Merkel zet de EU zelf bij de vuilnis

“Power is only what you allow it to be”. De macht van de ander reikt tot waar je dat toestaat. Het is – samengevat door journalist Christopher Hitchens – George Orwell’s definitie van macht. Het mooie van deze omschrijving vind ik dat Orwell de verantwoordelijkheid voor de intimidatie legt bij de geïntimideerde. We worden zelf schuldig aan de macht die een ander over ons heeft.

De Duitse cabaretier Jan Böhmermann hangt een proces en mogelijk een gevangenisstraf boven het hoofd, hij is zijn tv-programma kwijt en de politie bewaakt zijn huis in Keulen. Böhmermann heeft een buitenlandse dictator beledigd, die in eigen land gevangenissen vult met critici en die ambitie nu lijkt uit te breiden naar Europa. De dictator eist vervolging in Duitsland en daar is de regering van de cabaretier zo van geschrokken, dat vervolging nu serieus wordt onderzocht.

Pats! Drie-nul voor de dictator. Duits openbaar ministerie aan het werk gezet, cabaretier van de buis en opgesloten in zijn huis. Sinds wanneer initieert een buitenlands staatshoofd vervolging in een land waar ie niks over te zeggen heeft? Sinds de Turkse president Erdogan iets te zeggen heeft over Duitsland.

Lees deze column van Roderick Veelo verder op RTL

De Homo Blablaticus beseft waarde van anonimiteit niet

Wie pleit voor het opheffen van de anonimiteit op internet beseft niet dat het in een groot deel van de wereld bittere noodzaak is om je anoniem op internet te begeven, om kritische vragen te kunnen stellen over geloof en regering, om taboes bespreekbaar te maken en om revoluties te ontketenen.

Vorige week schreef Wim van Etten het artikel ‘Dood aan de Homo Internetticus!’ Hierin pleit hij voor invoering van een internet-rijbewijs om anonimiteit en onbeschoft gedrag online tegen te gaan, en zo te voorkomen dat de individuele vrijheid het leven van anderen vergalt en dat niemand zich meer beschikbaar stelt voor een publieke functie. Is dit een slecht verwoorde satire? Het resultaat van een schrijfcursus bij de dagbesteding? Nee, het stuk van Van Etten legt een veel breder probleem in ons land bloot: de wildgroei van de Homo Blablaticus.

Wij zijn zo ver van serieuze kwesties verwijderd, dat ons denkniveau een permanent koffie-met-speculaasgehalte heeft bereikt. Feitenvrij, inzoomend op gevoel en mikkend op het succes van de gedeelde beleving. Waar je zou verwachten dat ons perspectief in deze geglobaliseerde wereld niet meer eindigt bij de dijken, zijn wij kleingeestiger dan ooit.

Als we op een paar zandzakken gaan staan, zien we bijvoorbeeld dat het in de rest van de wereld bittere noodzaak is je anoniem op internet te begeven, om niet te worden vermoord of gevangen genomen. Om kritische (‘onfatsoenlijke’) vragen te kunnen stellen over geloof en regering, om taboes bespreekbaar te maken over seksualiteit, misbruik en onderdrukking. Om revoluties te ontketenen: groot, zoals de Arabische Lente, of klein, zoals op het Chinese equivalent van Twitter, Sina Weibo.

Deze laatste wordt als een zodanige bedreiging voor de zittende macht ervaren, dat na censuur nu een verbod op anonimiteit wordt voorbereid. Ik zou me doodschamen als de mensen die in deze strijd hun leven wagen, wisten dat ons debat over essentiële vrijheden is gemarginaliseerd tot infantiel geklaag over onfatsoenlijk taalgebruik. Of zijn we vergeten waar de vrijheid van meningsuiting werkelijk over gaat? Dat een menselijk bestaan, noch een democratie, mogelijk is zonder onszelf en elkaar aan het woord te laten; zonder je een oordeel te kunnen vormen nadat je tegenwerpingen hebt gehoord? Dat dit neveneffecten heeft kan daaraan geen afbreuk doen.

