Nieuwsbrief 45   |   14 maart 2023   |   Webversie
Stem ze weg! (2)
Beste medeburgers,

Update Burgerinitiatief Build Back Better In onze vorige nieuwsbrief van 3 maart vertelden wij u reeds dat het burgerinitiatief voor een Build Back Better debat in de Tweede Kamer (georganiseerd vanuit onze Stichting 1 juni 2005) ondanks 42.000 geldige ondersteuningsverklaringen niet ontvankelijk is verklaard. De Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft wel een uitnodiging doen uitgaan voor een gesprek. U kunt de reactie hier lezen. We houden u op de hoogte van het vervolg!
Aankondiging: de WEFpapers Wij maken ons net als velen van u grote zorgen over de oneigenlijke, niet-transparante en oncontroleerbare invloed van het World Economic Forum op de Nederlandse politiek. In de afgelopen jaren is er onder meer door het Kamerwerk van FVD een grote hoeveelheid documentatie vrijgegeven over de relatie tussen de Nederlandse staat en het WEF.
Wij werken aan een website waar die documenten op een bruikbare manier goed toegankelijk worden gemaakt. De website wordt binnenkort gelanceerd. Donaties om deze website in de lucht te krijgen zijn zeer welkom! Doneren | Burgercomité-EU.

Herhaalde oproep: STEM ZE WEG, wij bevelen FVD aan De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn bijzonder belangrijk. Het zijn immers de Provinciale Staten die de leden van de Eerste Kamer verkiezen. Omdat de Tweede Kamer niet veel meer is dan een tandeloze Slaapkamer bij wie onze grondrechten, vrijheden, en de welvaart en soevereiniteit van Nederland allang niet meer veilig zijn, hebt u de kans om de Eerste Kamer om te vormen tot een bolwerk voor het Nederlands belang. Dat kan alleen als er zo weinig mogelijk Kamerleden van de klassieke kartelpartijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en CU, die geen enkele democratische druk meer voelen) worden verkozen.

Wij roepen ook iedereen uit onze achterban op om te gaan stemmen. We kennen alle onrust over bestaande en mogelijke manipulatie van de verkiezingen. We zien de obstructie van de campagnes van niet-kartelpartijen, vooral van FVD. Maar desondanks: ga stemmen alsof het uw laatste keer is. Gezien de mogelijke invoering van partijverboden is het dat wellicht ook wel. Ga stemmen alsof uw leven en dat van uw kinderen er vanaf hangt. Gezien de mogelijke herinvoering van de opkomstplicht in de context van de oorlog in Oekraïne is dat wellicht ook wel zo.

Steun in elk geval de oppositie die het systeem zelf fundamenteel aanvalt. Volgens ons is dat FVD. Het is heel goed mogelijk dat deze partij (net als in 2019) boven verwachting goed gaat scoren. Peilingen geven zeker geen correcte voorstelling van de publieke opinie. Opvallend is trouwens een peiling die de Leeuwarder Courant op 11 maart publiceerde. In een sterke afwijking van andere peilingen was FVD volgens deze peiling ongeveer even groot als in 2019.

Sociale media We hebben ons Facebook-account opgeheven. U kunt ons wel nog altijd volgen op ons zeer actieve Twitter-account @burgercomiteeu.

Met immer strijdbare groeten!
Burgercomité-EU

C O N T A C T
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl

U kunt uw e-mailadres wijzigen via deze link
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden