CPB overdreef voordeel euro

De euro heeft ons amper economische voordelen gebracht. Het Centraal Planbureau kwam een paar jaar geleden tot de slotsom dat de munt ons gemiddeld een weeksalaris heeft opgeleverd. Maar die berekening moet je met een korrel zout nemen, zegt de toenmalige baas van het Planbureau.

„Het heeft geen enkele zin eromheen te draaien: economisch zijn de voordelen van de invoering van één munt niet zo duidelijk”, zegt Coen Teulings in een interview met De Telegraaf. Hij is tegenwoordig hoogleraar in Cambridge maar was eind 2011 nog verantwoordelijk voor dat euro-onderzoek. Teulings erkent dat de schatting destijds naar boven is afgerond. „Het meeste onderzoek suggereert dat je de voordelen ook zonder één munt wel kunt halen.”

Midden in de eurocrisis kwamen de rekenmeesters van het Planbureau met de blijde mededeling dat de munt ons een weeksalaris extra had gebracht. Nu geeft Teulings in de Telegraaf toe dat aan die rekensom niet te veel waarde moet worden gehecht. Econoom Lex Hoogduin, voormalig centraal bankier, zegt dit onderzoek altijd al „een merkwaardige exercitie” te hebben gevonden.

Het is typerend voor de twijfel die er veel breder leeft over het nut van de Europese munt. In hun pro-Europa-campagne hameren de werkgevers bijvoorbeeld vooral op de waarde van de Europese interne markt. Wat we nog aan de euro hebben, blijft nagenoeg onbesproken. De boodschap van het bedrijfsleven lijkt daarmee veel op die van de VVD. Daarbij draait het ook allemaal om export en banen door de gemeenschappelijke markt.

De euro heeft ons die export en banen blijkbaar niet gebracht, zo blijkt uit de eerlijke antwoorden die Teulings nu geeft. Maandag laat de Financiële Telegraaf vier economen aan het woord, twee voor en twee tegen de euro. Ook daarbij valt op dat de voorstanders van de euro veel moeite hebben met concrete voordelen te komen.

Lees dit artikel van Martin Visser verder op De Telegraaf