Deens ‘Nee’ tegen meer EU in referendum

Ruim de helft van de Denen wil de aparte status in de Europese Unie behouden en is tegen het overnemen van meer Europese regelgeving.

Dit lijkt de uitslag te zijn van een referendum dat gisteren is gehouden over de vraag of het land zijn eigen koers op het gebied van binnenlandse zaken en justitie moet inruilen voor een gemeenschappelijke Europese aanpak van kwesties op deze beleidsterreinen. Denemarken is sinds 1973 EU-lid, maar heeft in 1992 uitzonderingen ten aanzien van het lidmaatschap bedongen.

Volgens het Verdrag van Lissabon (2009) wordt Europol in 2016 een supranationale organisatie, in plaats van een internationale, die bestuurd wordt door EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Met het referendum vroeg premier Rasmussen de Denen het parlement de macht te geven zelf te bepalen of Denemarken meedoet op justitie-, asiel- en migratiegebied.

De uitslag van het referendum is een grote overwinning voor de eurosceptische Deense Volkspartij. De partij had van te voren opgeroepen om ‘nee’ te stemmen, zodat Denemarken autonome beslissingen kan blijven nemen op het gebied van justitie.

Bronnen: Trouw, Telegraaf, NRC, Elsevier