Nieuwsbrief 43   |   19 juni 2022   |   Webversie
Het Burgerinitiatief voor een Build Back Better debat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer!
Beste medeburgers,

Het burgerinitiatief Build Back Better, een initiatief gesteund door de Stichting 1 juni 2005, heeft vorig jaar 42.000 handtekeningen verzameld. Het doel van dit burgerinitiatief is om een debat in de Tweede Kamer af te dwingen over de invloed van het World Economic Forum (WEF) op de Nederlandse politiek. Het duurde door persoonlijke omstandigheden van de initiatiefnemer even, maar de opgehaalde handtekeningen zijn inmiddels gecontroleerd en enige tijd geleden aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.


Dit burgerinitiatief is georganiseerd omdat plotseling, uit het niets, wereldleiders de slogan Build Back Better begonnen te gebruiken. Het werd de slogan van de verkiezingscampagne van Joe Biden. Ook de koning en premier Rutte verwezen in hun videoboodschappen voor de Verenigde Naties naar de noodzaak to Build Back Better.

Inmiddels heeft de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer bekend gemaakt dat zij de ondersteuningsverklaringen voor het burgerinitiatief voor een Build Back Better debat komende dinsdag 21 juni om 13:45 uur in ontvangst zal nemen in de Statenpassage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De commissie zal de ondersteuningsverklaringen op haar beurt ook weer controleren middels een steekproef. Het aangetroffen foutenpercentage wordt afgetrokken van het totaal aantal ondertekeningen. Indien voor deze test geslaagd, zal een datum worden ingepland voor een debat in de plenaire zaal. Dit zal enige tijd duren, waarschijnlijk zal het plaatsvinden in de herfst.

Wij hebben Henk Krol (onder meer voormalig Kamerlid en fractievoorzitter van 50PLUS) bereid gevonden de inleidende speech voor dit debat op zich te nemen, mede omdat zijn aanvraag voor een Build Back Better debat in de Tweede Kamer werd afgedaan met een briefje.

U kunt op de hoogte blijven over de gang dit burgerinitiatief via:
De website van BBBdebat.nl >>
Het Twitter-account BBBdebat >>
De nieuwsbrief van het Burgercomité-EU >>


Zoals u van ons weet (zie eerdere nieuwsbrieven en ons Twitter-account van Burgercomité-EU ), zien ook wij een nauwe relatie tussen de EU en het Great-Reset-denken van het WEF. De EU is een schaduwmacht die zich graag via crisissen meer macht toebedeelt, zonder dat de burgers daarover iets te zeggen krijgen. Dat blijkt nu weer tijdens de Oekraïne-crisis waarin de EU zich probeert te manifesteren als een grootmacht, zelfs als een militaire macht in wording.

Ook het WEF is een schaduwmacht die via crisissen haar doelen (radicale hervorming en controle van onze samenlevingen) nastreeft, zo bleek in 2020 met de Covid-crisis.

Hoe u ook over deze crisis denkt, het is evident dat die wordt gebruikt om supranationale krachten meer macht over ons dagelijkse leven te geven. Hun ondoorzichtige werkwijze heeft zich steeds dieper in de werking van de Nederlandse overheid genesteld, zoals ook maar weer bleek uit de toestanden rond de inmiddels beruchte mondkapjesdeal. Of uit de WEF-papers (deze documenten die de relatie tussen het WEF en onze staat aantonen vindt u hier).

Deze ondoorzichtige manier van werken is geen toeval (zie ook de Rutte-doctrine), maar is verweven met een bestuursopvatting die uit het WEF is opgekomen. Daarbij worden private en publieke belangen en belanghebbenden (de zogenaamde ‘stakeholders’) met elkaar verweven in netwerken die bijvoorbeeld door het WEF gecoördineerd worden (dit heet, natuurlijk in het Engels, public-private-governance of ook wel ‘stakeholder-capitalism). Hier kunt u daarover meer lezen.

Bijzonder veel mensen zijn over de hele wereld inmiddels bezig met onderzoek naar het WEF en andere globalistische krachten. Ook enkelen van ons zijn daar nu ingedoken. Bij tijd van leven zullen de contouren van het monster uit de schaduwen veel duidelijker geworden zijn. Niet alleen omdat het zelf steeds meer uit de schaduw treedt, ook omdat we het samen met elkaar door ons verzet steeds verder in het licht dwingen. En door ons onderzoek. Vaak is dat onderzoek nog heel speculatief, maar dat zal zeker in de komende tijd ook sterk verbeteren.

Tot slot, mocht u een (kleine) bijdrage kunnen missen dan kunt u ons werk hier met een donatie steunen: Doneren | Burgercomité-EU.

Met immer strijdbare groeten,
Burgercomité-EU

C O N T A C T
www.burgercomite-eu.nl  |  post@burgercomite-eu.nl

U kunt hier uw e-mailadres wijzigen
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden