Geen poreuzer fort dan Fort Europa

Asielzoekers verplicht spreiden over de EU-lidstaten zal de migratiestroom niet doen opdrogen. Dat zegt Marc Bossuyt, voormalig Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen. ‘Ik ken geen poreuzer fort dan Fort Europa. Griekenland en Italië laten de asielzoekers zomaar door. Het vrij verkeer van personen in de Schengenzone is daardoor onhoudbaar geworden. Lidstaten zouden desgewenst weer de binnengrenzen met Griekenland en Italië moeten kunnen controleren.’

De vluchtelingenstroom naar en binnen Europa loopt volledig uit de hand, en dat is de fout van Europa zelf. Dat zegt Marc Bossuyt, tussen ’87 en ’97 Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Nu Europa met een migratiecrisis zonder voorgaande wordt geconfronteerd, mengt hij zich voor het eerst in het debat.

Samengevat komen zijn analyse en betoog op het volgende neer: omdat Griekenland en Italië amper moeite doen om de buitengrenzen van Europa te controleren, asielzoekers te registreren en hun asielaanvraag te behandelen, kunnen zij zomaar door de Schengenzone reizen zonder dat ze daarvoor de toestemming hebben. Dat is niet houdbaar, vindt Bossuyt. Zijn oplossing? Zolang de buitengrenzen een zeef zijn, moeten de lidstaten de binnengrenzen kunnen controleren.

Bossuyt: ‘Ik begrijp niet dat Europa halsstarrig weigert om het verbod op het controleren van de binnengrenzen van de Schengenzone op te schorten. Daardoor heeft Europa zijn grip op de migratiestromen volledig verloren.’

Lees dit interview verder op de Standaard >>>