De selectieve begripsopvatting van persvrijheid van D66

Afgelopen week schreef de columnist van een Delfts gemeenteblad een kritisch stukje over de Delftse Spoorzone. Dit megalomane project waarbij een spoortunnel, ondergronds station, gemeentehuis en woonwijk worden gebouwd, heeft de gemeente Delft aan de rand van de financiële afgrond gebracht. U raadt het al: de column werd afgewezen en de columnist werd ontslagen.

Het is natuurlijk flauw om te melden dat D66 Delft al jaren bestuurt. De partij is medeverantwoordelijk voor het uit de hand gelopen project en als huidige collegepartij voor het ontslaan van de columnist. Deze associatie ligt voor de hand als D66 in dezelfde week een symposium organiseert over de persvrijheid.

Vrije meningsuiting en vrije pers, daar gaat het D66 om, leren we deze zaterdagochtend in Amsterdam. Maar niet zo lang geleden werd in het Europees Parlement een sessie georganiseerd hoe eurosceptische partijen in Europa kunnen worden overwonnen omdat hun aanwezigheid op zichzelf ongewenst is. Er werd een blik wetenschappers opengetrokken om tips te geven hoe dit te doen.

De toenmalige bijeenkomst werd georganiseerd door het European Liberal Forum, een club die het liberalisme uitdraagt en waar ook D66 in participeert. U raadt al wie dit symposium over persvrijheid organiseerde.

Met zo’n organisatie kan de bijeenkomst alleen maar een zeer diffuse vergaarbak van klachten en ideeën over vrijheid worden. Dat blijkt al snel. De bijeenkomst gaat over vrijheid en censuur in het verre buitenland als Syrië en Azerbaijan, maar ook over Europese verslaggeving, twitterende burgers en lokale politieke controle.

Lees deze column van Chris Aalberts verder op The Post Online

Weinig verschil tussen VVD en D66 in EU

De VVD en D66 stemmen in het Europees Parlement vrijwel altijd precies hetzelfde.

Uit onderzoek van VoteWatch in opdracht van de NOS blijkt dat ze in ruim 92 procent van de gevallen hetzelfde stemmen. VoteWatch analyseerde bijna 2000 stemmingen van de afgelopen vijf jaar in het Europarlement.

De overeenkomst bij D66 en de VVD is veel sterker dan bij de linkse partijen in het Europarlement. De PvdA stemt in 78 procent van de gevallen hetzelfde als GroenLinks en in ruim de helft van de stemmingen hetzelfde als de SP (57 procent). GroenLinks en de SP stemmen twee van de drie keren hetzelfde (67 procent).

De sterke gelijkenis in stemgedrag tussen D66 en VVD is opvallend, omdat ze behoorlijk verschillende campagnes voeren. D66 is duidelijk pro-Europa: de titel van het D66-verkiezingsprogramma is Sterk Nederland. Sterk Europa.
De VVD daarentegen geeft in zijn campagne de indruk de invloed van Europa te willen beperken: Europa waar nodig, is de verkiezingsleus van de partij. Eerder nam VVD-leider Rutte nog duidelijk afstand van D66, dat volgens hem de deur naar Europa veel te ver openzet.

Lees verder op de NOS