Nieuwsbrief 42   |   28 oktober 2021   |   Webversie
Het debat over de Great Reset komt er!
Beste medeburgers,

Stichting 1 juni 2005, de organisatie achter Burgercomité-EU, is in 2014 opgericht om onze democratie te herstellen. Daarom is vanuit deze Stichting het afgelopen voorjaar ook een burgerinitiatief tegen de rol van het World Economic Forum (WEF) in de Nederlandse politiek opgestart. Onze soevereiniteit was al overgedragen aan de EU (met het Verdrag van Lissabon), maar nu lijkt ook het WEF, op informele manier, een ongekende invloed uit te oefenen op de Nederlandse politiek. En opnieuw, zoals dat ging bij de opmars van de EU, zonder dat de kiezer hierover ook maar is geïnformeerd, laat staan geconsulteerd.

Dit burgerinitiatief, bekend onder de naam Build Back Better (een begrip dat door zeer veel regeringsleiders van westerse landen en ook door Mark Rutte en koning Willem Alexander de afgelopen tijd is gebruikt) wil dus een debat in de Tweede Kamer over de Build Back Better agenda van het WEF en heeft op 27 mei jl. de benodigde 40.000 handtekeningen gehaald! Met dank aan de tienduizenden Nederlanders die hebben getekend en het initiatief bekendheid hebben gegeven. Als alles goed gaat kan er hierdoor ergens dit najaar een debat over worden afgedwongen in de Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief wil dat het Nederlandse parlement en de regering expliciet afstand nemen van de agenda van het World Economic Forum. Zij zijn er immers uitsluitend om het Nederlands belang te vertegenwoordigen. Niet om internationale agenda's uit te voeren!

De handtekeningen worden nu gecontroleerd en binnenkort aan de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven overhandigd. Overigens kunt het burgerinitiatief nog steeds ondertekenen! Hoe meer steun, hoe steviger wij straks staan in de Kamer! Op korte termijn meer informatie over het Build Back Better burgerinitiatief!

Pepijn van Houwelingen verkozen in Tweede Kamer Bijzonder trots zijn we dat, met 430 voorkeurstemmen, een van ons namens Forum voor Democratie tot lid van de Tweede Kamer is verkozen. Op 17 juni hield Pepijn Houwelingen zijn maidenspeech. Hij zal daar nu de strijd tegen de EU en de afschaffing van de Nederlandse soevereiniteit, democratie en vrijheden voortzetten. Hij is zich in heel wat dossiers aan het inwerken en heeft in ieder geval, zoals u hier kunt zien, al aardig wat Kamervragen gesteld:
Houwelingen P. van (FVD) | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Gezocht: nog meer nieuwe lezers voor de nieuwsbrief Deze nieuwsbrief heeft momenteel 36.000 abonnees, maar omdat het fenomeen censuur bij alle (sociale) mediakanalen in toenemende mate aan de orde is, kijken wij vast vooruit en zullen deze winter een campagne starten om nieuwe lezers voor onze nieuwsbrief te werven. Zo kunnen we via deze weg zoveel mogelijk mensen op de hoogte houden van onze acties en in contact blijven met elkaar. U kunt ons nu al helpen door mensen in uw omgeving die wellicht geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze activiteiten te attenderen op onze nieuwsbrief door deze door te sturen. Hartelijk dank alvast!

Tot slot, mocht u een (kleine) bijdrage kunnen missen voor onze hosting en activiteiten dan kunt u ons werk hier met een donatie steunen.

Tot snel!

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

C O N T A C T
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl
[CONTACT]
U kunt uw e-mailadres wijzigen via deze link
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.