Van Bommel: ‘Verdrag is slecht voor Oekraïne, Europa en voor ons’

Zes april wordt een historische dag. Voor het eerst gaat Nederland naar de stembus voor een raadgevend referendum. En het gaat meteen over een vraag waarbij kiezers normaal gezien op grote afstand worden gehouden: voor of tegen het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne?

SP-Kamerlid Harry van Bommel roept iedereen op om ‘nee’ te stemmen. ‘Wij hebben het beste voor met Oekraïne, Europa en Nederland. Wanneer je de situatie dáár en hier bekijkt moet je tot de conclusie komen dat we geen intensieve politieke en economische banden met Oekraïne aan moeten gaan. Daarom zullen we campagne voeren om zoveel mogelijk mensen ‘nee’ te laten zeggen.’ Een interview met Van Bommel.

De EU sluit toch wel vaker associatieverdragen? Wat is er dit keer zo speciaal?
‘Dit associatieverdrag met Oekraïne is anders dan andere verdragen, al was het maar omdat het één van de oorzaken was voor een bloedige burgeroorlog. Een oorlog die nu al aan meer dan 8.000 mensen het leven heeft gekost. Ook hebben meer dan 1,3 miljoen mensen huis en haard verlaten.’

Maar de Oekraïense bevolking wil dit akkoord toch zelf?
‘Nee. Het land is hopeloos verdeeld. Een deel van bevolking is etnisch Russisch of spreekt Russisch. Zij richten zich op Rusland. Een ander deel is gericht op Europa. Er mag in het verdrag staan dat er sprake is van ‘krachtige steun van het volk in Oekraïne voor de Europese koers van het land’ maar in de praktijk ligt dat anders. De discussie over de oriëntatie van Oekraïne – richting Oost of richting West – is uitgedraaid op getouwtrek tussen grootmachten. De bevolking betaalt daarvoor een hoge prijs. Het land raakt steeds verder verscheurd. Dit verdrag zal dat alleen maar erger maken.’

Dit akkoord is toch vooral een handelsakkoord, geen aansluiting bij de EU?
‘Het verdrag gaat veel verder dan een handelsakkoord. Er is ook een belangrijk politiek deel. Het expliciete doel van het verdrag is ‘geleidelijke toenadering tussen de partijen’. Het is een zeer veelomvattend akkoord, dat artikelen bevat over samenwerking met en afstemming op de EU op het gebied van onder meer buitenlandbeleid, justitie, milieu, ruimtevaart, onderwijs, cultuur, sport, volksgezondheid en defensie.’

Wat zullen de gevolgen zijn voor Oekraïne?
‘Het is een neoliberaal akkoord. Overheidssteun mag straks niet meer in Oekraïne. Het land wordt gedwongen om alle marktregels van de Europese Unie over te nemen. En dat is precies wat de grote bedrijven willen: Oekraïne wordt een wingewest. De rekening van het opnemen van Oekraïne in de Europese markt wordt ook nog eens betaald door de burgers. De bevordering van de export van Oekraïne zal bijvoorbeeld worden opgebracht door de Europese belastingbetaler. Kortom: Het akkoord is goed voor de multinationals maar slecht voor de mensen hier en dáár.’

Go Harry, go! Lees verder op de website van de SP

Referendumcommissie maakt puinhoop van subsidieregeling

Harry van Bommel stelde vanmiddag in het Vragenuur kritische vragen aan minister Plasterk over de chaos bij de toekenning van subsidies voor het referendum, en over het buitenlandse bemoeigeld waarmee George Soros het Ja-kamp van Joshua Livestropop heeft gekocht.

Plasterk was verhinderd, dus Stef Blok (VVD) gaf antwoord. Dat als een formulier ruimte heeft om door één persoon te worden ondertekend, het toch volstrekt logisch is dat meerdere mensen dat formulier moeten ondertekenen. Dat de referendum-commissie op afstand staat en de overheid dus geen schuld heeft. Dat als er iets mis gaat we dat straks natuurlijk moeten evalueren. Dat campagne voeren best in drie weken kan, alsof er geen flyers gemaakt hoeven te worden, teams samengesteld, zaaltjes gereserveerd. Dat de extra tijd die de referendum-commissie neemt dus goed nieuws is. Dat belastinggeld goed moet worden besteed. Als de VVD van Stef Blok, die in 2013 bijna 4 miljoen euro subsidie kreeg, zo campagne zou voeren zouden ze nu niet de grootste partij zijn in de Tweede Kamer.

Als verkiezingen verliezen ook de doelstelling van de referendum-commissie is, dan zijn ze succesvol op weg het referendum om zeep te helpen. Pels-Rijcken Drooglever, het kantoor van de knetterdure landsadvocaat, lijkt de weg en de controle kwijt te zijn. Daar zitten peperdure juristen en notarissen al sinds 14 december over in totaal zo’n 160 aanvragen gebogen en besluiten pas rond 1 maart wie wat krijgt. Waar twee miljoen bedoeld was voor goedbedoelde campagne-initiatieven, worden aanvragers door juridische haarkloverij tot wanhoop gedreven.

