Nieuwsbrief 4 Peuro | 9 maart 2015 | Burgercomité-EU en Forum voor Democratie | Webversie.
Logo Burgercomite-EU en Forum voor Democratie
Steun onze petitie!
Het zal niet aan uw aandacht zijn ontsnapt: Burgercomité EU is samen met het Forum voor Democratie een burgerinitiatief gestart: een actie om 40.000 handtekeningen te verzamelen, waarmee de Tweede Kamer kan worden verzocht een Parlementaire Enquête te starten over de invoering van de euro. We schreven er een stuk over in de Volkskrant.

Ons doel bij deze actie is tweeledig.
Ten eerste vinden we dat we het recht hebben precies te weten wat destijds bekend was van de enorme risico’s die verbonden zijn aan een muntunie. Hoe konden Lubbers en Kok hier zomaar mee instemmen? Wat was bekend over de risico’s? Wisten de kamerleden die het verdrag ratificeerden dat de gulden voor zo’n 10% te weinig werd verkocht? De onderste steen moet boven - en dat lukt alleen als we de betrokkenen onder ede kunnen horen.

Ten tweede dient de enquête als waarschuwing, als bewustwording. De fouten van toen worden namelijk nog steeds elke dag herhaald. Nog steeds staat Nederland voor ongehoorde bedragen garant, gaat er eindeloos geld naar Griekenland toe dat we nooit zullen terugzien, en blijft een fundamenteel debat over deze onzalige muntunie uit.

Dus het gaat ons om het verleden, maar ook om de toekomst!

Help ons om een parlementaire enquete af te dwingen! Help ons om weer greep te krijgen op ons land.
STEUN ONS!!