Nieuwsbrief 39   |   9 maart 2021   |   Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, ga dan naar de webversie
De komende week is het erop of eronder!
Beste medeburgers,

In aanloop naar de verkiezingen gebeurt er ontzettend veel. Als Burgercomité-EU zijn wij op de achtergrond op dit moment druk in de weer met verschillende projecten tegelijk en daarover praten we u in deze nieuwsbrief graag even bij.

Allereerst de voortdurende lockdown, zoals u wellicht in onze vorige nieuwsbrief heeft gelezen zijn we hier fel tegen en wel omdat lockdowns niet nodig en niet effectief zijn maar wel een grote bedreiging voor onze vrijheid en democratie vormen. Herstel van onze vrijheid en democratie is dé reden waarom we, meer dan vijf jaar geleden alweer, het Burgercomité-EU hebben opgericht. De geschiedenis laat bovendien zien dat vrijheden die eenmaal zijn opgegeven vaak niet of erg moeilijk terug te winnen zijn. En inderdaad, op het moment van schrijven heeft Nederland nog steeds de strengste lockdown van heel Europa! De invoering van de avondklok door het kabinet, op een manier die volgens de rechter in Den Haag juridisch geen stand houdt en de wijze waarop dit oordeel binnen een paar uur in hoger beroep weer terzijde is geschoven, laat daarnaast zien dat de regering zich zelfs niet langer gebonden acht aan de basisbeginselen van het recht die onze fundamentele vrijheden moeten beschermen. We zijn daarom een petitie gestart tegen de avondklok die u hier (of via het logo hieronder) kunt tekenen.

Logo Avondklok van Rutte


Daarnaast starten we deze week met een nieuw burgerinitiatief gericht tegen de 'Great Reset' en 'Build Back Better' (BBB) agenda van het (ondemocratische) World Economic Forum (https://www.weforum.org/great-reset/) die nu, lijkt het, wereldwijd wordt uitgerold. Deze agenda die zonder dat er ooit een verkiezing aan is gewijd het beleid van Rutte-3 mee vormgeeft, is op de lange termijn net zo'n grote bedreiging voor onze democratie en vrijheid als de EU. De coronacrisis wordt door allerlei wereldleiders plotseling gezien als een uitgelezen kans om onze samenleving opnieuw in te richten en ze gebruiken daar allemaal ineens dezelfde slogan voor: 'Build Back Better'. Maar leggen ze ooit uit waar die slogan vandaan komt? Wat wordt ermee bedoeld? Heeft u daarover in de MSM uitleg gelezen of gehoord? Waarom gebruikten onze premier én onze koning tijdens internationale bijeenkomsten deze slogan maar weigeren ze in ons land, naar u, de kiezer, erover verantwoording af te leggen? Wij willen weten hoe dat zit. U toch ook? Ons burgerinitiatief waarin we de Kamer expliciet vragen afstand te nemen van de 'Great Reset' kunt u hier (of via het logo hieronder) tekenen:

Logo Build Back Better Debat


Ons derde initiatief betreft een 'Klaar met Rutte' campagne. Tien jaar Rutte. Tien jaar waarin onze democratie werd ontmanteld, waarin onze soevereiniteit werd overgeheveld en onze vrijheid werd afgebroken. Dat zijn natuurlijk abstracte thema's. Maar met hele concrete gevolgen. Voor onze pulsvissers, die niet langer hun beroep mogen uitoefenen bijvoorbeeld. Of voor de Groningers die nog steeds niet zijn gecompenseerd. Of wat te denken van de ouders die compleet vermalen zijn geraakt in de Toeslagenaffaire. Of mensen in de zorg. Of nu horeca en MKB.

Maar wat heeft 'tien jaar Rutte' voor u betekend? Daar zijn we benieuwd naar. Het mediakartel heeft, al jaren geleden, het voor u onmogelijk gemaakt nog online op berichten te reageren. Ze willen u niet horen. Ze zijn sowieso niet benieuwd naar uw verhaal omdat ze immers het belang van Rutte en zijn partijkartel dienen. Tegelijkertijd neemt de censuur op de sociale media toe. Daarom geven we u graag hier (of via het logo hieronder) de ruimte om, anoniem, te getuigen waarom u klaar bent met Rutte. Grijp die kans, vertel uw verhaal en inspireer daarmee anderen!

Logo Klaar met Rutte


Tot slot, de verkiezingen staan voor de deur. Het is vijf voor twaalf.

Het partijkartel moét worden weggestemd om het tij te keren. Wat u ook doet, stem niet op één van deze kartelpartijen (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en CU, en helaas ook JA21 en Code Oranje). De enige twee volwaardige antikartelpartijen (die dus voor een Nexit zijn) die meedoen aan de verkiezingen zijn Forum voor Democratie en de PVV. Onze eigen voorkeur gaat uit naar Forum voor Democratie omdat dit de enige partij is die ook fel gekant is tegen de lockdownmaatregelen. Twee van ons staan ook op de lijst van FvD (op plek 8 en 44). Maar voor wie om een of andere reden geen FvD wil stemmen is de PVV een goed alternatief. En als deze twee partijen geen optie voor u zijn kunt u desnoods de SGP, SP of PvdD overwegen. Alle andere partijen zijn sowieso een groot gevaar voor onze democratie en vrijheid.

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u onze initiatieven zou willen ondersteunen en helpen verspreiden. Mocht u onze acties (ook) financieel willen steunen dan kunt u hier eventueel een kleine donatie overmaken. Veel dank voor uw bijdrage!

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

       
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl