EU: Allemaal aan het schaliegas!

De Europese Commissie ziet geen toekomst in kernenergie, maar wel in schaliegas. Dat is één van de conclusies die kunnen worden getrokken uit het strategische plan voor een Europese energie-unie dat vandaag in Brussel wordt gepresenteerd.

In een van de laatste conceptversies van deze tekst wordt kernenergie nauwelijks genoemd, terwijl de deur naar de eveneens omstreden schaliegaswinning nadrukkelijk wordt opengehouden.

De Europese Commissie heeft weinig macht als het om energiebeleid gaat. Dat is, net als bijvoorbeeld belastingwetgeving, een zaak van de lidstaten. Maar door de Oekraïne-crisis zijn ook zij gaan beseffen dat de Europese energiemarkt te versnipperd is en dat meer samenwerking bittere noodzaak is. Zo moet de afhankelijkheid van vooral Russisch gas kleiner worden.

In de concept-tekst van het plan wordt eigen energiewinning dan ook aangemoedigd. Dat kunnen hernieuwbare bronnen zijn, zoals zon en wind, maar ook de conventionele fossiele brandstoffen. “En, voor de landen die daarvoor kiezen, niet-conventionele fossiele bronnen.” Die term verwijst naar de winning van schaliegas. Die stuit in veel EU-landen op bezwaren gezien de risico’s voor mens en milieu. Voor de boringen in diepe grondlagen zijn chemicaliën en grote hoeveelheden water nodig.

Lees verder op Trouw