Nieuwsbrief 35   |   12 april 2020   |   Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, ga dan naar de webversie
In de luwte, maar strijdbaar als altijd!
Beste medeburgers,

Behalve dat we onze verontwaardiging, verontrusting, woede en kritiek over de manier waarop we in Nederland en Europa met onze democratische erfenis omgaan via Twitter blijven ventileren, heeft het Burgercomité-EU in 2019 weer verschillende andere acties opgezet.

Allereerst zijn leden van het Burgercomité-EU nauw betrokken geweest bij de oprichting en lancering van de nieuwe publieke omroep (i.o) Ongehoord Nederland. Over bijna alle grote kwesties van vandaag bestaat een verstikkende consensus bij het mediakartel in Hilversum. Aan de ene kant wordt die consensus versterkt doordat men over allerlei onderwerpen en meningen een 'zedig stilzwijgen' betracht. Aan de andere kant wordt de reputatie van 'ketters', degenen die er openlijk anders over durven denken, systematisch besmeurd, met de duidelijke bedoeling hen de mond te snoeren. Dit zijn de technieken van het bestaande opiniekartel dat de publieke omroep met uw belastinggeld in zijn greep houdt.

Daarom is het hoog tijd voor een publieke omroep die juist wel ruimte biedt voor de 'ongehoorde' feiten, meningen en perspectieven die door het partijkartel in Den Haag en zijn bondgenoten bij het mediakartel in Hilversum veel te lang zijn verdrongen, verzwegen en toegedekt. Vlak voor het eind van 2019 ging ON! over de mijlpaal van 50.000 leden heen die nodig zijn om tot het publieke bestel toe te kunnen treden. Helaas is de behandeling van die toetreding nu met een jaar vertraagd. Die tijd gebruikt ON! nu om de organisatie en programmering verder uit te werken. Het Burgercomité-EU hoopt dat dit initiatief een succes zal worden, en u kunt nog altijd lid worden! Na het behalen van de vereiste aantal 50.000 leden door de omroep, concentreren wij ons weer volledig op onze eigen bezigheden. Net zoals bij het Oekraïnereferendum ligt de kracht van het Burgercomité-EU in het af en toe opzetten en aanjagen van nieuwe initiatieven. Hoe meer mensen iets doen, hoe beter.

In de tweede plaats werken we langzaam maar zeker aan onze diagnose van de staat van onze democratie. Die diagnose baseren we op onze recente ervaringen, op onze analyse van de groeiende rol van de EU in de (voormalige) Nederlandse staat en onze samenleving, en op de dossiers die we door onze acties van de afgelopen jaren hebben opgebouwd. In verband met de afwikkeling van een van die acties, het Oekraïne-referendum, hebben we in het afgelopen jaar twee WOB-verzoeken ingediend (verzoeken aan overheidsinstanties op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur).

Het ene WOB-verzoek betreft de onderhandelingen die tot het beruchte 'inlegvelletje' bij het Associatieverdrag met Oekraïne leidde. Het meest interessante resultaat van dit WOB-verzoek is wel dat de regering niet verplicht kan worden om de stukken daarover openbaar te maken. Vanwege hun 'internationale karakter' vallen ze niet onder de WOB-regeling, waardoor dergelijke onderhandelingen zich dus geheel aan alle publieke controle onttrekken. Het is dus niet vast te stellen welke moeite de regering heeft gedaan om het Associatieverdrag met Oekraïne aan te passen nadat in juni 2016 tweederde van het Nederlandse electoraat zich ertegen uitsprak. Het wonderlijke is bovendien dat onderhandelingen op EU-niveau nooit onder een WOB-verzoek kunnen vallen, omdat deze zogezegd 'internationaal' zijn, terwijl het EU-niveau toch inmiddels volledig in het Nederlandse staatsbestel geïntegreerd is.

Het tweede WOB-verzoek betreft de opdracht voor het schrijven van het opmerkelijke rapport over nepnieuws die door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken werd verleend aan de Universiteit van Amsterdam. De stukken van dat verzoek zijn binnen en zullen door ons bestudeerd worden. Beide dossiers worden behandeld in onze diagnose van de staat van de Nederlandse democratie die we later dit jaar in boekvorm aan de Nederlandse bevolking zullen presenteren, en in verband hiermee, tevens een vernieuwde website.

We hopen ten slotte dat u onze werkzaamheden ook dit jaar wilt steunen. Helaas zijn wij onlangs (vanwege het oprichten en tijdelijk hosten van de website van Ongehoord Nederland en de daardoor noodzakelijke upgrade) onze korting bij ons webhostingsbedrijf verloren. Mocht u dus een klein bedrag kunnen missen voor het in de lucht houden van onze website en draaiend houden van onze organisatie heel graag! Dit kan door een donatie over te maken op NL06INGB0006627825 ten name van Stichting 1 juni 2005. Vanaf nu kan dit ook heel gemakkelijk via onze website met iDeal. Veel dank voor uw bijdrage!

Ten slotte wensen we iedereen veel sterkte en vooral veel gezondheid toe in deze moeilijke tijd!

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

WEBSITE:   www.burgercomite-eu.nl
E-MAIL:   post@burgercomite-eu.nl
SOCIALE MEDIA:  twitter