Lees verder op de Volkskrant >>>

‘Fuck de Koning, fuck de Koning, fuck het Koningshuis’

Welkom in de naargeestige, cynische, bekrompen, enge wereld van het OM.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat zich de laatste weken kennen als een eng clubje elitaire bralballen die de grondrechten van de burger liever zo snel mogelijk uit het raam kieperen, in plaats van ze te beschermen. Vorige week startte het OM een infantiele PR-actie om burgers ervan te overtuigen dat privacy geofferd moet worden op het altaar van valse veiligheid. Want zonder de bewaarplicht spelen wij volgens het OM terroristen, pedofielen en allerhande tuig in de kaart. Vandaag liet het OM weten dat activist Abulkasim Al-Jaberi zal worden vervolgd omdat hij tijdens een demonstratie ‘fuck de koning, fuck de koning, fuck het koningshuis’ riep.

Welkom in de naargeestige, cynische, bekrompen, enge wereld van het OM. Een wereld waar uw grondrechten dienen te wijken om de zittende macht te beschermen. Afgelopen zomer was hetzelfde OM er namelijk als de kippen bij om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar een fotofuck (een soort digitale cartoon) van de Haagse burgemeester Van Aartsen. De gemiddelde burger zag een bestuurlijke natte tosti die op de hak werd genomen, het humorloze OM zag “bedreiging van een bestuurder”.

Al-Jaberi gilde afgelopen november wat onsamenhangende brei over Palestina, het Koninghuis en Zwarte Piet op een hoofdstedelijk pleintje en mag voor de rechter verschijnen wegens het beledigen van het koningshuis. Van het Koningshuis (!) Een stel Friezen zonder enige directe verwantschap met Willem van Oranje, die op basis van geboorterecht jaarlijks miljoenen euro’s uit de zakken van de belastingbetaler kloppen. Met dat geld bouwen ze vervolgens leuke vakantie-optrekjes in bassielandjes. Verder staan ze volledig buiten de wet, en deinzen er niet voor terug om de regering te misbruiken om hun riante straatjes schoon te vegen. In ruil hiervoor mogen wij paupertjes een keer per jaar met een vlaggetje wapperen en een HEMA oranje-tompouce weg lepelen. Hoera! Hoera! Hoera!

Hoewel deze verhouding tussen volk en koningshuis meer weg heeft van een bar slechte deal lijkt een groot deel van de Nederlandse bevolking het koningshuis dolletjes te vinden. Deze bar slechte deal wordt echter een onacceptabele deal zodra datzelfde koningshuis zichzelf belangrijker acht dan de Nederlandse grondwet. Een van die grondrechten is de vrijheid van meningsuiting. Een grondrecht dat er bij uitstek voor is bedoeld om burgers te beschermen tegen onderdrukking vanuit de overheid.

Lees deze column van Dieuwertje Kuijpers verder op The Post Online

Marcel Canoy heeft gewelddadige dromen over Thierry Baudet

Kent u Marcel Canoy? Hij was één van de mensen die, in de NRC, media opriepen om Thierry Baudet te censureren omdat die te kritisch zou zijn op de Europese Unie. Daarnaast is hij columnist voor het FD, distinguished lecturer Erasmus School of Accounting and Assurance, en een behoorlijk invloedrijke man in de wereld van business en lobby.

Kortom, een redelijk belangrijke man in de eurofiele wereld van ons-kent-ons.

Eerder steunde hij dus al een verzoek om Baudet voortaan te censureren. Dat is kinderachtig, belachelijk en apert, maar er komt géén geweld bij kijken. Dat is, zullen we maar zeggen, dan nog iets.

Helaas is Canoy in korte tijd geradicaliseerd.

Eerst roepen dat iemand monddood moet worden gemaakt, daarna overschakelen en zeggen dat, nou ja, de persoon eigenlijk wel meteen aan stukken kan worden gehakt.

Lees deze column van Michael van de Galien verder op De Dagelijkse Standaard