Nieuwsbrief 36   |   16 oktober 2020   |   Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, ga dan naar de webversie
Breek het kartel!
Beste medeburgers,

Onze democratie ligt inmiddels aan de beademing. En als we onze democratie verliezen, verliezen we onze vrijheid, onze welvaart en ons land. Het is al vijf voor twaalf geweest. Afgelopen juli ging Mark Rutte op bevel van Brussel akkoord met een schuldenunie op Europees niveau en invoering van Europese belastingen. Een sterk verarmde Nederlandse bevolking zal de komende jaren tientallen miljarden moeten ophoesten om de antidemocratische Europese Unie met zijn neo-imperialistische ambities te stutten.

Miljarden die overwegend naar zuidelijke Europese landen zullen vloeien waar de koopkracht groter is, de private schulden lager zijn en de pensioenleeftijd rond de zestig ligt. Intussen moeten Nederlanders met een dalende koopkracht, overladen met private schulden en met een uitgeklede publieke sector tot hun zeventigste doorwerken. Miljarden die wij niet in het verbeteren van onze eigen koopkracht, het verlagen van onze eigen schulden, of in het versterken van onze eigen zorg en ons eigen onderwijs kunnen stoppen. Miljarden die via Brussel in de zakken van corrupte globalisten zullen verdwijnen, om hun door niemand gewenste totalitaire dromen te verwezenlijken.

Vanzelfsprekend is hiervoor absoluut geen steun te vinden onder de Nederlandse bevolking. Maar dat maakt natuurlijk niets uit. Want onze voormalige democratie draait allang niet meer om de Nederlandse burgers, maar om de Europese Unie. Elke week weer geven individuen, die doen alsof ze uw volksvertegenwoordiging zijn, in opdracht van hun partijkaders een stukje van onze soevereiniteit weg aan een buitenlandse macht die de Nederlanders niet willen. Terwijl veel Nederlanders niet eens weten dat die buitenlandse macht bestaat.

Begin oktober werd een essentieel onderdeel van onze soevereiniteit, en dus van onze constitutie, overgedragen aan de Brusselse staat-in-oprichting zonder dat de Nederlandse bevolking zich daarover heeft mogen uitspreken. De leden van de Tweede Kamer verwierpen toen een motie over het niet opgeven van ons veto op het gebied van het buitenlandbeleid. De EU heeft nu het buitenlands beleid van Nederland overgenomen, en Rutte papegaait in het buitenland braaf na wat zijn EU-meesters willen dat hij zegt, zoals hij ook in het binnenland nauwgezet hun wil uitvoert. Wanneer in de toekomst een nieuwe Nederlandse premier zich in het buitenland zou willen inzetten voor het door Nederlanders bepaalde algemeen belang, dan kan dat dus niet meer omdat Rutte ons vetorecht hierover deze maand heeft opgegeven en ingeleverd in Brussel. Andere beleidsgebieden zullen volgen.

Stapje voor stapje raken we als land en volk ons zelfbeschikkingsrecht en dus onze democratie, onze vrijheid en onze welvaart kwijt. Voor altijd, want de EU is geen samenwerkingsverband maar een soevereine staat in oprichting. En anders dan nu de bestuurders van de Nederlandse staat hebben gedaan, zullen deze bestuurders van de Europese Unie hun pasverworven soevereine rechten niet zomaar opgeven! Daarom is een algehele mobilisatie in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart 2021 absoluut noodzakelijk. Deze verkiezing (of ten laatste die daarop) zal onze 'Flight 193'-verkiezing moeten gaan worden. Of we breken het EU-partijkartel, bestormen de cockpit, organiseren een Nexit-referendum en herstellen onze vrijheid, democratie en welvaart, óf we worden definitief een onbeduidende machteloze provincie in een groot Europees rijk.

Wanneer men klaar is met de oprichting van het Europese leger (en dit is allang gaande) zal die provincie ook effectief door legereenheden van Brussel worden bezet. Wie zich dan nog verzet zal met geweld worden onderdrukt en ons land zal worden uitgezogen om de wereldwijde ambities van de EU te betalen. Niet alleen zullen we de verzorgingsstaat grotendeels kwijtraken, er zal ook niets overblijven van uw pensioen en spaargeld waarover de Europese Commissie nu al controle probeert te verwerven. Opnieuw zullen dienstplichtigen moeten vechten in conflicten die dit machtsbeluste imperium nu al actief aan zijn oostgrens aan het opzoeken is. Vanzelfsprekend blijft van uw vrijheid van meningsuiting die nu al zo bedreigd wordt dan helemaal niets meer over.

U weet dat dit alles gaande is. Wilt u deze toekomst niet? Kom dan nu, op vreedzame wijze, in actie!


WAT KUNT U DOEN?

Stem hoe dan ook ABSOLUUT NOOIT MEER op een kartelpartij. Dit kartel, dat danst naar de pijpen van Brussel, bestaat nu uit VVD, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en DENK. Deze partijen hebben ons land in de afgelopen decennia in wet na wet en motie na motie actief, welbewust en consistent overgeleverd aan dit kwaadaardige globalistische imperium dat in Brussel zetelt. Steun of (nog beter) word lid van partijen en bewegingen die voor een Nexit(referendum) zijn!

Verder zijn er tal van initiatieven van allerlei pluimage, want steeds meer mensen komen in verzet. Wij hebben alvast hieronder vier initiatieven voor u neergezet:

1

Een burgerinitiatief en pleidooi om Nederland lid te maken van de EFTA (Europese Vrijhandelsassociatie) en daarmee de dictatoriale EU te verlaten voor echte Europese samenwerking.

2

Een burgerinitiatief en oproep tegen de Europese bankenunie (onder het motto: red spaarders, geen bankiers) die straks uw laatste beetje spaargeld zal gebruiken om failliete banken overal in de EU te redden.

3

En u kunt in actie komen tegen het antidemocratische CETA-verdrag door een e-mail naar de Eerste Kamer te sturen bij Meer Democratie die dit nog kunnen stoppen.

4

U kunt lid worden van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Zij hebben nog ± 12.000 leden nodig!


Zoals beloofd komen we zelf in ieder geval voor de verkiezingen met een vervolg op ons Manifest uit 2015. We geven daarin wederom een genadeloze ontleding van de deplorabele staat van onze democratie.

Zoals u van ons mag verwachten zult u de komende tijd van ons horen want wij vechten door! Als u Burgercomité-EU wilt steunen kunt u wellicht overwegen om een donatie te doen.

Met strijdbare groet en tot snel,
Burgercomité-EU

WEBSITE:   www.burgercomite-eu.nl
E-MAIL:   post@burgercomite-eu.nl
SOCIALE MEDIA:  twitter