Griekenland uit schulden? Een mythe

Griekenland torst nog steeds een onhoudbare schuldenlast met zich mee.

Uit koppen van recente nieuwsberichten valt af te leiden dat Griekenland haar begrotingstekort kennelijk heeft weten weg te werken.

Afgelopen jaar was sprake van een overschot van 0,8 procent op de Griekse begroting. Een opmerkelijk gegeven aangezien toen Griekenland een paar jaar eerder haar werkelijke tekorten opbiechtte ze daarmee de euro nog aan de rand van de afgrond had gebracht.

Het nieuws dat Griekenland haar tekorten in enkele jaren volledig heeft weten weg te werken lijkt haast te goed om waar te zijn. En dat is het ook. Want bij het genoemde ‘overschot’ is geen rekening gehouden met de rente die Griekenland op haar enorme staatschuld betalen moet. Eigenlijk is dat hetzelfde als iemand die amper rondkomt stelt geen probleem te hebben wanneer hij de rente op zijn hypotheek niet zou hoeven betalen.

Bij een zogeheten ‘primair’ tekort (of overschot) wordt geen rekening gehouden met rente. In het geval van Griekenland gaat het om rentebetalingen aan allerhande bezitters van Griekse schuld: individuele Grieken en Griekse bedrijven, maar ook het IMF, de Europese Centrale Bank (ECB) en andere buitenlandse eigenaren van Griekse staatsschuld.

Lees deze column van Hendrik Oude Nijhuis verder op Z24

Griekenland: proefkonijn?

Waarom nemen mensen deel aan rellen?

Dat is grof gezegd de titel van een workshop, gesponsord met Europees geld, die vanaf maandag in Athene zal worden gehouden: Why People Riot? In het kader van een opvoedingsprogramma van de Europese Commissie ‘Lifelong Learning Programme’ zullen best practices worden uitgewisseld tussen politie, nooddiensten, gevangenissen, plaatselijke autoriteiten, scholen, universiteiten, jongerendiensten en media-organisaties. Britse diensten zullen raad meekrijgen van hun Griekse evenknieën wat betreft het bestrijden van rellen (en omgekeerd). Bedoeling is om de sociale dynamiek te begrijpen, de betrokkenheid van de gemeenschap, samenhang van gemeenschappen, het steunen van zwakke groepen, en het promoten van de veerkracht van de gemeenschap. Ook het engagement van de jeugd, en strategieën om informatie mee te delen en om media mee te krijgen, zullen worden bekeken.

Krijgt u het hier ook een beetje koud van? Lijkt dit ook niet op het delen van de ervaringen die zijn opgedaan bij het Griekse proefkonijn? Want hoewel Griekenland niet verder kon op de weg die het de voorbije decennia was ingeslagen, heb ik toch het gevoel dat het land ondertussen een proefproject is geworden in het kijken tot hoever je precies kunt gaan met het toepassen van een verschrikkelijk zwaar besparingsbeleid tot de mensen het niet meer uithouden en tot er een algemene opstand uitbreekt.

Lees verder op de website van Bruno Tersago

Chaotische taferelen in Athene vanwege protestactie met gratis groenten

On Saturday morning, Greek farmers and producers gave away more than 300 tons of fresh fruit , vegetables and fish in the Athenian industrial suburb of Perissos, as part of their continuing protests and strikes against a new controversial bill that is said to bring chaos to the farmer’s markets sector.

More than 2,000 gathered citizens were waiting up to two hours in advance to get the chance to secure a bag of free produce and support the struggle of Greece’s open-air vendors.

“Open-air farmer’s markets are the last resort for working-class families all around Greece, and they have put us at gunpoint for the sake of big supermarkets and food chains. Our struggle is a struggle of the whole Greek society for cheap and quality food,” the Open-Air Market Producer Federation said in a statement.

Open-air markets are scheduled to open Saturday only in northern Greece, as many consumers have filed complaints to the Federation that produce prices in the region have gone up, with merchants trying to benefit from the continuing strike.

Farmer’s markets vendors are to rally Monday afternoon outside the Greek Parliament where lawmakers are discussing the controversial bill, blocking the traffic flow in downtown Athens. The demonstrators announced that they are determined to continue their struggle and protest actions all over the country.

The farmers are opposed to several provisions of the new bill concerning the selection criteria of farmers and vendors participating in each market, the limited number of stalls attributed to each local market and the heavy fines and penalties imposed on farmers and vendors.

Bron: Greek Reporter

Mini-docu: In deze Griekse mijnen begint de crisis nu pas echt

Griekenland kruipt langzaam uit de crisis en slaagt er eindelijk in nieuwe financieringen aan te trekken. Volgens de beleidsmakers is dat het succes van de privatiseringen en bezuinigingen. Maar in de bruinkoolmijnen van Noord-Griekenland, verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle Griekse elektriciteit, wordt de keerzijde ervan zichtbaar.

Griekenland heeft – als het de rentebetalingen op de staatsschuld niet meerekent – voor het eerst sinds jaren weer een overschot op de begroting van Griekenland geboekt. Daardoor betaalt het ook een lagere rente op de kapitaalmarkt. Al met al goed nieuws uit het land dat zo zwaar door de financiële crisis is getroffen, stelt de Europese Commissie.

Maar de bezuinigingen en privatiseringen die dit overschot teweeg hebben gebracht, zijn niet voor alle Grieken een onverdeeld succes. De Griekse journalist en filmmaker Nikolia Apostolou ging voor De Correspondent naar West-Macedonië, een noordelijke provincie van Griekenland, waar enorme bruinkoolmijnen de grondstoffen leveren voor de grootste energiecentrale van Griekenland. Als gevolg van de privatiserings- en bezuinigingspolitiek die de Europese trojka Griekenland oplegt, wordt de fabriek daar nu ontmanteld en in stukjes verkocht.

De mensen die hier hun leven lang hebben gewerkt, zijn onzeker over hun toekomst. Dertig jaar geleden werden ze door de fabriek onteigend, dus hun akkers bestaan niet meer. Zij staan model voor de Griekse werkende bevolking die getroffen wordt door de Europese diktaten. Apostolou maakte er deze indringende film en dito verslag over.

Lees dit artikel van Jos de Putter verder op de Correspondent

De Grieken doen het wéér!

Alwéér belazeren de Grieken de kluit, nu met behulp van het statistiekbureau van de Europese Unie Eurostat.

In een artikel in het Vlaamse zakenblad Express.be wordt de voormalig adviseur van de Griekse regering Papandreou, de hoogleraar economie Yannis Varoufakis aangehaald, die korte metten maakt met het fabeltje dat Griekenland op de goede weg is. Het met veel fanfare aangekondigde primaire begotingsoverschot (vóór rentebetaling) voor 2013 is volgens Varoufakis ‘een fata morgana’. Volgens de Europese Commissie zou het Griekse primaire begrotingsoverschot (vóór rente) dit jaar 2,7% van het BBP bedragen en zelfs oplopen naar 4,1% volgend jaar. Bovendien zou er nu ook al sprake zijn van een overschot van 0,8% op de lopende rekening. Maar Varoufakis vond twee ‘zwarte gaten’ in de berekeningen: 700 miljoen euro op overheidsrekeningen en 4,7 miljard euro op staatspensioenfondsen. Volgens Varoufakis manipuleert de Griekse regering op last van de EC en met medeweten van de ECB de cijfers:

“Berlijn, Frankfurt en Brussel zijn met betrekking tot Griekenland maar in één zaak geïnteresseerd. Dat de overwinning op de Griekse crisis kan worden uitgeroepen in de aanloop van de Europese verkiezingen van mei.”

Ook de pers krijgt er van langs. Die is of te lui om de waarheid te onderzoeken of volgt slaafs het verhaal van ‘het wonderbaarlijke Griekse herstel,’ aldus Varoufakis.

Het is ook niet de eerste keer dat de Grieken de kluit belazeren. Ten tijde van de toetreding tot de euro werden de cijfers al gemanipuleerd. Iedereen was daarvan op de hoogte, maar de Grieken móesten erbij van Frankrijk en Italië. Met handgeschreven data (die nooit gecontroleerd konden worden) werden de Grieken de eurozone ingerommeld. En nog in 2010 werd Griekenland door de Europese Commissie veroordeeld voor de jarenlange vervalsing van economische cijfers. Ook de politici kregen toen een veeg uit de pan, want zij belemmerden het verzamelen van informatie waaruit accurate statistieken konden worden opgemaakt. Inmiddels werkt diezelfde Commissie dus gewoon mee aan dit eurobedrog.

Lees verder op de Dagelijkse Standaard