Twee grootste fracties in EP blokkeren controle op hun bonnetjes

De twee grootste fracties van het Europees Parlement hebben een deal gesloten om strengere controle te voorkomen over de manier waarop de leden hun maandelijkse vergoeding á €4.320,- voor kantoorkosten spenderen.

Volgens een intern document opgesteld door de S&D-groep en dat in handen kwam van Politico zijn de centrumlinkse Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) en de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) overeengekomen om door middel van een amendement een deel van een voorstel te laten schrappen dat als doel heeft om door een “adequaat systeem van verificatie” hun onkosten beter te laten controleren.

Door dit amendement zal in plaats daarvan een wijziging, ondersteund door deze beide partijen, pleiten voor “grotere transparantie” en “meer precieze regels” over hoe de maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven van de parlementsleden wordt besteed, waarmee de strengere controle uit de oorspronkelijke tekst vervalt.

Het document laat zien dat er onder de S&D-leden veel bezorgdheid is over de politieke en publieke druk over de kwestie van de transparantie. De maandelijkse vergoeding voor om kantoorkosten te dekken (variërend van briefpapier tot IT-diensten) wordt rechtstreeks overgemaakt naar bankrekeningen van de meeste parlementsleden. Terwijl het Parlement vereist dat de leden alle ontvangstbewijzen en bonnetjes bewaren, is de controle hierop ontoereikend.

“Indien we tegen deze transparantiemaatregelen stemmen, zal de S&D-groep alleen staan en de media zal met de vinger naar ons wijzen” staat er in het document. “Dat is de reden waarom we nu denken dat het in ons belang is om te stemmen in vóór de transparantiewijzigingen.”

Sommige leden van het EP hebben Politico verteld (delen van) de uitkering te hebben besteed op een manier die volgens de regels van het Parlement niet is toegestaan.

De wijziging zal door de vergadering woensdag worden goedgekeurd.

“We moeten heel voorzichtig zijn met dit onderwerp – in de politiek en in de media,” staat in het S&D-document, en het waarschuwt dat uiterst links en conservatieve groepen in het Parlement mogelijk zullen aandringen op een hoofdelijke stemming m.b.t. de amendementen, hetgeen duidelijk zal maken welke partijen dit amendement steunen.

Lees verder op Politico >>>

Update: