Jonge democratie van Spanje staat onder druk

Met de nieuwe ‘Wet voor de Veiligheid van de Burgers’ wil de Spaanse regering elke vorm van kritiek op haar beleid ontmoedigen. Zelfs de persvrijheid en de onafhankelijke rechterlijke macht lopen gevaar.

Door de eurocrisis is het land in een zware recessie beland. Miljoenen Spanjaarden zitten werkloos thuis, onder wie de helft van de jongeren tot 25 jaar; de lonen zijn drastisch gedaald; en de sociale uitkeringen verder versoberd. Als gevolg daarvan zijn in de voorbije jaren vele honderdduizenden de straat op gegaan om te protesteren tegen het afbraakbeleid van de regering Rajoy, die sinds november 2011 aan de macht is.

De regering wil nu een einde maken aan die massale protestacties door draconische boetes op te leggen voor het minste of geringste, onder het mom voor grotere ‘veiligheid’ van de burgers. En omdat de regering Rajoy over een overweldigende meerderheid beschikt in het parlement -terwijl ze er in de peilingen beroerd voorstaan – is de wet afgelopen zomer aangenomen. De meeste partijen waren tegen, net als meer dan tachtig (!) procent van de bevolking. De regering misbruikt haar politieke meerderheid van dit moment in het parlement, aldus de in Barcelona, Catalonië, woonachtige schrijver en journalist Don Quijones, die in een alarmerend artikel op de nieuwssite Wolfstreet.com waarschuwt voor het einde van de democratie in Spanje.

Het recht van demonstratie is een democratisch recht, maar daar denkt de huidige Spaanse regering anders over. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet? Een selectie uit de getroffen boeteregelingen:
Een regeringsgebouw omsingelen: 30.000 euro;
Kritiek uiten op het land, de regering of het staatshoofd tijdens een protest of via sociale media: 30.000 euro;
Deelnemen aan een demonstratie die geen voorafgaande goedkeuring kreeg van de regering: 100 euro – 1.000 euro;
Een demonstratie organiseren die eindigt in geweld: 30.000 euro;
Niet-gewelddadige deelname aan een demonstratie die uit de hand loopt: 1.000 euro;
Weigering om ID of paspoort te tonen aan de politie: 1.000 euro;
Beelden op internet plaatsen van politie-acties waarvan de regering oordeelt dat ze de eer, het privéleven of het publieke beeld van de ordediensten aantasten: 100 euro tot 1.000 euro;
Deelname aan een demonstratie buiten het hoofdkantoor van een politieke partij op de verkiezingsdag: 30.000 tot 600.000 euro; Het trachten tegen te gaan van gedwongen huisuitzettingen, iets wat dagelijkse praktijk is in Spanje: 1.000 tot 30.000 euro boete.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow The Money