Nieuwsbrief 24 | 22 februari 2017 | Bekijk deze mail in je browser
Eindelijk met de billen bloot!
Beste mensen,

Deze week is het zo ver. Dinsdagavond heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel van de regering waarin het associatieverdrag met Oekraïne wordt goedgekeurd. Dit ondanks dat wij, de Nederlandse bevolking, met een ruime meerderheid in een referendum op 6 april tegen dit associatieverdrag hebben gestemd. Tien maanden later is aan de verdragstekst zelf echter ondertussen geen letter veranderd. De regering heeft er een inlegvelletje ingestopt waarvan zelfs de eurofiele Raad van State in het door haar uitgebrachte advies moet erkennen dat het niet duidelijk is wat de (juridische) status van het document is. Waarom niet? Nou, onder andere omdat de tegenpartij, Oekraïne, dit inlegvelletje niet eens ondertekend heeft. We zijn blij dat de Raad van State dit met zoveel woorden bevestigt: '[het is] onvoldoende duidelijk wat, gelet op de positie van de Oekraïne, het rechtskarakter van het besluit is'.

Desalniettemin werd het associatieverdrag dinsdag door de regering ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede Kamer en er zal DONDERDAGAVOND over gestemd worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Tweede Kamer de referendumuitslag en daarmee de wil van de Nederlandse bevolking expliciet ter zijde schuiven. Dit laat exact datgene zien wat wij al jaren betogen: De Nederlandse politiek draait al heel lang niet meer om u, de Nederlandse bevolking, maar is een uitvoerende arm geworden van de Europese Unie.

Op 15 maart hebben we de kans deze ontwikkeling een halt toe te roepen. In onze volgende nieuwsbrief zullen we daar uitgebreid op ingaan en een oproep doen het onderscheid 'eurosceptisch-eurofiel' tot dé inzet van de verkiezingen te maken.

Voor nu zouden we u willen vragen voor aanstaande donderdag een e-mail te sturen naar de Tweede Kamer met de oproep donderdag TEGEN de goedkeuringswet te stemmen.

Met een paar muisklikken stuurt u een oproep naar alle of enkele Kamerleden. DOEN!

Laat onze Kamerleden weten dat we ze goed in de gaten houden en dat we 15 maart zullen afrekenen met diegenen die voor het associatieverdrag stemmen!

Met strijdbare groeten,
Burgercomité-EU
www.burgercomite-eu.nl | info@burgercomite-eu.nl