David Van Reybrouck tot Hollande: ‘In uw poging de natie te sussen heeft u de wereld onveiliger gemaakt’

Auteur David Van Reybrouck reageert in een open brief aan ‘monsieur le président’ op de speech die François Hollande gisterenmiddag gaf. Daarin omschreef de Franse president de aanslagen in Parijs als een oorlogsdaad van IS. Volgens Van Reybrouck gaf Hollande daarmee een verkeerd signaal. Hieronder vindt u de integrale brief zoals Van Reybrouck die op Facebook publiceerde.

Monsieur le Président,

Wat een buitengewoon roekeloze woordkeus was dat van u om in uw speech van zaterdagmiddag het voortdurend over een ‘oorlogsdaad’ te hebben, uitgevoerd door ‘terroristisch leger’. Letterlijk zei u:

‘Wat gisteren is gebeurd in Paris en Saint-Denis is een oorlogsdaad, en tegenover een oorlog moet het land gepaste maatregelen treffen. Een daad die werd begaan door een terroristisch leger, Daesh (IS), tegen datgene wat wij zijn, een vrij land dat met de hele planeet praat. Een oorlogsdaad die werd voorbereid en gepland, van buitenaf, met externe steun die het onderzoek zal uitwijzen. Een daad van totale barbarij.’

Met die laatste zin ben ik het volkomen eens, maar de rest van uw discours is een griezelige, bijna woordelijke herhaling van wat GW Bush in het Amerikaanse Congress zei kort na de aanslagen van 11 september: ‘De vijanden van de vrijheid hebben een oorlogsdaad tegen ons land gesteld.’

De gevolgen van die historische woorden zijn bekend. Wie als staatshoofd een gebeurtenis als een oorlogsdaad kwalificeert, moet er gepast op reageren. Het leidde Bush tot de invasie van Afghanistan, wat nog te billijken viel, omdat het regime onderdak had geboden aan Al Qaeda – daar was zelfs de VN het over eens. Daarna volgde de volslagen krankzinnige invasie van Irak, zonder VN-mandaat, enkel en alleen omdat Amerika er massavernietingswapens vermoedde. Die waren er niet, maar die inval leidde tot een volkomen destabilisering van de regio, tot op vandaag. Na het vertrek van de Amerikaanse troepen in 2011 ontstond er een machtsvacuüm. Toen kort daarna in buurland Syrië een burgeroorlog losbarstte in de nasleep van de Arabische Lente, werd pas echt duidelijk hoe ondermijnend het Amerikaans militair optreden was geweest. In het noordwesten van het ontwortelde Irak en het oosten van het kapotte Syrië was er kennelijk voldoende ruimte om naast het regeringsleger en het Free Syrian Army een grote, derde speler te laten opstaan: ISIS, later IS.

Kortom, zonder Bush’ idiote invasie van Irak was er nooit sprake geweest van IS.

Lees verder op de Standaard

Hollande: ‘Frankrijk wil euroregering’

De Franse president François Hollande wil de plannen van een euroregering nieuw leven in te blazen, dit oppert hij in het weekblad Le Journal du Dimanche. ‘Frankrijk is bereid om een voortrekkersrol te nemen in de eurozone, samen met andere landen die dat wensen’, stelt het staatshoofd.

Hollande meent dat de 28 landen van de Europese Unie niet hetzelfde denken over de toekomst en dat parlementen te ver verwijderd blijven van beslissingen. Met een eigen regering en begroting zou de monetaire unie onder meer beter in staat zijn om de Griekse crisis te bezweren. ‘Wat ons bedreigt is niet te veel Europa, maar juist een gebrek daaraan’, aldus de president.

‘De eurozone heeft deze week haar cohesie met Griekenland weten te herbevestigen. De kwaliteit van de Frans-Duitse as heeft daar een grote rol ingespeeld. De Europese gedachte heeft overwonnen’, zo schrijft Hollande in een publieke tribune in Journal du Dimanche, gewijd aan de Franse oud-minister en president van de Europese Commissie Jacques Delors, die morgen zijn 90ste verjaardag viert. Hij heeft er (mede) voor gezorgd dat de euro is ingevoerd.

‘Maar nu moeten we een tandje bijzetten, we kunnen niet blijven trappelen’, waarschuwt Hollande. ‘Ik heb voorgesteld om het idee van Jacques Delors opnieuw op te pikken, om zo tot een ‘euroregering’ te komen en haar een specifiek budget toe te kennen.’

Het socialistische staatshoofd: ‘Een munt delen, dat is meer dan enkel naar convergentie streven. Dat is een keuze die 19 landen nemen omdat het in hun belang is. Geen enkele overheid heeft het in vijftien jaar trouwens in haar hoofd gehaald om de eurozone te verlaten.’

‘De keuze voor de euro vereist een versterkte organisatie met de landen die dat wensen, de landen die een voortrekkersrol willen nemen. Frankrijk is daartoe bereid. Zoals Jacques Delors ons getoond heeft, groeit Frankrijk als ze het initiatief neemt in Europa’, stelt Hollande.

Bron: Volkskrant

Hollande and Merkel to discuss future EU Commission President

The two heads of state will meet on 9-10 May in Stralsund, Germany, for an informal discussion on the future President of the European Commission. EurActiv France reports.

The European elections are just around the corner, and the Franco-German duo will have an informal meeting in Stralsund on the Baltic Sea, the Chancellor’s electoral stronghold.

Invited by the German Chancellor, François Hollande will be present to discuss a number of European issues with his German counterpart, including the Ukrainian crisis, relations with Russia, Europe’s energy independence and the upcoming European elections. The proposed takeover of French energy company Alstom will only be discussed “if the chancellor raises the matter”, stated the Élysée.

Lees verder op EurActiv >>>