France swats aside EU budget rules in rearmament blitz

“The security pact takes precedence over the stability pact. France is at war,” said President Hollande.

France has invoked emergency powers to sweep aside EU deficit rules and retake control over its economy after the terrorist atrocities in Paris, pledging a massive in increase and security and defence spending whatever the cost.

President Francois Hollande said vital interests of the French nation are at stake and there can be no further justification for narrowly-legalistic deficit rules imposed by Brussels. “The security pact takes precedence over the stability pact. France is at war,” he told the French parliament. Defence cuts have been cancelled as far out as 2019 as the country prepares to step up its campaign to “eradicate” ISIS, from the Sahel in West Africa, across the Maghreb, to Syria and Iraq.

At least 17,000 people will be recruited to beef up the security apparatus and the interior ministry, fast becoming the nerve centre of the country’s all-encompassing war against the ISIS network. The new forces include 5,000 new police and gendarmes, 1,000 customs officials, and 2,500 prison guards. “I assume it will lead to an increase in expenses,” he said.

The combined effect amounts to a fiscal stimulus and may ultimately cushion the economic damage of terrorist attacks for the tourist industry, but the “rearmament” drive spells the end of any attempt to meet deficit limit of 3pc of GDP enshrined in the Stability and Growth Pact. With France in open defiance, the reconstituted pact is now effectively dead.

Lees verder op The Telegraph

Waarom Frankrijk geen boete zal krijgen

EU-commissaris Pierre Moscovici (57) moet de EU-landen bij de les houden als het gaat om hun schulden, tekorten en een goede werking van hun markten. Frankrijk, waar hij tot maart vorig jaar minister van financiën was, heeft te kampen met zowel ‘buitensporige tekorten’ als met ‘buitensporige macro-economische onevenwichtigheden’; eurospeak voor code rood.

Als commissaris voor economie en financiën kan Moscovici de eurolanden met sancties in het gareel dwingen. Vooral in Nederland wordt daar veel belang aan gehecht. Maar zo zit Moscovici, zoon van een Roemeense vader en een Poolse moeder die beide psycholoog waren, niet in elkaar zegt hij in een gesprek met enkele Europese media, waaronder Het Financieele Dagblad.

‘Sancties leg je alleen op als het absoluut noodzakelijk is. Het is altijd beter om met aanmoedigingen te werken. We nemen beslissingen om het economisch herstel te ondersteunen. We respecteren de regels van het Stabiliteits- en Groeipact, maar doen dat proactief en creatief. Ik geef de voorkeur aan druk, dialoog en debat en niet aan sancties die alleen maar conflict en populisme uitlokken en niets oplossen’.

Dat leidde er vorig jaar al toe dat hij Frankrijk pardonneerde toen het zijn begrotingstekort tegen de afspraken in niet onder de 3% bracht. Parijs kreeg voor de tweede keer twee jaar uitstel. En hetzelfde gebeurde woensdag met Groot-Brittannië, dat als niet-euroland niet eens de schijn ophoudt dat het ernaar streeft om zijn tekort onder de 3% te brengen, ook al is het daartoe als EU-land formeel net zo verplicht.

Woensdag zag de Commissie ook af van een hardere aanpak van Frankrijk wegens overtreding van de Europese grenswaarden voor zijn concurrentievermogen en zijn te hoge private en publieke schulden. Parijs kreeg alleen zes dringende aanbevelingen om daar verandering in te brengen door zijn overheidsfinanciën op orde te brengen, het pensioenstelsel weer betaalbaar te maken, de arbeidskosten duurzaam te verlagen en lonen te koppelen aan de productiviteitsontwikkeling, de regelgeving voor bedrijven te verlichten, beschermde beroepen en de rest van de arbeidsmarkt te liberaliseren en het belastingstelsel te vereenvoudigen.

Lees verder op het Financieele Dagblad >>>

IMF uit kritiek op Stabiliteits- en Groei Pact

Het IMF heeft recent flinke kritiek geuit op het Stabiliteits- en Groei Pact beleid voor de eurozone.

Dit Pact regelt een aantal economische afspraken waaraan eurozonelanden moeten voldoen teneinde de waardevastheid van de munt te garanderen. Het bekende criterium van maximaal 3% begrotingstekort en de norm van maximaal 60% staatsschuldquote zijn onderdelen van dit Pact. Het IMF stelde echter in haar jaarlijkse bijeenkomst, die zij met elke contributant heeft, dat:

“… it has become excessively complicated with multiple objectives and targets. Compliance with fiscal targets has been poor, reflecting in part weak enforcement mechanisms. And there is a worry that the framework discourages public investment.”

Het IMF stelt vast dat dit Pact niet werkt voor de eurozone. Niet verwonderlijk, gelet op de grote verschillen tussen de economieën van de lidstaten, zoals wij van DDS Finance al zo vaak hebben herhaald. Vreemd genoeg stelt het IMF niet dat een streng bezuinigingsbeleid ook slecht is voor de private sector, maar het is in elk geval winst dat het IMF kritiek heeft op de blinde regelzucht van de eurotechnocraten van de Commissie, die teveel bevolkt wordt door mensen die nog nooit in de ‘echte’ maatschappij hebben gewerkt, maar hun hele leven ondergedompeld zijn geworden in het warme bad van met belastinggeld betaalde overheidsbanen.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op De Dagelijkse Standaard