Tijdlijn

2018
Uitslag Kiesraad

De Kiesraad heeft twee weken de tijd om de handtekeningen te tellen en te controleren. Rond deze datum maakt zij bekend of de 300.000 handtekeningen zijn gehaald en of er een referendum komt over de Donorwet.

Deadline voor 300.000 handtekeningen

De laatste dag dat de handtekeningen door de Kiesraad in ontvangst worden genomen.

Start van definitief verzoek

Zes weken tijd voor het ophalen van 300.000 handtekeningen! Vanaf vrijdag 4 mei later op de avond kunt u digitaal een verzoekformulier tekenen op referendum.nl

Bijeenkomst Kiesraad

Op deze datum maakt de Kiesraad bekend hoeveel handtekeningen zijn ontvangen voor een INLEIDEND VERZOEK. Indien dat er 10.000 of meer zijn gaat de volgende fase voor een DEFINITIEF VERZOEK daarna van start. Er is zes weken tijd voor het verzamelen van 300.000 handtekeningen. U moet daarvoor dus OPNIEUW tekenen!

Deadline inleidend verzoek

Op deze datum moeten er minimaal 10.000 geldige handtekeningen ontvangen zijn door de Kiesraad. De Kiesraad heeft een week om deze te beoordelen en te tellen.

Kiesraad publiceert Donorwet

Daarmee is de nieuwe Donorwet referendabel. De eerste fase gaat van start. Het verzamelen van tenminste 10.000 handtekeningen voor een INLEIDEND VERZOEK.

2015
Debat Minister Koenders met Commissie Europese Zaken

Een jaar na het Raad van State advies is er een debat met de Commissie Europese Zaken en Minister van buitenlandse zaken Koenders. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief mochten aanwezig zijn, maar niets zeggen.

Presentatie van ons Manifest en aftrap campagne Referendum 2.0

In Nieuwspoort presenteren wij ons boek Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ over het advies van de Raad van State en doen de aftrap voor onze campagne Referendum 2.0 met betrekking tot de Wet raadgevend referendum.

Missie

De mensen van het Burgercomité-EU zijn mede-oprichters van het Burgerforum-EU dat in januari 2013 begon met een burgerinitiatief. Dit initiatief, ondersteund door meer dan 60.000 Nederlanders, riep de Nederlandse regering op een referendum uit te schrijven bij een volgende bevoegdheidsoverdracht aan de Europese Unie. Op 21 januari 2014 werd dit burgerinitiatief van het Burgerforum-EU door de Tweede Kamer behandeld. Het resultaat was zeer teleurstellend. Alle moties voor een referendum werden door een meerderheid afgewezen. Na het burgerinitiatief werd het Burgerforum-EU opgeheven. Sommigen van ons konden het daar echter niet bij laten zitten.

Gezien de manier waarop de meerderheid van onze volksvertegenwoordigers in de praktijk omgaat met ons fundamentele rechten, is de tijd gekomen dat de Nederlandse bevolking zelf de beslissingsmacht over onze rol in de Europese Unie opeist. Het belang daarvan is groot, omdat er sprake is van een nooit door ons goedgekeurde uitholling van onze soevereiniteit door geleidelijke afdracht van bevoegdheden aan en toenemende coördinatie in Brussel. Zoals iedereen kan weten is de Brusselse macht er sinds 2014 ook niet kleiner op geworden.

Het gevolg van die groeiende beslissings- en coördinatiemacht van de Europese Unie is dat er een beleidsniveau is ontstaan waarop de Europese bevolkingen, dus ook de Nederlanders, geen rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen. Grote delen van het beleid worden niet door verkiezingen of referenda gestuurd, maar door zelf-agendering van onze politici en van onverkozen bestuurders, ambtenaren en lobbyisten.

In toenemende mate vormt zich zo een nieuwe politieke kaste die de toekomst van Europa zelf wil vormgeven in besloten vergaderruimtes, zonder dat de fundamentele keuzes aan de burgers van de Europese Unie worden voorgelegd. Zij en hun volksvertegenwoordigers worden daardoor voortdurend voor voldongen feiten gesteld. Ook wij, het Nederlandse volk, zijn het initiatief in de zelfbeschikking en agendering met betrekking tot de fundamentele keuzes over onze toekomst kwijtgeraakt.

Het Burgercomité-EU wil, in samenwerking met een groeiend aantal bondgenoten, de Nederlandse bevolking helpen mobiliseren om een verzetspotentieel te kweken. We kunnen dat alles niet zonder de hulp van de Nederlanders. Iedereen die de democratie een warm hart toedraagt, van welke achtergrond of overtuiging hij of zij ook mag zijn, roepen wij hierbij daarom op zich bij ons aan te sluiten en ons te steunen. Mocht u ook actief willen worden dan kunt u zich bij ons aanmelden, maar u kunt ook zelf, vanuit uw eigen gedrevenheid, interesse en kennis met uw eigen netwerk een actiegroep opzetten, bijvoorbeeld rond een bepaald onderwerp. Steeds meer Nederlanders doen dit, en hoe meer mensen dit doen, hoe sterker de democratische coalitie wordt.

De toekomst van onze democratie en van onze politieke rechten staan werkelijk op het spel. Iets wat decennialang wellicht ondenkbaar leek, is werkelijkheid aan het worden. Maar onvermijdelijk is het niet; we zullen en kunnen nog wat doen!

Burgercomité-EU

Contact

E-MAIL
Ons e-mailadres is post at burgercomite-eu.nl
U kunt ook het contactformulier hieronder gebruiken.