Lees verder op GeenStijl

Wij trekken voor heel Europa aan de noodrem


De SP gaat een serieuze ‘nee’-campagne voeren. Harry van Bommel gaat in ‘Opvliegers’helemaal los op het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Maar dan wel inhoudelijk: Harry vertelt over de miljarden die van ons naar Oekraïne zullen stromen, over de inflatie die in 2016 met 45% zal toenemen, over de onzinnige stelling dat Europa de inwoners van Oekraïne meer veiligheid biedt, over de 900.000 Oekraïners die niet in Europa, maar in Rusland een veilig heenkomen zochten sinds de burgeroorlog uitbrak. Harry roept iedereen op om zich in het verdrag te verdiepen. Ook zet hij nog even uiteen dat de SP in heel Nederland duizenden campaigners in de strijd gaat gooien en veel geld uittrekt voor campagne, inclusief spotjes op radio en televisie. Want het GeenPeil-referendum is een ontzettend belangrijk draaipunt in onze democratie. En met een welgemeend “Dit referendum is de noodrem voor Europa! Wij zijn het enige land waar een referendum wordt gehouden, dus wij trekken voor heel Europa aan de noodrem” eindigt Harry zijn bazenbetoog.

Lees alles op GeenStijl

Harry van Bommel: Steun referendum in Nederland

Wat ben ik blij met het initiatief van het Burgercomité-EU. Zij hebben de nieuwe wet Raadgevend Referendum aangegrepen om een referendum aan te vragen over een belangrijk Europees voorstel dat Nederland goed wil keuren. Het comité heeft gekozen voor de wet die het Associatieverdrag EU-Oekraïne goedkeurt. De relatie EU-Oekraïne heeft in dat land voor veel ellende gezorgd en het is niet wijs om die relatie nu verder te verdiepen. In de Kamer heb ik daarom gepleit om dat akkoord niet te tekenen maar een meerderheid was dat niet met mij eens. Via het referendum kunnen we dat nu alsnog tegenhouden. Belangrijker is natuurlijk de symbolische betekenis: de kiezer mag zich eindelijk weer een keer uitspreken over de ontwikkelingen in de EU.

Lees verder op de website van Harry van Bommel / SP

Machtsoverdracht aan de EU staat haaks op de wens van de bevolking

Het afgelopen decennium hebben Europese landen een ongekende mate van bevoegdheidsoverdracht richting Brussel ervaren. Als daar nu geen halt toe geroepen wordt, dreigt Europa definitief te verworden tot een technocratische federale staat die de ogen sluit voor de groeiende euroscepsis – ten koste van een solidair en democratisch Europa.

Deze week is het precies 10 jaar geleden dat Nederland in ruime meerderheid tegen de Europese grondwet stemde. Twee jaar later kwam die grondwet er alsnog, zonder referendum, verpakt in een nieuw jasje: het verdrag van Lissabon. Sindsdien heeft Europa roerige tijden beleefd, culminerend in de uitslag van de afgelopen Europese verkiezingen (mei 2014), waarbij zowel rechts als links grote winst behaalden. Maar in plaats van wakker geschud te worden gaat de Europese Commissie vrolijk door op dezelfde voet in haar streven naar tal van ‘unies’, zoals de energie-unie en de kapitaalmarktunie. De Britse premier Cameron profiteert ondertussen met zijn tour d’Europe van de groeiende euroscepsis en hoopt op een verdragswijziging in aanloop naar het Brexit-referendum. De Nederlandse regering doet helaas vrijwel niets om bevoegdheden terug te halen uit Brussel – ondanks eerdere beloftes.

De voorbeelden van de groeiende macht van Brussel zijn legio. Vooral op financieel-economisch terrein, met de komst van extra regels in aanvulling op het Stabiliteits- en Groeipact, is de invloed van Europese instellingen verregaand uitgebreid. Terecht sprak Barroso in deze context dan ook van “een stille revolutie” in de controle op onze overheidsfinanciën. Maar ook een initiatief als het Europees Openbaar Ministerie, waar nationale parlementen nota bene een gele kaart (kortgezegd een ‘njet’) over trokken die de Europese Commissie vooralsnog naast zich neer lijkt te leggen, is een ernstige aantasting van de soevereiniteit van onze nationale rechtstaten. En zoals de vlag er nu bij hangt, zal minstens 95 procent van het omstreden vrijhandelsakkoord met de VS (TTIP) gewoon voorlopig in werking treden als de onderhandelingen zijn afgerond – ook als het een gemengd akkoord wordt en een lidstaat straks tegen stemt.

Lees deze column van Harry van Bommel verder op The Post Online