The world’s happiest, richest, healthiest, and most crime-free countries revealed

The Legatum Institute, a think tank based in London, on Mondayreleased its annual global Prosperity Index, a huge survey that ranks what it calls the most prosperous countries in the world.

The amount of money a country has is one factor of prosperity, but the Legatum Institute considered more than that in its ranking.

The organisation compared 89 variables to come up with its list. These variables include traditional indicators like per-capita gross domestic product and the number of people in full-time work, but also more interesting figures such as the number of secure internet servers a country has and how well rested people feel on a day-to-day basis.

The variables are then split into eight subindexes: economy, entrepreneurship and opportunity, governance, education, health, safety and security, personal freedom, and social capital. The index looked at the 142 countries in the world that have the most available data.

3. Denmark — Danes can enjoy great governance, top-level education, and a high social-capital score. If not for its relatively poor health score (16th), the country might top the whole Index. It climbed one place this year.

2. Switzerland — Switzerland has been second in the Prosperity Index for three consecutive years. The Alpine nation ranks top of the governance subindex and has the second-highest-rated economy.

1. Norway — The Scandinavian country tops the Prosperity Index once again in 2015. It has been first in each of the past seven years. Norway is the only country ranked in the top 10 of every subindex.

Lees het hele artikel op The Independent

Blijf af van wat echt gelukkig maakt

Ogenschijnlijk is Jesse Klaver als politiek leider een succes; indien we de opiniepeilingen van Maurice de Hond althans mogen geloven. In Peil.nl schoot GroenLinks omhoog direct nadat bekend werd dat Klaver de nieuwe (fractie)leider is. Het is tekenend voor de hypes die de Nederlandse politiek zo vaak beheersen, stelt Patrick van Schie van de Teldersstichting, de denktank van de VVD. Hij vraagt zich af: zouden die kiezers die zich nu ineens tot GroenLinks aangetrokken voelen weten waar Klaver voor staat?

Klaver zelf zou in een toespraak op 24 juni jongstleden bekend maken wat hij wil. Waarschijnlijk had hij niet eens door dat hij die avond de toehoorders een dusdanig diep inkijkje in zijn drijfveren heeft gegeven dat hij nogal naakt kwam te staan. Want, vertelde hij met trots, door het lezen van het boek ‘Ill fares the land’ van historicus Tony Judt in de zomer van 2010 begon hij na te denken over ‘waar je voor staat, waar je voor gaat en waar je naartoe wil’. Aan zo’n onderzoek naar zijn ‘diepste drijfveren’ begon Klaver dus nádat hij Kamerlid was geworden. Dat maakt helder wat er bij Klaver inderdaad vanaf druipt: zijn ambitie loopt ver vooruit op zijn gedachten. De Nederlandse politiek zou pas echt rijker worden als meer politici dit proces eens zouden omdraaien.

Maar goed, hij schijnt eruit te zijn en heeft ontdekt dat ons land zucht onder ‘economisme’. Dit is, naar zijn zeggen, de gedachte ‘dat alle politieke en maatschappelijke problemen terug te brengen zijn tot een rekensom’. Het zou ons afhouden van politiek in de vorm van een ideologisch debat. Politiek behoort te gaan over waarden, en niet louter over centen. Dat ben ik graag met hem eens.

Klaver betoogde in zijn rede dat er alleen nog maar wordt gekeken ‘naar wat dingen kosten, niet naar wat ze waard zijn’. Geld is bepaald niet alles, daarin heeft de GroenLinks-voorman gelijk. Maar zolang (linkse) politici vooral blijven pleiten voor meer overheidsbeleid, meestal synoniem voor of in ieder geval gepaard gaande met meer geld uitgeven, is het toch wel belangrijk om je af te vragen of dat geld goed wordt besteed. Al was het maar omdat deze politici niet met hun eigen geld ‘goed’ willen doen, maar met dat van u en mij. Nogal makkelijk te beweren dat geld niet belangrijk is, als dat in werkelijkheid andermans geld betreft.

De gedachte dat het beter is als burgers hun eigen geld kunnen uitgeven dan het ze afhandig te maken en door de overheid te laten besteden, denkt Klaver te kunnen weerleggen door te wijzen op de inefficiëntie als gevolg van de ‘grote privatiseringsgolf’ in de jaren tachtig en negentig. Als voorbeelden noemt hij de vastgoedwaanzin van het ROC Leiden, het Fyra-debacle en misstanden in de zorg. Een hoogst curieuze redenering, want in géén van deze gevallen gaat het om burgers of bedrijven die hun eigen geld uitgeven. Zijn voorbeelden onderstrepen juist het falen in de collectieve sector, en de nonchalance waarmee sommige bestuurders in die sector met gelden van anderen – de belastingbetalers – omgaan. Misschien moet Klaver eerst nog maar iets meer lezen en nadenken over wat privatisering echt inhoudt.

Lees verder op Trouw >>>

Euro maakt niet gelukkig

Dat er liefst vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie of euro tot de gelukkigste landen ter wereld behoren, bewijst volgens Maarten Koning dat een EU-lidmaatschap niet zaligmakend is.

Zwitserland is het gelukkigste land van de wereld, aldus de VN. Hoe is dat mogelijk? In 2001 wees de Zwitserse bevolking massaal een lidmaatschap van de EU af.

Volgens de Europese eenheidsideologen zou het sociale, economische en financiële licht in dit land doven.

In de top vier staan verder Noorwegen, Denemarken, IJsland. Géén EU- of euroland. Hoe kan dat? Zonder euro of EU kan geen Europees land functioneren, zo propageert de ambtelijke, politieke en journalistieke elite al decennia, hoewel de euro in alle landen de koopkracht, economische groei en de politieke, monetaire en sociale stabiliteit heeft aangetast.

Griekenland moet van deze elite in de eurozone blijven, omdat het bedrog en de leugen anders snel duidelijk worden: Griekenland zal zonder euro, een eigen gedevalueerde munt en eenmalige schuldenkwijting veel beter functioneren.

De representatieve nationale parlementaire democratie, munten of grenzen zijn geen postzegelclubs die per decreet opgeheven kunnen worden voor een hachelijk, onverantwoordelijk en roekeloos Europees experiment.

Bron: De Telegraaf | Wat u zegt

Nederland zakt op lijst van gelukkigste landen

Nederland is drie plaatsen gezakt op de ranglijst van ‘gelukkigste landen’ van de Verenigde Naties. Stond ons land in de vorige editie, die in 2013 werd gepubliceerd, nog op plek vier, nu moet genoegen genomen worden met een zevende plek en krijgt ook een iets lager rapportcijfer: van een 7,5 naar een 7,4.

De onderzoekers hebben onder meer gekeken naar de jaren die mensen gemiddeld in gezondheid leven, of mensen iemand hebben op wie ze kunnen rekenen en de vrijheid om levenskeuzes te maken. Ook vrijgevigheid, corruptie en het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking tellen mee. Gekeken is naar de periode tussen 2012 en 2014.

De Zwitsers leven in het gelukkigste land van deze wereld. Die plek hebben ze afgepakt van Denemarken, dat nu op plek drie staat. Nummer twee IJsland maakt de top drie compleet. Duitsland staat slechts op de 26e plaats.

De landen in de Top 3 hebben drie overeenkomsten: Ze zijn Europees, klein, en hebben geen euro. Twee ervan zijn geen lid van de EU. Ergo: het dreigement dat een land dat uit de euro of de EU stapt verdoemd is, is hiermee wel ontkracht.

Bron: Nu