Europarlementsleden vrezen oordeel over CETA door Europees Hof

De vraag die de Europese afgevaardigden op 23 november moesten beantwoorden, was heel simpel: wilt u, ja of neen, het oordeel vragen van het Hof van Justitie over de speciale rechtbanken opgenomen in het CETA? Het antwoord van de meerderheid van socialisten, conservatieven, liberalen en christendemocraten op die vraag was al even duidelijk: neen.

Zoals medeplichtigen de dief helpen om de politie te snel af te zijn, zo weigerden 419 Europarlementsleden het CETA-verdrag voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Hun angst voor dit Hof – dat nochtans sterk liberaal denkt – toont aan dat dit Verdrag wel eens echt onwettig kan zijn. Vooral de speciale rechtbanken voor de multinationals lijken niet te verzoenen met een democratische orde.

WAT STEMDEN NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIËRS?

23 november 2016 | Wilt u, ja of neen, het oordeel vragen van het Hof van Justitie over de speciale rechtbanken opgenomen in het CETA?

VVD
Hans van Baalen X @hansvanbaalen
Jan Huitema X @jhuitema
Cora van Nieuwenhuizen X @cvannieuwenhuizen
D66
Gerben Jan Gerbrandy X @gerbrandy
Matthijs van Miltenburg X @matthijsvmilt
Marietje Schaake X @marietjeschaake
Sophie In ‘t Veld X @sophieintveld
CDA
Wim van de Camp X @wimvandecamp
Esther de Lange X @esther_de_lange
Jeroen Lenaers X @jeroen_lenaers
Lambert van Nistelrooij X
Annie Schreijer X @annieschreijer
SGP
Bas Belder

X @basbeldermep
PVDA
Agnes Jongerius V @a_jongerius
Kati Piri V @katipiri
Paul Tang V @paultang
PVV
Marcel de Graaff V @mjrldegraaff
Vicky Maeijer O @vickymaeijer
Olaf Stuger V @olafstuger
Auke Zijlstra V @zijlstra_auke
SP
Dennis de Jong V @ddjong
Anne-Marie Mineur V @annemariemineur
GROENLINKS
Bas Eickhout V @baseickhout
Judith Sargentini V @judithineuropa
PARTIJ VOOR DE DIEREN
Anja Hazekamp V @anjahazekamp
CHRISTENUNIE
Peter van Dalen V @petervdalen

X = tegen
V = voor
O = niet gestemd

Die schrik voor het Hof van Justitie is niet alleen een teken aan de wand voor het mogelijk onwettig karakter van het verdrag. De Europarlementsleden willen de goedkeuring van het Verdrag versnellen in de hoop te veel protest te vermijden. Alle peilingen wijzen uit dat meer en meer Europese burgers niet willen weten van dit soort verdragen. In Wallonië en Brussel scheelde het geen haar of de mobilisatie van een heleboel verenigingen was erin geslaagd de ondertekening van het verdrag te verhinderen. Een verdere verbreding van het protest doorheen Europa zou een drama zijn voor de verdedigers van het verdrag.

Voor die CETA-aanhangers komt het er dus op aan het Verdrag zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk debat goedgekeurd te krijgen.

Het Europees-Canadese Verdrag CETA werd op 21 november officieel bezorgd aan het Europees Parlement. Normaal heeft dat dan zes maanden de tijd om het te analyseren, bediscussiëren en vervolgens goed te keuren of te verwerpen. Onder druk van de Europese Commissie en van de Europese Raad was die termijn al ingekort tot drie maanden. Dat is de streefdatum om het verdrag voorlopig in werking te laten treden. Zelfs al is dat verdrag mogelijk onwettig en in ieder geval schadelijk. Maar in de achterkamers van het Parlement probeerde de grote coalitie nog veel verder te gaan. Ze wilde het verdrag reeds goedkeuren in december. Dat wil zeggen zonder debat in de commissies en zonder hoorzittingen met experten. De mening van commissies die te kritisch staan tegenover het verdrag werd verboden. Of hoe van het Europees Parlement helemaal een doofpot te maken.

Lees verder