De elites en het volk drijven uiteen

Samuel Huntington werd weggehoond om zijn sombere analyses. Maar de opkomst van Donald Trump geeft hem gelijk.

Komt deze analyse over Amerika u bekend voor? De elites en het volk drijven uiteen. Vanuit de blanke onder- en middenklassen bouwt zich een sluimerende woede op. Vooral mannen zijn boos op het economische establishment dat niet de belangen van de Amerikaanse burgers zou dienen. Op de progressieve elites die de nationale identiteit ondermijnen en te veel immigranten binnenlaten. En op Mexico dat doelbewust veel van zijn grootste probleemgevallen de grens over zou sturen. Hun onvrede zal leiden tot agressie en ze zullen een wanhopige poging doen om hun greep op de Verenigde Staten terug te veroveren.

Nee, dit is geen column over de campagne van Donald Trump. Het stond allemaal al netjes academisch opgeschreven in een boek uit het jaar 2004. Niet lang voor zijn dood publiceerde de Harvard-politicoloog Samuel Huntington Who Are We?, waarin hij een aantal voorspellingen deed over de toekomst van zijn land. Het boek werd indertijd weggehoond, maar wie het nu leest, knippert als vanzelf even met de ogen. Huntington lijkt tot in opmerkelijke details de agressie van Trumps campagne te hebben voorzien. Het werpt confronterende vragen op over Amerika.

Huntington is natuurlijk vooral bekend van zijn in 1993 geschreven artikel The Clash of Civilisations, later omgewerkt tot een boek. Waar veel mensen in die tijd nog optimistisch waren over de wereldwijde overwinning van het vrije democratische Westen, kwam Huntington met een sombere analyse. Veel conflicten van de toekomst, zo voorspelde hij, zouden zich gaan afspelen langs de stokoude culturele lijnen van de wereldbeschavingen.

Lees dit artikel van Steije Hofhuis verder op de Volkskrant

Wolfgang Schäuble: meer moslims, tegen inteelt

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zit al bijna een halve eeuw in de politiek en zou volgend jaar – hij is dan 74 – ook nog best president van Duitsland willen worden. Schäuble heeft vaak redelijk verstandige teksten, vooral als het om de euro gaat. Maar nu vloog hij schandalig uit de bocht. Schäuble gaf een interview aan het weekblad Die Zeit, waarin hij stelde tegen het oprichten van ‘hekken’ tegen immigranten uit de Derde Wereld te zijn. Die immigranten kunnen Duitsland (Europa?) naar zijn idee namelijk behoeden tegen ‘inteelt’. Even door het Duits heenbijten:

Die Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde, was uns in Inzucht degenerieren liesse. Für uns sind Muslime in Deutschland eine Bereicherung unserer Offenheit und unserer Vielfalt.

In Duitsland werd het meteen een relletje, dat deze toppoliticus er een soort omgekeerde versie van Hitlers gedachtengoed op na blijkt te houden. Hitler wilde raszuiverheid om het Arische ras niet ten onder te laten gaan, Schaüble wil juist rassenmenging om inteelt (en nog zo wat) te voorkomen.

Het is natuurlijk extra gek, dat Schäuble uitgerekend migranten wil aantrekken uit gebieden waar de inteeltrisico’s het grootst zijn. In Noord-Afrika en het Nabije Oosten kan het percentage huwelijken van bloedverwanten namelijk oplopen tot de helft. Kijk maar naar bijgaand kaartje.

In Elsevier schreef ik een commentaar over dit brisante onderwerp, dat ook ingaat op het feit dat Brusselse top-Europeanen gedachten hebben die een beetje in de buurt van die van Schäuble komen. De vraag dringt zich op: zijn de bazen van Europa niet alleen bezig een Europese staat te vestigen, maar hebben ze ook al een idee wie die staat moet gaan bevolken?

Lees verder op de website van Syp Wynia

De naïviteit van Europa’s open grenzen

Pleidooien voor open grenzen berusten op drogredeneringen. En angst voor de desintegratie van Europa is een goede raadgever.

Een parlementaire delegatie bezocht in 1973 China. Tijdens de ontvangst door premier Zhou Enlai, legde D66-leider Hans van Mierlo uit wat zijn ‘Die-Sikstie-Siks’ was, en hoe belangrijk mensenrechten waren, en de mogelijkheid om ‘uit te reizen’. “Grenzen openen?”, reageerde Zhou, “hoeveel wilt u er meenemen? Driehonderd miljoen? Vierhonderd miljoen?” De oud-PvdA-minister die me dit verhaal vertelde, moest er weer smakelijk om lachen, ook om de stilte die toen volgde bij de leider van Die-Sikstie-Siks.

Leiders als Stalin, Mao en Pol Pot hadden twee visies. De ene ging over hoe ze aan de macht konden komen en blijven. De andere over hoe hun land eruit moest zien. Op de weg ernaartoe keken ze niet op één, twee of tien miljoen mensen die als obstakels uit de weg geruimd dienden te worden. Het huidige Midden-Oosten en Afrika kent nog veel van dit soort leiders, niet alleen in Syrië en Eritrea. Ook de Turkse leider Erdogan schuift met vluchtelingen zoals een croupier in een casino met zijn harkje de fiches van hier naar daar duwt.

Wanneer is een land vol? Toen Pim Fortuyn begin 2002 zei dat Nederland vol was, werd hij uit Leefbaar Nederland gezet. Hij zei daarna dat Nederland ‘eh, een beetje druk’ werd. Columnist Jan Blokker relativeerde toen het begrip ‘vol’. Als je de hele wereldbevolking, toen 6 miljard mensen, allemaal schouder-aan-schouder zette, kin tegen nek, dan pasten ze volgens zijn berekening allemaal in de Noordoostpolder. Dat heb ik onthouden, omdat ik in die polder ben geboren en wat getallen omtrent die polder ken – oppervlakte, grootte boerderijen, afstanden langs al die rechte populierenwegen – en ook iets weet van de toekomstvisie die aan dit tekentafelproject ten grondslag lag.

De halve eeuw van wilde kolonisatie, zoals de Haarlemmermeerpolder die had gekend in de 19de eeuw, wilde men overslaan. Zorgvuldige selectie van de bewoners – boeren, arbeiders, middenstanders, onderwijzers en zo meer – zou in één keer een goed draaiende samenleving bewerkstelligen. De NOP moest ‘BVN’ worden, het Beste Van Nederland: een geografische en religieuze afspiegeling van Nederland, maar wel met de geschiktste katholieken uit Twente, gereformeerden uit Zeeland, of de Friezen die, zoals dat toen heette, ‘niks’ waren.

Toen die tekentafelkolonisatie na 1945 op gang kwam, stond bij de zuidelijke toegang, de Ramspolbrug, een groot bord in de berm met de oeroude tegeltjeswijsheid: ‘Wie hier niet tevreden binnenhuppelt, wordt er een, twee, drie weer uitgeknuppeld!’ Dat bord werd na een tijdje weggehaald, want dat knuppelen, dat klonk na de Bezetting toch wat naar.

Heeft dit staaltje van social engineering een ideale samenleving opgeleverd? Niet echt. Na ‘De Ramp’ in 1953 moesten veel Zeeuwse boeren – vluchtelingen – worden ondergebracht, wat de afspiegeling al verstoorde. En later deed ‘de geschiedenis’ zijn werk: automatisering maakte veel arbeiders overbodig, jongeren die goed konden leren trokken weg, er kwamen mensen uit de achterstandswijken in het Westen, wegens de lage huren.

Tussen 1945 en zeg 1970 was die samenleving tamelijk harmonieus: je groette elkaar, al waren op verjaardagen de buren minder welkom dan de gelijkgezinden uit de eigen streek van herkomst. En na het pensioen trok menig kolonist terug naar de geboortegrond.

Conclusie: een gedeelde toekomstvisie is de belangrijkste factor om een samenleving braaf, burgerlijk, vreedzaam en optimistisch te houden. En het is in een periode van groei gemakkelijker dan tijdens krimp om elkaar de ruimte te gunnen. Fysieke ruimte was in de NOP ruimschoots aanwezig: voor elke inwoner omgerekend 0,4 vierkante kilometer. Nu Nederland ruim 17 miljoen inwoners telt, is dat 250 keer zoveel: 500 op elke vierkante kilometer.

Lees dit essay van Henri Beunders verder op Trouw

Goa voor Indiërs springplank naar de EU

De inwoners van de Indiase deelstaat Goa kunnen tot de derde generatie een paspoort van oud-kolonisator Portugal krijgen. Velen maken daar gebruik van.

Volgens Indiase media hebben tussen januari en augustus 2015 2158 Indiërs een Portugees paspoort aangevraagd, bijna tweemaal zoveel als het jaar ervoor. En in een rapport van de Migration Observatory van de Oxford Universiteit staat dat Indiërs met een Portugees paspoort de grootste groep EU-paspoorthouders van buiten de Unie zijn. In het eerste kwartaal van 2015 waren het er twintigduizend, meer dan enige andere groep.

De Portugese kolonie Goa werd in 1961 overgenomen door India. Indiase burgers die kunnen bewijzen dat zij vóór 1961 op Portugees grondgebied in Goa, Daman of Diu (twee andere Portugese enclaves) zijn geboren, komen in aanmerking voor een Portugees paspoort. Dat geldt ook voor hun nakomelingen, tot in de derde generatie.

“De meesten gaan niet naar Portugal, maar linea recta naar Engeland,” zegt Olavo de Santa Rita Lobo, ‘consultant voor Portugees burgerschap’. In zijn kantoortje om de hoek bij restaurant Marietta helpt hij mensen met de procedures voor het verkrijgen van het felbegeerde paspoort. “Velen hebben geen enkele band met Portugal, maar willen gewoon een EU-paspoort om te kunnen werken in het Verenigd Koninkrijk of om daar hun kinderen naar school te laten gaan.”

“Veel van de mensen die een Portugees paspoort aanvragen zijn ook helemaal geen Goanezen,” zegt Lobo. “Ze komen uit de deelstaat Gujarat en gebruiken vervalste documenten. Ze nemen bijvoorbeeld een foto van een grafsteen met daarop een Portugese naam en zeggen dat daaronder hun voorouders liggen.”

Volgens de Portugese immigratiedienst werden in juni drie personen in Portugal aangehouden in verband met documentfraude. In ruil voor grote geldbedragen had een criminele organisatie officiële documenten vervalst, zoals geboorteakten, voor mensen die helemaal niet in de voormalige Portugese gebieden in India geboren zijn.

Bron: Parool van 9 januari 2016

Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde

Door de blijvende toestroom van vluchtelingen zal permanente massawerkloosheid ontstaan, denkt Harrie Verbon, hoogleraar financiën in Tilburg.

In de tweede helft van de jaren zeventig werd de olie in een paar jaar vier keer zo duur: de oliecrisis was een feit. Door deze explosie van productiekosten gingen veel bedrijven failliet en de werkloosheid steeg van minder dan 4 naar meer dan 11 procent. In 1985 waren de olieprijzen al weer op hun ‘normale’ niveau, maar toch duurde het nog tot het einde van de vorige eeuw voor de werkloosheid weer op het niveau van voor de oliecrisis was gekomen.

Voor velen was het toen echter al te laat. Eind jaren zeventig waren het vooral jongeren die door de oliecrisis werkloos werden. Later bleek dat die slech-te start op de arbeidsmarkt hun hele carrière negatief heeft bepaald.

De oliecrisis was een aanbodschok, omdat bedrijven opeens merkten dat ze met op olie gerichte productiemethoden niet meer renderend hun producten konden aanbieden. De vluchtelingen die nu op dit moment West-Europa overstromen, vormen ook een aanbodschok, omdat er door hun komst opeens veel meer arbeid beschikbaar komt. Vluchtelingen nemen volop laag of middelbaar geschoolde kennis mee en sommigen komen met een hogere opleiding het land binnen. De ervaring leert echter dat, als toegelaten asielzoekers een plaats op de arbeidsmarkt vinden, dat meestal niet in banen is die een hogere opleiding vragen. Zelfs niet als zij die opleiding wel hébben.

Velen verwachten dat er in het bedrijfsleven geen banen meer bijkomen voor mensen met lagere of middelbare scholing. Het effect is dan dat er op de arbeidsmarkt een concurrentiestrijd tussen Nederlanders en vluchtelingen met lagere en middelbare scholing op gang komt. Interessant voor het management van bedrijven: het veel grotere aanbod van personeel zet druk op de lonen.

Zonder loondalingen kan het extra aanbod van arbeid echter niet in het productieproces worden opgenomen. Tenzij we Amerikaanse toestanden willen, waar je van een minimumloon niet rond kunt komen, kunnen de lonen op minimumniveau niet veel meer dalen. Er moet dus werkloosheid ontstaan: onder de vluchtelingen of onder de Nederlanders (of, waarschijnlijker, onder allebei).

Lees verder op de Volkskrant

Orbán: Een land, niet de EU, bepaalt wie er binnenkomt

Het is niet aan de Europese Unie (EU) of aan andere landen om te bepalen met wie een volk in een soevereine staat wenst samen te leven. Alleen het eigen volk mag over die kwestie oordelen.

Dat heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán gezegd in een toespraak aan Hongaarse bestuurders. ‘De principiële vraag luidt als volgt: “Heeft iemand in de wereld het recht om ons te vertellen met wie wij, in ons land, wensen samen te leven?” zei Orban. ‘Het antwoord,’ zo vervolgde de Hongaarse premier, ‘is dat niemand het recht heeft om dat te bepalen. Het kan alleen door ons, Hongaren, worden bepaald wie hier mogen leven en van wie dit land is.’

De Hongaarse premier reageerde op een uitgelekt plan van de EU om tussen de 400.000 en 500.000 Syrische asielzoekers van Turkije over te nemen. Dit plan maakt officieel geen onderdeel uit van de deal tussen Turkije en de EU, maar Orbán vreest dat dit wel degelijk in de achterkamertjes met Turkije is afgesproken. ‘Ik denk dit omdat ze er tijdens de Europese top in Malta ook al mee kwamen. Toen hebben we dat plan gevetood.’

Orbán verwacht dat Hongarije en de andere Visegrad-landen de komende tijd flink ‘onder druk’ zullen worden gezet om verplicht migranten op te nemen. Maar Hongarije zal zich, zoals eerder aangegeven, samen met andere landen tegen dit plan blijven verzetten.

Lees verder op Elsevier

Dijsselbloem legt bom onder Schengen

Nederland overweegt serieus om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden met een kleinere groep landen achter gesloten grenzen. Dat zegt Jeroen Dijsselbloem in een gesprek met het FD en enkele Europese media. Hij ziet de toekomst van Schengen, de ruimte zonder interne grenzen, somber in. ‘Als het niet met 28 landen gaat, vallen we terug op Schengen of zelfs mini-Schengen. Ik ben niet optimistisch.’

Woensdag had de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker al in het Europees Parlement gezegd dat Schengen zich in comateuze toestand bevindt. Als de grensvrije zone teloorgaat, heeft ook de euro geen zin meer, vindt de Luxemburger.

De PvdA-minister van Financiën waarschuwt dat de welvaartsstaat op springen staat, als vluchtelingen in groten getale en ongehinderd naar het noorden van Europa blijven trekken, terwijl de landen in Oost-Europa weigeren zich hun lot aan te trekken. Volgens Dijsselbloem dragen Zweden, Oostenrijk, België, Duitsland en Nederland nu alle lasten. Deze landen vragen hulp, maar krijgen die niet. ‘Landen die zeggen dat het niet hun probleem is, wens ik veel geluk. We hebben veel solidariteitsmechanismes in de EU.’

Met dat nauwelijks verholen dreigement legt de voorzitter van de Eurogroep een bom onder de samenwerking tussen de EU-landen. Hij bevestigt dat ministers van binnen- en buitenlandse zaken serieus kijken naar ‘suboptimale’ opties, uit vrees dat ze de bestaande sociale voorzieningen en de maatschappelijke rust anders niet in stand kunnen houden.

Lees verder op het FD

When will we face up to the truth that the EU is a gigantic sham?

The ideas behind the European project look even more hollow in the wake of the devastating terrorist attack in Paris.

What is left of the European idea? Whatever indeterminate reassurances emerge from however many EU “summits” on security and shared intelligence, everybody must know that Paris was the end.

The disastrously uncoordinated response to the refugee crisis had already discredited the notion that this was a unified federation in which all member states had an equal voice. The grand verbiage of solidarity and cooperation simply dissolved when faced with a global humanitarian disaster – precisely the sort of event which the whole edifice was originally constructed to avert. And then, with Paris, it became horrifyingly obvious that the open borders policy – the most sacred of the EU founding principles – was unsustainable. As Abdelhamid Abaaoud and his army of butchers had clearly known all along, and the migrant-traffickers were able to promise their desperate customers, once you set foot on the holy ground of Europe you may as well be invisible.

The failures of intelligence – about which European security agencies are now so exercised – may have been egregious but they were also inevitable. How can you track suspected terrorists across a continent which has not only dismantled boundaries but deconstructed the apparatus which allows nation states to monitor transit across their territory? When individual member states can unilaterally throw out the most basic agreements – as Germany did with the Dublin rules on asylum-seekers – why should anyone expect consistent, reliable cooperation on intelligence-gathering across national borders? Let alone any coherent, mutually agreed stand on the policing of external borders. After all, if there was such profound disagreement on migrant numbers – as there was between Germany and Hungary, for example – how likely was it that there could have been a policy on controlling external borders that would be acceptable to all member states?

The shambles that was the migrant crisis was predictably exploited by terrorists, but the chaos itself might have been avoided if separate nations had been dealing with migration instead of being forced to accept the consequences of the EU’s failure to act.

Lees deze column van Janet Daley verder op The Telegraph