Nieuwsbrief 34   |   12 mei 2019   |   Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, ga dan naar de webversie
Op 23 mei bent U aan zet!
Beste medeburgers,

De afgelopen paar jaar is de Europese integratie eerder verder versneld dan vertraagd, ondanks het feit dat een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking ondertussen (meer dan) genoeg heeft van de EU. Dat bleek bijvoorbeeld opnieuw op 6 april 2016 toen het Nederlandse electoraat met een ruime meerderheid het associatieverdrag van de EU met Oekraïne verwierp (maar dit verdrag er uiteraard alsnog gewoon kwam)!

GA ALSTUBLIEFT STEMMEN!
Met het afschaffen van de raadgevend referendumwet kunnen we niet langer via een referendum voorkomen dat de Nederlandse politiek langzaam maar zeker van ons land een EU-provincie maakt. Wat we echter nog wél kunnen doen is op 23 mei stemmen voor het Europees parlement. Doe dit vooral, hoe illegitiem u dit 'parlement' ook vindt.

Uiteraard roept dit 'parlement' bij ons sterke gevoelens van afkeer op. En inderdaad is het in onze ogen ook niet legitiem, nadat de Nederlandse bevolking in 2005 de Europese grondwet verwierp en deze er in 2009 in de vorm van het Verdrag van Lissabon toch kwam.

En toch maakt het een groot verschil voor de noodzakelijke progressie van de eurosceptische beweging of dit parlement straks bevolkt wordt door eurofielen zoals Verhofstadt en Timmermans of eurosceptici zoals Farage. Ga dus zeker stemmen en stem zoveel mogelijk tegen de EU!De huidige EU is zonder twijfel onhervormbaar. Dat maakt een Nexit onvermijdelijk willen we ons land, onze vrijheid en democratie behouden voor onszelf en onze kinderen in plaats van op te gaan in een antidemocratische superstaat met wereldmachtambities. Voor Nederland zijn er twee partijen die expliciet pleiten voor zo'n Nexit: FvD en de PVV.

U KUNT HELPEN STEMMEN TELLEN
We willen iedereen ook graag oproepen om onze vrienden van GeenPeil net als bij de EP-verkiezingen in 2014, opnieuw te helpen bij het tellen en bekendmaken van de stemmen, omdat onze regering, zoals gewoonlijk, de dienstmededeling vanuit Brussel braaf opvolgt en op verzoek van de EU vier(!) dagen wacht met het bekend maken van het resultaat.

Gelukkig geeft de Nederlandse Kieswet elke Nederlander de vrijheid zelf in het stembureau na de telling van de stemmen kennis te nemen van de uitslag. Schrijf die op en geef die door aan GeenPeil, zodat we niet op de EU hoeven te wachten voor onze eigen verkiezingsuitslag. De handleiding vindt u hier en u kunt zich hier aanmelden als Stemmenteller!Ten slotte, wilt u ons ook het komend jaar steunen dan kunt u een donatie overmaken op NL06INGB0006627825 ten name van Stichting 1 juni 2005. Veel dank alvast hiervoor!

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU

WEBSITE: www.burgercomite-eu.nl
E-MAIL: post@burgercomite-eu.nl
SOCIAL: Twitter en Facebook