Plannen voor EU-leger worden geheim gehouden tot net na Brexit-referendum

Details of Brussels power grab buried until day after referendum. Federica Mogherini, head of foreign policy in the EU, has spent 18 months preparing a defence document for discussion by European leaders at a summit on June 28.

Steps towards creating a European army are being kept secret from British voters until the day after next month’s referendum.

The plans, drawn up by the EU’s foreign policy chief, foresee the development of new European military and operational structures, including a headquarters. They are supported by Germany and other countries as the first step towards an EU army.

Similar proposals were vetoed by Britain in 2011, although there are concerns that a loophole could allow nine states to group together and bypass opponents.

To prevent the policy paper leaking and derailing David Cameron’s campaign to keep Britain in the EU, the plans will not be sent to national governments until the day after Brittons vote. Until then the Global Strategy on Foreign and Security Policy can be read by only a small circle of EU political and security committee ambassadors, who must leave all their electronic devices outside a sealed room. They are allowed to take handwritten notes.

Federica Mogherini, head of foreign policy in the EU, has spent 18 months preparing a defence document for discussion by European leaders at a summit on June 28, the week after the referendum. The Times has seen extracts of the text in notes taken by diplomats. They emphasise that “security and defence is where as step of change is most urgent” in terms of how the EU functions.

The paper warns that “in turbulent times, we need a compass to navigate the waters of a faster-changing world” and urges the EU to create defence structures using mechanisms set out in the 2009 Lisbon treaty. These would be modelled on the EU’s Brussels-based diplomatic service.

Bron: The Times (betaalmuur)

Merkel wil dat Cameron plannen voor EU-leger steunt in ruil voor EU-onderhandelingen

David Cameron wordt door Angela Merkel zwaar onder druk gezet om zijn oppositie tegen plannen voor een EU-leger te laten varen.

The Prime Minister is to be told that Germany would support his bid to renegotiate the terms of Britain’s EU membership if he accepts moves to create a European military force. Critics fear the development could marginalise Britain within Nato and further undermine the “special relationship” with America.

Robert Oxley, of the Eurosceptic pressure group Business for Britain, said: “This is further proof that inevitable EU integration means that the UK will lose control of its destiny and, possibly, its military strength inside an unreformed EU. “What was once a zone designed for free trade has become a political, economic and potentially a military body.”

Tory MP Tom Pursglove said: “The British people have no desire for an EU army. We are immensely proud of our Armed Forces and owe all those who serve an enormous debt of gratitude. “The impact of this would also be disastrous. Once again, the EU elite is out of step and at odds with the British people.”

Mrs Merkel has been one of Mr Cameron’s closest allies in his attempt to overhaul the way the EU functions.

She is understood to be enthusiastic about plans championed by European Commission President Jean-Claude Juncker for closer military cooperation on the continent.

It is understood that Britain would not be expected to join the EU force. Mr Cameron has resisted plans for a Brussels-led military force because of the possible impact on Nato. But a Berlin government source suggested the Prime Minister would have to reassess his position to retain Mrs Merkel’s backing for his EU reform plan.

It emerged yesterday that policy officials in Mrs Merkel’s Christian Democratic Union party had drawn up a 10-point plan for EU military cooperation. The document calls for a permanent headquarters, joint procurement of equipment and a shared doctrine. The document said: “In the long run, this process should, according to the present German coalition agreement, lead also to a European army subject to parliament control.”

Lees verder op Express >>>

Het Europees Militair-Industrieel Complex is terug

In juni gaan de Europese regeringsleiders o.a. over defensiesamenwerking spreken. Ze zullen daarbij ongetwijfeld wijzen op de noodzaak de defensie-inspanningen te vergroten vanwege de instabiele situatie aan Europa’s buitengrenzen. Deze week hield de baas van het Europees Defensie Agentschap, Jorge Domecq, in het Europees Parlement een eerlijker verhaal. De ware reden om meer aan defensie te doen is dat anders de high-tech bedrijven die nu nog in Europa zijn gevestigd, wegtrekken. Kortom: het militair-industrieel complex is weer terug van (nooit) weg geweest.

Het zal Rutte ongetwijfeld aanspreken: meer geld stoppen in gezamenlijke ondersteuning van onderzoek en innovatie door de defensie-industrie. En niemand zal het verbazen, als coalitiepartner PvdA daarin meegaat. Toch liegen de plannen van het Europees Defensie Agentschap er niet om. Er moet op allerlei terreinen meer nationaal en Europees geld naar defensie, er moet meer worden aanbesteed, zodat nog meer bedrijven dan nu ervan kunnen profiteren, en de defensie-industrie moet kunnen profiteren van onderzoeksgelden die de overheid gratis ter beschikking stelt. Als extra lokkertje stelt het Agentschap ook nog dat, als je het via haar laat lopen, er meestal geen BTW betaald hoeft te worden.

Aan het einde van zijn speech verliest de baas van het defensieagentschap zich in een reeks afkortingen, maar het komt erop neer dat er vooral geïnvesteerd moet worden in het in de lucht bijvullen van vliegtuigen met brandstof, in drones, in satellieten en in bescherming tegen internetaanvallen. Bij het eerste onderwerp (waar Nederland leading is), wordt zelfs expliciet de betrokken onderneming genoemd: AIRBUS. We kunnen gevoeglijk aannemen dat achter de andere prioriteiten ook Europese ondernemingen schuilgaan.

Lees deze column van Dennis de Jong verder op SP

‘Een Europees leger is het doel’

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse collega Ursula von der Leyen hebben tijdens een ontmoeting in Den Haag benadrukt dat het verbeteren van de gezamenlijk Europese defensie-inspanningen hoge prioriteit verdient.

“Een Europees leger is het doel, maar waarschijnlijk zal dat nog heel lang duren”, aldus Ursula von der Leyen. “Dat zullen mijn kinderen mogelijk ooit meemaken”, zei de bewindsvrouw tegen Bild am Sonntag. “Het gaat er nu om dat we stap voor stap de Europese Defensie-samenwerking op de rails zetten. Ook de Verenigde Staten willen dat Europa een sterke kracht wordt binnen de NAVO. Omdat te bereiken moet een aantal landen in Europa op het gebied van Defensie beter samenwerken en hun krachten bundelen. En dat doen Nederland en Duitsland al.”

Volgens Jeanine Hennis-Plasschaert: “In de NATO ontbreekt het nu aan balans. De Amerikanen nemen het meeste werk voor hun rekening. Daarom moeten Europese landen samenwerken. En daarbij is tempo gewenst. De inzetbaarheid van de legers van de Europese landen moet worden verbeterd.”

“In crisissituaties moeten we snel kunnen ingrijpen. Kijk, bijvoorbeeld naar de uitbraak van Ebola en de dreiging van IS. Daar had Europa sneller moeten ingrijpen”, aldus Von der Leyen. “De afgelopen tientallen jaren hebben Europese landen erg veel bezuinigd op Defensie. Het materiaal en de systemen waren niet up-to-date. Tot slot moeten we ook meer samenwerken en op elkaar vertrouwen. Om dat te bewerkstelligen zullen in de komende maanden eenheden van het Duitse leger onder Nederlands commando worden geplaatst”, aldus de minister.

Bron: De Telegraaf

Waarom we geen Europees leger nodig hebben

Voorzitter Juncker van de Europese Commissie pleit voor een Europees leger, maar dit is eerder ingegeven door een budgettaire dan een echte politieke noodzaak. Bovendien zou de aanhoudende verdeeldheid tussen de lidstaten de doelmatigheid van een Europees leger niet ten goede komen.

Wat het defensiebeleid betreft, zijn de Europeanen ruwweg verdeeld in NAVO-aanhangers en Gaullisten. De eerste groep denkt dat het oude continent zich niet kan verdedigen zonder de Verenigde Staten. Daarom zou de vorming van een Europees leger – paradoxaal genoeg – onze veiligheid in gevaar brengen, omdat het de NAVO zou ondermijnen. De Gaullisten (vernoemd naar de vroegere Franse president Charles de Gaulle) beweren juist dat de Amerikaanse hegemonie binnen de NAVO schadelijk is voor Europa, omdat de Verenigde Staten Europa een Amerikaans geopolitiek perspectief opdringen. Dat is de reden waarom Frankrijk zich veertig jaar lang afzijdig heeft gehouden van de commandostructuur van de NAVO.

Hoewel er in alle EU-verdragen melding wordt gemaakt van de vorming van een gemeenschappelijk Europees leger, is dit nooit uitgevoerd omdat de NAVO-aanhangers de boventoon voerden in het debat over de Europese veiligheid. Het idee dat het verbond met de Verenigde Staten het belangrijkst was heeft gezegevierd, waardoor Washington zijn nucleaire paraplu kon ontvouwen in Europa. Als gevolg daarvan verviel het oude continent in militaire lethargie, vooral na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Vanuit militair oogpunt lijkt integratie voor Europa de natuurlijke weg te zijn. De Europese landen die lid zijn van de NAVO besteden jaarlijks bijna 200 miljard euro aan hun respectieve legers. Dat is drie keer zoveel als Rusland, dat zijn militaire uitgaven de afgelopen jaren verdubbeld heeft. Toch staat dit enorme bedrag niet automatisch voor kwalitatief hoogstaand materieel. Een simpele constatering: Europa maakt gebruik van negen modellen gevechts- en aanvalsvliegtuigen, terwijl de Verenigde Staten er slechts vier hebben; de marinemacht van de EU-lidstaten bestaat uit zestien verschillende modellen fregatten, terwijl de US Navy er slechts één heeft.

Een dergelijke verscheidenheid aan militair materieel betekent hogere kosten op het gebied van ontwerp, ontwikkeling van projecten en onderhoud, om nog maar te zwijgen van de coördinatieproblemen die zich in geval van oorlog kunnen voordoen.

Christian Mölling van het Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken (SWP) is van mening dat de Europeanen de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. Aan de ene kant willen ze geloven dat ze in militair opzicht onafhankelijk zijn. Maar aan de andere kant zijn ze niet in staat zichzelf te verdedigen, omdat ze er de middelen niet voor hebben.

Omdat ze tot elke prijs onafhankelijk willen blijven, willen ze niet méér samenwerken, of dat nu in NAVO-verband of door middel van Europese initiatieven is. Gevolg: Europa verliest op militair gebied aan gewicht, waardoor de onderlinge afhankelijkheid alleen maar toeneemt. Volgens de aanhangers van deze visie moet de oproep van Juncker de Europeanen dan ook wakker schudden en stimuleren om in actie te komen.

De tegenstanders van deze visie hebben het over een nieuwe poging tot ‘versnelling’ van de Europese integratie, die tijdens de economische crisis haar vaart verloren had. Volgens Charles Grant van het Centre for European Reform gaat het hier om een methode die al meerdere keren is gebruikt en waarbij gekozen wordt voor de vlucht naar voren om de apathie te doorbreken.

De geschiedenis van het Europese leger roept die van de euro weer in herinnering: voordat de euro in 1999 werd ingevoerd, waarschuwden veel critici dat de eenheidsmunt alleen zou kunnen werken als de EU één enkel economisch beleid had. Voorstanders van de euro betoogden dat zo’n economisch megabeleid juist door de euro tot stand zou worden gebracht. Als we kijken naar de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en naar de economische situatie in de zuidelijke EU-landen, dan moeten we wel constateren dat de sceptici gelijk hadden: de euro heeft niet bijgedragen aan de ‘vlucht naar voren’. Integendeel zelfs – de munt heeft de eenheid van Europa ondermijnd. Een soortgelijk scenario staat Europa mogelijk te wachten als het kiest voor militaire integratie.

Lees dit artikel van Łukasz Wójcik verder op VoxEurop