Nieuwsbrief 40   |   14 maart 2021   |   Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, ga dan naar de webversie
Help Burgercomité-EU de Kamer in!
Beste medeburgers,

Dit is onze veertigste nieuwsbrief. Een jubileum, met dank aan u. Een aantal van u volgt ons al sinds onze oprichting op 4 december 2014. We zijn opgericht ongeveer tien jaar nadat de Nederlandse bevolking de Europese grondwet in het referendum van 2005 overweldigend had afgewezen. Die grondwet is er in 2009 toch gekomen onder de naam Verdrag van Lissabon. Daarin is Nederland opgenomen in de EU, niet langer een vorm van internationale samenwerking, maar nu een staat in wording (de infame Nadere Unie, de plicht tot voltooiing van de staatsvorming op EU-niveau zoals die in het Verdrag is vastgelegd).

Ons doel, zo staat het ook in onze statuten, is 'het vertrek van Nederland uit de Europese Unie en het grondig herstellen van de democratie in Nederland'. Want: wij willen niet dat Nederland volledig verdwijnt in die nieuwe staat. En we zijn er zeker van dat de meerderheid van Nederlander dat net zo min wil.

De afgelopen jaren, u bent hier wellicht als onze trouwe lezer, sympathisant en misschien ook donateur van op de hoogte, hebben we werkelijk van alles gedaan om dit te bereiken. Dat begon met een informele groep genaamd Burgerforum-EU in 2012 met een burgerinitiatief tegen verdere soevereiniteitsoverdracht. Daarna nog een burgerinitiatief voor een parlementair onderzoek naar de introductie van de euro en natuurlijk het referendum over associatieverdrag met Oekraïne in 2015. Ondertussen hebben we ook een goed verkocht manifest gepubliceerd, zijn we betrokken geweest bij de oprichting van Omroep Ongehoord Nederland en hebben we andere acties op touw gezet en veel artikelen gepubliceerd.

Alles hebben we, uitsluitend dankzij uw steun, 'gewonnen': d.w.z. de benodigde handtekeningen of zelfs, in geval van het Oekraïne-referendum, een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking hebben we achter ons gekregen. Het heeft zoals u weet uiteindelijk allemaal niets geholpen. Het partijkartel houdt de rijen gesloten en gaat onverdroten door met de afbraak van onze democratie. Sterker nog, dit proces is nu in een versnelling geraakt.

Aangezien buitenparlementaire initiatieven (petities, burgerinitiatieven, referenda) weinig tot geen effect hebben en in zekere zin 'bot' zijn geworden omdat Nederlanders weten dat er toch niet naar hen geluisterd wordt zien we nog maar één serieuze mogelijkheid om via de normale instituties onze democratie te herstellen: via de Tweede Kamer. Daar liggen, nog steeds, de rudimenten van onze democratie en soevereiniteit. Zoals u wellicht weet zijn we daarvoor deze verkiezing een alliantie aangegaan met onze oude vriend en zusterorganisatie: het Forum voor Democratie. We zijn allebei, Forum destijds als denktank en wij als doetank, voortgekomen uit het voormalige Burgerforum-EU. Nu staan twee van onze leden op de kandidatenlijst van FvD voor de Tweede Kamerverkiezingen: Pepijn van Houwelingen (plek 8) en Pieter Mink (plek 44).

Als Pepijn en/of Pieter gekozen zouden worden kunnen we als Burgercomité-EU ons werk in de Kamer zélf voortzetten. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat zelf Kamervragen te stellen, informatie op te vragen, hoorzittingen te organiseren, onderzoeken uit te zetten, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, binnen de Kamer kunnen we met meer slagkracht opereren dan daarbuiten. Als Pepijn bijvoorbeeld gekozen zou worden, hoopt hij, met zijn ruime ervaring als onderzoeker en activist, een vasthoudend onderzoekskamerlid te worden (waarvan er veel te weinig zijn) die als 'ombudsman' opkomt voor belangen van burgers, vecht tegen de voortrazende schaalvergroting in onze publieke instellingen (zoals scholen, woningcorporaties en gemeenten), zich in dossiers vastbijt en bovenal alles doet om referenda in te voeren, een Nexit te bewerkstelligen en onze democratie te herstellen. Pieter wil zich volledig gaan inzetten voor het verkleinen van de invloed van de overheid op ons leven. De Haagse en Brusselse regel- en belastingdruk moeten omlaag en de burger moet weer centraal komen te staan. Burgers en bedrijven krijgen weer ademruimte en daarmee de kans zich te ontplooien. Organiseer referenda over grote thema's als de euro, open grenzen en het klimaatakkoord en herstel onze democratie.

Het is erop of eronder. Steun ons en stem op Pepijn of Pieter op 17 maart!

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

       
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl