Nieuwsbrief 44   |   3 maart 2023   |   Webversie
Stem ze weg!
Beste medeburgers,

U hebt lang niet van ons gehoord, en inmiddels is er weer enorm veel gebeurd. In onze eigen levens, en op het wereldtoneel. We leven in een bizarre wereld.

In deze nieuwsbrief willen we u kort updaten over een aantal zaken.

Burgerinitiatief Build Back Better Zoals u weet heeft het burgerinitiatief Build Back Better in juni 2022 vele duizenden ondersteuningsverklaringen aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Het doel van dit burgerinitiatief was om een debat in de Tweede Kamer af te dwingen over de invloed van het World Economic Forum (WEF) op de Nederlandse politiek. Het initiatief werd gesteund door de Stichting 1 juni 2005, de organisatie die ook Burgercomité-EU ondersteunt.
Op dinsdag 13 december 2022 heeft de commissie het verslag over het burgerinitiatief vastgesteld. Uit de controle op de steunbetuigingen bleek dat de initiatiefnemers 42.063 steunbetuigingen hadden verzameld. Echter: de commissie besloot, op advies van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het initiatief niet-ontvankelijk te verklaren. Volgens die commissie was het onderwerp van 13 januari 2021 tot en met 9 augustus 2022 bij meerdere commissie- en plenaire activiteiten ‘in besluitvormende zin’ aan de orde gekomen. De commissie tot Verzoekschriften en Burgerinitiatieven deed wel de aanbeveling aan de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om met de initiatiefnemers in gesprek te gaan. Deze commissie heeft de initiatiefnemers daarop voor een gesprek uitgenodigd. In een vervolg op deze Nieuwsbrief zullen we binnenkort dieper ingaan op de resultaten van dit burgerinitiatief. Wordt vervolgd dus!

Campagne-evenementen met onze Pepijn van Houwelingen U weet ongetwijfeld dat volgens Burgercomité-EU het politieke hart van de verzetsbeweging in Nederland op alle fronten zonder twijfel wordt gevormd door Forum voor Democratie. Dit is de enige politieke partij die zich bijvoorbeeld onvermoeibaar en met hand en tand verzet heeft tegen de coronamaatregelen. Het is ook vrijwel de enige partij die de globalistische machtsgreep in Nederland en de wereld aankaart en blootlegt, zoals door het vele materiaal dat FVD-Kamerleden over het WEF naar boven hebben gehaald. Zoals u weet is ook één van ons, Pepijn van Houwelingen, Kamerlid van Forum voor Democratie. Mocht u wellicht hem of andere (Kamer)leden van Forum voor Democratie de komende weken willen ontmoeten en spreken dan kan dat bijvoorbeeld bij de volgende (campagne) evenementen:

Zaterdag 4 maart: 19:00 uur - 23:00 uur in Leiden, Zuid-Holland
Zondag 5 maart: 14:00 uur - 19:00 uur in Eindhoven, Noord-Brabant
Dinsdag 7 maart: 19:00 -23:00 uur in Drachten, Friesland

Via dit soort evenementen kunt u bovendien nieuwe mensen ontmoeten en zo contacten leggen, iets wat bijzonder belangrijk is in deze tijd van totalitaire dreiging.

Provinciale Statenverkiezingen Vier burgerinitiatieven die in coronatijd zijn opgestart, gaan samenwerken om de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart te controleren. Gezien de grote onrust in de samenleving over de toestand van onze democratie willen ze zeker weten dat er geen fraude kan plaatsvinden. Tegelijkertijd roepen zij iedereen op te gaan stemmen. Via De Andere Krant kunt u hierover meer te weten komen. We roepen onze achterban op zich aan te melden als vrijwilliger en mee te werken aan dit belangrijke initiatief. Meer hierover vindt u in de De Andere Krant van zaterdag 4 maart.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn bijzonder belangrijk. Het zijn immers de Provinciale Staten die de leden van de Eerste Kamer verkiezen. Omdat de Tweede Kamer niet veel meer is dan een tandeloze Slaapkamer bij wie onze grondrechten, vrijheden, en de welvaart en soevereiniteit van Nederland allang niet meer veilig zijn, hebt u de kans om de Eerste Kamer om te vormen tot een bolwerk voor het Nederlands belang. Dat kan alleen als er zo weinig mogelijk Kamerleden van de klassieke kartelpartijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en CU, die geen enkele democratische druk meer voelen) worden verkozen.

Wij roepen ook iedereen uit onze achterban op om te gaan stemmen. We kennen alle onrust over bestaande en mogelijke manipulatie van de verkiezingen. We zien de obstructie van de campagnes van niet-kartelpartijen, vooral van FVD. Maar desondanks: ga stemmen alsof het uw laatste keer is. Gezien de mogelijke invoering van partijverboden is het dat wellicht ook wel. Ga stemmen alsof uw leven er vanaf hangt. Gezien de discussie over de herinvoering van de opkomstplicht waarbij ministers (!) expliciet verwijzen naar de oorlog in Oekraïne is dat, zeker voor onze jongeren, ook helemaal niet denkbeeldig.

Mocht u vrezen voor fraude: de fraudeurs zullen uw stem toch te zien krijgen, dus hoe groter de klap u in dat geval onder hen nog kunt uitdelen, hoe beter. Mocht u niet meer geloven in het nut van parlementaire democratie: geef dan in elk geval mensen een podium die nog openlijk verzet plegen en de wandaden en misdaden van onze bestuurders documenteren. Mocht u het systeem niet willen legitimeren: ook zonder uw stem doet u dat. Steun in elk geval de oppositie die het systeem zelf fundamenteel aanvalt. Voor ons is dat FVD.

Sociale media We hebben ons Facebook-account opgeheven. U kunt ons wel nog altijd volgen op ons zeer actieve Twitter-account @burgercomiteeu.

Donatie We zijn voor onze activiteiten afhankelijk van onze eigen inzet en donaties. Mocht u een (kleine) bijdrage kunnen missen dan kunt u ons werk hier met een donatie steunen Doneren | Burgercomité-EU.

Met immer strijdbare groeten,
Burgercomité-EU

C O N T A C T
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl

U kunt uw e-mailadres wijzigen via deze link
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden