Mini-docu: In deze Griekse mijnen begint de crisis nu pas echt

Griekenland kruipt langzaam uit de crisis en slaagt er eindelijk in nieuwe financieringen aan te trekken. Volgens de beleidsmakers is dat het succes van de privatiseringen en bezuinigingen. Maar in de bruinkoolmijnen van Noord-Griekenland, verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle Griekse elektriciteit, wordt de keerzijde ervan zichtbaar.

Griekenland heeft – als het de rentebetalingen op de staatsschuld niet meerekent – voor het eerst sinds jaren weer een overschot op de begroting van Griekenland geboekt. Daardoor betaalt het ook een lagere rente op de kapitaalmarkt. Al met al goed nieuws uit het land dat zo zwaar door de financiële crisis is getroffen, stelt de Europese Commissie.

Maar de bezuinigingen en privatiseringen die dit overschot teweeg hebben gebracht, zijn niet voor alle Grieken een onverdeeld succes. De Griekse journalist en filmmaker Nikolia Apostolou ging voor De Correspondent naar West-Macedonië, een noordelijke provincie van Griekenland, waar enorme bruinkoolmijnen de grondstoffen leveren voor de grootste energiecentrale van Griekenland. Als gevolg van de privatiserings- en bezuinigingspolitiek die de Europese trojka Griekenland oplegt, wordt de fabriek daar nu ontmanteld en in stukjes verkocht.

De mensen die hier hun leven lang hebben gewerkt, zijn onzeker over hun toekomst. Dertig jaar geleden werden ze door de fabriek onteigend, dus hun akkers bestaan niet meer. Zij staan model voor de Griekse werkende bevolking die getroffen wordt door de Europese diktaten. Apostolou maakte er deze indringende film en dito verslag over.

Lees dit artikel van Jos de Putter verder op de Correspondent