Associatieverdrag met Oekraïne bevordert sociale dumping

Discussiëren met voorstanders van een verdrag dat ze niet hebben gelezen, het blijft lastig, zo zagen we net maar weer in Buitenhof.

Het associatieverdrag met Oekraïne biedt alle mogelijkheden voor oneerlijke concurrentie, voor degenen die het willen zien. Dat is voor ons reden genoeg om een campagne te voeren voor een beter verdrag met echte waarborgen voor de bestrijding van corruptie en mensenhandel, en bescherming van de eerlijke handel en het milieu.

De komende twee weken presenteren we u ons verbeterplan op zeven punten. Niemand die we het voor hebben gelegd is ertegen, de grootste hippie of de hardste bankier niet. Laten we eens concreet worden: wat staat er dan in het verdrag dat zo schadelijk is, waardoor we er een heel referendum voor moeten optuigen? Zojuist zagen we Kathleen van Brempt, sociaaldemocratisch europarlementariër in debat gaan met collega Dennis de Jong van SP. De laatste noemt zaken als sociale dumping en komt met een aantal voorbeelden: precies wat de interviewer liever afkapt. Laten we het er eens wel over hebben.

Meestal staat 925 niet echt aan de kant van de tomatensmijters, maar hier hebben ze een punt. Neem dierenwelzijn. Deze casus gaan we deze week volledig presenteren, met bewijs en al. Het verdrag heeft het over dierenrechten en wel in artikel 59: partijen moeten ‘consensus’ bereiken over dierenwelzijn. Bepaald geen eenduidige tekst, er is bijvoorbeeld gaan tijdspad. In Nederland moeten kippenboeren aan massa’s regels voldoen: het aantal beestjes per vierkante centimeter, vloerverwarming voor de kippenvoetjes, enzovoort. Die regels gaan in de kiloprijs zitten. Oost-Europese collega’s hebben het makkelijker, dus het risico bestaat dat Nederlandse producenten worden weggevaagd, simpelweg omdat ze zich netjes aan de door de overheid opgelegde regels houden.

Daarom zijn er importrestricties voor kippendijen uit Lviv. In 2014 heeft de Europese commissie die teruggedraaid, onderdeel van het associatieverdrag. Oekraïense kippen liggen nu niet alleen in Duitse schappen, traditioneel onze afzetmarkt, maar overspoelen ook de Nederlandse markt.

Lees verder op 925.nl