over hoe de maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven van de parlementsleden wordt besteed, waarmee de strengere controle uit de oorspronkelijke tekst vervalt.

Het document laat zien dat er onder de S&D-leden veel bezorgdheid is over de politieke en publieke druk over de kwestie van de transparantie. De maandelijkse vergoeding voor om kantoorkosten te dekken (variërend van briefpapier tot IT-diensten) wordt rechtstreeks overgemaakt naar bankrekeningen van de meeste parlementsleden. Terwijl het Parlement vereist dat de leden alle ontvangstbewijzen en bonnetjes bewaren, is de controle hierop ontoereikend.

“Indien we tegen deze transparantiemaatregelen stemmen, zal de S&D-groep alleen staan en de media zal met de vinger naar ons wijzen” staat er in het document. “Dat is de reden waarom we nu denken dat het in ons belang is om te stemmen in vóór de transparantiewijzigingen.”

Sommige leden van het EP hebben Politico verteld (delen van) de uitkering te hebben besteed op een manier die volgens de regels van het Parlement niet is toegestaan.

De wijziging zal door de vergadering woensdag worden goedgekeurd.

“We moeten heel voorzichtig zijn met dit onderwerp – in de politiek en in de media,” staat in het S&D-document, en het waarschuwt dat uiterst links en conservatieve groepen in het Parlement mogelijk zullen aandringen op een hoofdelijke stemming m.b.t. de amendementen, hetgeen duidelijk zal maken welke partijen dit amendement steunen.

Lees verder op Politico >>>

Update:

Graaien door Europarlementariërs kan blijven doorgaan

Er is deze dagen veel te doen over de afdracht van Nederland aan de Europese Unie. Eventjes een tegenvaller van meer dan €640 miljoen, dat is niet misselijk. Als je er nu van op aan kon dat dit geld goed terecht zou komen, is dat misschien nog uit te leggen. De verspilling via rondpompen van geld blijft echter doorgaan en deze week bleek in Straatsburg dat Europarlementariërs ook rustig kunnen blijven graaien. Alleen voor het afschaffen van het verhuiscircus bestond in het EP een meerderheid, maar als het om de parlementaire vergoedingen gaat, geven de meeste Europarlementariërs niet thuis.

Zoals ik al jaren doe, heb ik ook dit jaar weer veel voorstellen ingediend voor besparingen op de EU-begroting voor volgend jaar. Twee van die voorstellen betroffen de vergoedingen van Europarlementariërs. Allereerst stelde ik voor dat alle EP’ers moeten gaan verantwoorden wat ze doen met de €4.300 per maand die ze ontvangen als ‘algemene onkostenvergoeding’. Dat zou natuurlijk helemaal niet controversieel moeten zijn. Je kan toch ook niet tegen de belastinginspecteur zeggen dat je geen zin hebt om je belastingformulier in te vullen? Helaas steunde ook dit keer de meerderheid van de EP’ers dit voorstel niet. Enig lichtpuntje: het verschil tussen voor- en tegenstanders was nog nooit zo klein. Als we nog zo’n 20 collega’s weten te overtuigen, zijn we er en wordt het definitief onmogelijk om dit enorme maandelijkse bedrag zomaar in eigen zak te steken.

Mijn tweede voorstel kreeg veel minder steun. Het ging daarbij om een onderzoek naar twee andere soorten vergoedingen die alle Europarlementariërs ontvangen: de dagvergoeding (voor elke dat dat het EP bijeenkomt, mits je die dag in een of ander register je handtekening hebt geplaatst) en de afstandsvergoeding (die je krijgt als je buiten je land van herkomst bent).

Lees deze column van Dennis de Jong verder op de website van de SP