Nieuwsbrief 33   |   21 januari 2019   |   WEBVERSIE
Democratie: een autopsie (1919-2019)
Beste mensen,
Iedereen het allerbeste gewenst voor 2019! Het belooft zonder meer een bewogen jaar te gaan worden. Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen, belangrijker dan ooit omdat met deze verkiezingen het huidige kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer kan verliezen. Dat vergroot dan weer de kans op een kabinetscrisis en nieuwe verkiezingen. Stel nu eens dat bij die verkiezingen het EU-partijkartel wordt gedecimeerd, dan zou in 2019 zomaar, voor het eerst sinds de invoering van het Verdrag van Lissabon in 2009, een coalitie aan de macht kunnen komen die niet langer de EU maar opnieuw de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt. Het is nog mogelijk de democratie in ons land te restaureren, maar alleen als Nederlanders alle komende verkiezingen het EU-kartel verder wegstemmen. Het kan, maar we weten ook dat er veel nodig is wil dat echt gebeuren.

Daarom, wanneer de democratie u lief is, stemt u in GEEN geval op één van de partijen die deel uitmaken van het EU-partijkartel. Deze partijen hebben samen de democratie in ons land bijna volledig ondermijnd. Ze hebben dat onder meer (maar niet alleen) gedaan door onze soevereiniteit de afgelopen decennia te verkwanselen aan de EU. Daarmee is het Brussels belang centraal komen te staan in de Nederlandse politiek, terwijl (grondwettelijk gezien) de wil van de Nederlandse bevolking centraal zou moeten staan. We roepen u daarom op NIET op de VVD, D66, de PvdA, GroenLinks, het CDA of de ChristenUnie te stemmen. De verpakking is steeds anders maar de inhoud is bij deze zes partijen exact hetzelfde; meer EU, minder democratie. Ze mogen samen nooit meer de meerderheid krijgen. Inderdaad: Stem Ze Weg!

Hoewel de pogingen de EU verder tot een politieke (en militaire) unie om te smeden met volle kracht doorgaan gloort er toch hoop aan de horizon voor iedereen die de nationale democratie een goed hart toedraagt. Op 29 maart zal het Verenigd Koninkrijk immers de EU verlaten. Daarmee zullen de Britten hun soevereiniteit en dus ook hun democratie op de EU terugveroveren. De EU doet er als kwaadaardig imperium alles aan om de Britten zo hard mogelijk te straffen: pour décourager les autres. De eerste tijd zal voor het VK vast en zeker lastig worden, maar daarna zullen de Britten de EU ongetwijfeld net als Zwitserland en Noorwegen snel op alle fronten inhalen. Waar één schaap over de dam is volgen er dan zeker meer!

De Europese verkiezingen op 23 mei vormen de volgende mijlpaal in 2019. De tekenen voor de groeiende eurosceptische beweging zijn gunstig. In heel Europa zijn immers anti-globalistische partijen van linkse en rechtse snit in opmars. Voor het eerst kan een groot anti-EU blok plaats gaan nemen in het Europees nepparlement. Hoewel een ontmanteling laat staan een hervorming van de EU daarmee geen stap verder wordt gebracht, zal een eurosceptisch gekleurd parlement de ambities van de eurofielen wel kunnen ontmaskeren en frustreren. Uiteindelijk is het herstel van de nationale soevereiniteit en dus van de democratie alleen mogelijk door een uittreding, een Nexit. Uiteindelijk moet de strijd daarop gericht zijn! Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat Nederland weer vrij wordt als de EU door interne en externe conflicten uiteenvalt. Al lijkt dat onvermijdelijk, laten we op zo'n chaotisch scenario maar niet hopen! Door uw stem verstandig te gebruiken kunt u meewerken aan een georganiseerd uittreden van Nederland, wellicht samen met andere landen.

En wat doen wij ondertussen? Zoals eerder aangekondigd zijn we bezig met een vervolg op ons manifest. Daarin zullen we als een soort forensische onderzoekers de erbarmelijke staat van onze democratie stap voor stap ontleden, analyseren en diagnosticeren. Hierbij alvast, als voorproefje, een alinea uit het eerste hoofdstuk van onze autopsie van de Nederlandse democratie:

"Het oordeel dat we hier vellen over de staat van de Nederlandse democratie is het rechtstreekse gevolg van de ervaringen die we als Burgercomité-EU de paar jaar na de publicatie van ons eerste Manifest in 2015 hebben opgedaan en van de feiten die zich in de Nederlandse politiek en samenleving hebben voorgedaan. Ze zijn ook het gevolg van onze observatie van ontwikkelingen in de EU en breder in de westerse democratieën. Wat wij hier zullen betogen over de dood en de doodsoorzaken van de Nederlandse democratie is bijna nooit uniek Nederlands. De symptomen van een aangekondigde dood zijn overal in de westerse wereld waarneembaar. Die symptomen duiden op een diepe malaise in onze samenleving en cultuur die het democratisch gehalte van de politieke instituties van binnenuit heeft vernietigd door de invoering van nieuwe fundamenteel demofobe staatsprincipes. Tegelijk is het vermogen van de buitengesloten burgers om zich individueel of collectief tegen de nieuwe machtsaanspraken van hun heerszuchtige politieke instituties te verweren op allerlei manieren ondermijnd en uitgehold. En dat stelselmatig."

We zijn van plan dit manifest dit jaar op een - nader aan te kondigen - symbolische datum te laten uitkomen en we kunnen u de titel hierbij alvast verklappen: Democratie: een autopsie (1919-2019).

Daarnaast zijn wij op dit moment een ander initiatief aan het voorbereiden, waarover we u in onze volgende nieuwsbrief meer zullen vertellen.

Ten slotte, als u ons ook in dit nieuwe wilt jaar steunen dan kunt u een donatie overmaken op NL06INGB0006627825 ten name van Stichting 1 juni 2005. Veel dank hiervoor!

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU
U kunt met ons contact opnemen via
www.burgercomite-eu.nl | info@burgercomite-eu.nl
U kunt ons volgen via Twitter
@burgercomiteeu op Twitter