Er moet een parlementaire enquête komen naar de invoering van de euro

In Frankrijk begon zeventig jaar geleden de bevrijding van landen die later als eerste de Europese Gemeenschap zouden vormen. De Europese Unie, laat staan haar eurocraten, heeft aan deze bevrijding geen enkele bijdrage geleverd.

Wat heeft Van Rompuy dan te zoeken bij deze bijeenkomst? Wat doen Barosso en Van Rompuy overigens bij de G7(8), bijeenkomsten van de Navo of de installatie van de president van Oekraïne? De vrede in West-Europa is zwaar bevochten door Amerikaanse, Canadese en Britse militairen en Russische soldaten in het Oosten. De val van het communisme komt vervolgens vooral op het conto van Amerika, de Navo en Polen. Onder Amerikaanse regie is na 1945 een aanzet gegeven voor de Europese samenwerking: geen Marshallhulp zonder Europese samenwerking, dus geen herhaling van Versailles. De ongekende welvaartsgroei in West-Europa na het decennium van wederopbouw, mede mogelijk gemaakt door deze Marshallhulp, vond plaats onder de paraplu van Amerika en was zeker niet of niet uitsluitend de verdienste van de EU, die vanaf 1957 tot 1992 een rampzalig landbouwbeleid en technische economische onderwerpen, zoals mededinging, vrij verkeer en staatssteun, reguleerde. De EU faciliteerde de Europese handel, maar de motor van de welvaartsgroei was het ondernemerschap en handel in de gehele westerse wereld, van Canada, Nieuw-Zeeland, Hong-Kong, Zwitserland tot Singapore. Het is in ieder geval een feit dat ook de euro daar geen enkel deel aan had. Integendeel, de euro heeft vanaf 2002 aantoonbaar tot de huidige recessie, massawerkloosheid en de totale ontwrichting van het economische, monetaire, sociale en democratische systeem geleid.

Lees dit artikel van J.Bos verder op De Dagelijkse Standaard

Euro cabaret

In een interview met dagblad De Telegraaf deed voormalig CPB-directeur Coen Teulings weer van zich spreken.

Had hij bij zijn afscheid als CPB-directeur, vorig jaar april, al aangegeven dat Nederland de euro helemaal niet nodig had gehad om dezelfde voordelen te behalen van de Interne Markt, vanochtend deed hij daar nog een schepje bovenop, door te stellen dat het CPB destijds de vermeende voordelen van de euro schromelijk heeft overdreven. Teulings maakte, gelet op zijn achtergrond, ooit deel uit van de ‘elite’, maar hij is er klaarblijkelijk klaar mee. Dat wil zeggen, met de leugens en het bedrog. En dat siert hem. Vorig jaar zei Teulings:

“Uit onze analyse blijkt dat als je de euro niet had ingevoerd en door was gegaan als handelsunie en die had uitgebreid, dan had je het leeuwendeel van de voordelen van de Europese integratie ook wel geïncasseerd.”

Tegenover De Telegraaf verklaarde hij vandaag:

“Het heeft geen enkele zin eromheen te draaien: economisch zijn de voordelen van de invoering van één munt niet zo duidelijk. Het meeste onderzoek suggereert dat je de voordelen ook zonder één munt wel kunt halen.”

En dat, terwijl het CPB eerder stelde dat de euro ons ‘een weeksalaris’ heeft opgeleverd. Maar vandaag distantieert Teulings zich van die eerdere verklaring. Beter laat dan nooit en qua timing niet toevallig, denk ik dan onmiddellijk, want het slaat voorstanders van de mislukte munt een veelgebruikt argument uit handen. Het ‘argument’ blijkt een non-argument te zijn.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op De Dagelijkse Standaard