Nieuwsbrief 38   |   3 januari 2021   |   Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, ga dan naar de webversie
We gaan nu ook binnen de Kamer de strijd aan!
Beste medeburgers,

Wij wensen u allen een gezond, gezegend, en vrij 2021!

We hebben nieuws. En daarvoor nemen we u, onze trouwe achterban, in deze nieuwsbrief even kort mee in de ontstaansgeschiedenis van het Burgercomité-EU, ook voor de mensen die ons nog niet zo lang of goed kennen. We hebben in 2012 samen met Thierry Baudet en anderen het Burgerforum-EU opgericht omdat we ons grote zorgen maken over onze democratie en het geleidelijk verdwijnen van ons land in een imperiale en antidemocratische Europese Unie. Dit Burgerforum-EU had steun van eurocritici uit bijna het hele spectrum van de Nederlandse politiek. Deze organisatie wist in 2013 56.000 handtekeningen te verzamelen voor een 'politiek burgerinitiatief' en dwong de Tweede Kamer daarmee op dinsdag 21 januari 2014 in debat te gaan over de stelling Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum.

We hebben met anderen met succes ook nog een burgerinitiatief de kamer in geloodst waarin werd gepleit voor het instellen van een parlementaire enquête over de introductie van de euro. Vervolgens gingen we in goed overleg ieder ons eigen weg. Baudet richtte zijn 'denktank', Forum voor Democratie op, en wij onze 'doetank', Burgercomité-EU. In 2015 publiceerden wij ons pamflet Manifest aan het Nederlandse volk, een analyse van de diefstal van onze soevereiniteit en democratie door de EU en het Nederlandse politieke kartel. Snel daarna werd het Burgercomité-EU de architect van het Oekraïnereferendum met "het idee der ideeën" volgens GeenStijl, waartoe wij ons wendden voor een grootse aanpak. Toen we hiermee van start gingen nodigden we natuurlijk onze 'oude vriend' uit om mee toe doen en dat deed hij graag. Daardoor hadden we vooral via Baudet - die we al meer dan acht jaar kennen als een trouwe bondgenoot en een goede en loyale vriend - al vanaf het begin goede banden met het Forum voor Democratie. We streven natuurlijk bovendien in de kern dezelfde doelen na.

De 'novembercoup' bij Forum voor Democratie hebben we dan ook, zoals u wellicht via ons Twitteraccount heeft meegekregen, met grote ontsteltenis van dichtbij gevolgd. Baudet, die zelf altijd zo loyaal is, werd uit het niets vanuit eigen gelederen en met behulp van de media op de meest smerige manier in de rug aangevallen. Daarom hebben nu twee van ons, Pieter Mink en Pepijn van Houwelingen, besloten zich namens Forum voor Democratie kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Daarbij komt dat het steeds moeilijker is geworden om als 'doetank' in actie te komen. De twee burgerinitiatieven hebben niets concreets opgeleverd en het (eerste!) landelijk raadgevend referendum dat we hebben geïnitieerd én ruimschoots hebben gewonnen resulteerde niet in de afschaffing van het associatieverdrag maar in de afschaffing van het referendum zelf. We hebben natuurlijk niet stilgezeten, en komen o.a. nog met een vlijmscherpe analyse van onze democratie (of wat daar inmiddels van over is...). Ook hebben we samen met anderen vorig jaar Omroep Ongehoord Nederland opgericht.

Toch is wat ons betreft nu de politieke arena de enige plek waar nog een laatste poging gedaan kan worden om een Nexit-referendum af te dwingen, een begin te maken met het grondig herstellen van onze democratie en met het terugdringen van de staatsmacht uit ons leven. Het belangrijkste strijdtoneel is daarom nu de Tweede Kamer want dáár liggen nog de rudimenten van onze voormalige soevereiniteit en democratie en dáár moet de wederopleving dus vandaan komen. Voor de helderheid: niet alle leden van het Burgercomité zijn ook lid van het Forum voor Democratie. Toch hebben we besloten dat gezien de uitzonderlijke toestand van ons land en de wereld het Burgercomité-EU als organisatie deze twee kandidaten voor het Kamerlidmaatschap volop gaat steunen. We hopen natuurlijk dat u dat ook wilt doen!

Tot slot, we zijn vooral achter de schermen, flink bezig geweest. U kunt onze zaak onder andere steunen door online petities te tekenen en uw mening kenbaar te maken. Het is enorm belangrijk, zeker in deze tijd, dat wij als vrije burgers van dit land, van ons laten horen! Ook kunt u ons eventueel met een (kleine) donatie steunen. Wij gaan door, zowel binnen als buiten de Tweede Kamer. We willen u nogmaals van harte bedanken voor alle steun (maar ook alle oprechte kritiek) die we de afgelopen jaren van u hebben mogen ontvangen!

Met strijdbare groet en tot snel,
Burgercomité-EU

       
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl