Paniek in de tent bij Europees Parlement deze week

Het Europees Parlement (EP) heeft een bijzondere vergaderweek in Straatsburg achter de rug. Zo werd tijdens de openingssessie op maandag besloten het debat over rechten van aandeelhouders te verplaatsen naar de plenaire vergadering van juli. Dit was een verzoek van de S&D-fractie en heeft onder andere te maken met de verdeeldheid over de herziening van het bonusbeleid voor bestuurders. Volgens de ontwerpresolutie moet het bonusbeleid om de drie jaar worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, maar de EVP, ECR en ALDE willen dat dit onderdeel minder strikt wordt voorgeschreven. Het EP wil de komende maand gebruiken om hierover een compromis te bereiken.

Vervolgens stond woensdagochtend het parlement op zijn kop toen verschillende Europarlementariërs forse kritiek uitten op het uitstellen van de stemming over de ontwerpresolutie TTIP. Voorzitter Schulz werd verweten ondemocratisch te hebben gehandeld door dinsdag de stemming (gepland voor woensdag na het debat) uit te stellen in de wetenschap dat de S&D geen meerderheid had voor het uitsluiten van ISDS in TTIP. Ook werd er gewezen op eventuele verdeeldheid binnen de fractie over dit standpunt. Vervolgens brak er een discussie los over het wel of niet voeren van een debat, waarbij de voorzitter van de EVDD het debat op de agenda wilde houden en de voorzitters van de ECR en Groenen pleitten voor uitstel. Uiteindelijk waren 183 Europarlementariërs voor en 181 tegen uitstel. Het debat en de stemming worden waarschijnlijk geagendeerd voor de plenaire vergadering van juli of mogelijk september.

Lees verder >>>