Nieuwsbrief nr. 1 | 3 april 2014 | Webversie.
Logo Burgercomité-EU
Burgercomité-EU gaat van start!
Zoals u in de laatste nieuwsbrief van het Burgerforum-EU heeft kunnen lezen, is het Burgercomité-EU, net zoals het Forum voor Democratie, een voortzetting van het Burgerforum-EU. Dankzij uw steun is het burgerinitiatief 'Geen bevoegdhedenoverdracht aan de EU zonder referendum' op 21 januari weliswaar eindelijk behandeld in de Tweede Kamer, maar alle moties voor een referendum zijn vervolgens een week later afgewezen. Wij moeten dus doorgaan. In deze nieuwsbrief leest u wat wij als initiatiefnemers van het Burgercomité-EU de komende tijd van plan zijn te gaan doen en hoe u ons hierbij kunt helpen.

De minister van buitenlandse zaken verdedigde tijdens het plenaire debat over ons burgerinitiatief zijn afwijzing van het verzoek voor een referendum met een verwijzing naar de 'Wet Raadgevend Referendum', waar we in de toekomst een beroep op zouden kunnen doen. Deze wet is vorige week dinsdag eindelijk aangenomen door de Eerste Kamer en stelt ons vanaf ongeveer september (wanneer de wet naar verwachting in werking treedt) in staat een wet die door het parlement is aangenomen door middel van een referendum ter goedkeuring voor te leggen aan de bevolking.

Zodra een voor ons doel geschikte wet is aangenomen, een wet die dus ook referendabel is, zullen wij als Burgercomité-EU uiteraard alles op alles zetten om zo'n referendum af te dwingen. Makkelijk zal dit niet zijn. Hiervoor zullen we namelijk binnen zes weken maar liefst 300.000 (papieren!) handtekeningen moeten verzamelen. We zijn er echter vast van overtuigd dat dit met uw steun moet lukken.

Dit alles laat in ieder geval naar verwachting nog minstens een half jaar op zich wachten. Wat gaan wij als Burgercomité-EU in de tussentijd doen? Er staat aardig wat op de agenda. Allereerst gaat 11 mei de film 'Euromania' van Peter Vlemmix in première. Een film die heel waarschijnlijk zonder uw financiële steun (nogmaals bedankt!) niet gemaakt had kunnen worden. Verder zijn er op 22 mei natuurlijk de Europese verkiezingen waarvoor ook twee Burgerforum-EU initiatiefnemers op persoonlijke titel kandidaat zullen zijn: Alex Sassen van Elsloo staat op plek twee van de Artikel-50 partij en Ewald Engelen is lijstduwer voor de Partij voor de Dieren.

Ten slotte zijn we van plan een rechtszaak aan te spannen tegen het steeds opnieuw oprekken van de verdragen door de EU. Of en hoe dit precies mogelijk is zal het advocatenkantoor Moszkowicz in Maastricht voor ons gaan uitzoeken, maar pas nadat we zelf een of meer deskundigen op het gebied van het staatsrecht of Europees recht hebben gevonden die ons hierin willen adviseren.

We kunnen dit alles natuurlijk niet alleen. We hebben uw hulp nodig. U ontvangt deze nieuwsbrief samen met het overgrote deel van de 66.000(!) andere ondertekenaars van het burgerinitiatief van Burgerforum-EU, die ook ingeschreven staan voor de nieuwsbrief. We vormen daarmee een grote groep, groter dan het aantal partijleden van welke Nederlandse politieke partij ook. Een groep dus die daadwerkelijk wat kan bereiken als we samenwerken. Op de volgende manieren kunt u ons op dit moment steunen:

NIEUWSBRIEF
Eind dit jaar willen we in de startblokken staan om, zodra dit mogelijk is, een referendum te kunnen afdwingen. We moeten hiervoor 300.000 handtekeningen op papier verzamelen. Zoals gezegd, dit zal niet makkelijk zijn. Hoe meer mensen we tegen die tijd rechtstreeks via onze nieuwsbrief kunnen benaderen met het verzoek handtekeningen te verzamelen hoe beter natuurlijk. We hopen daarom dat eind dit jaar onze teller op 100.000 staat. Dan is het voldoende als iedereen zelf een referendumformulier tekent en nog twee personen in zijn of haar omgeving bereid vindt hetzelfde te doen. Vraag dus aan mensen in uw omgeving om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zodat ook zij paraat staan als er wellicht eind dit jaar al 300.000 handtekeningen moeten worden verzameld. Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan via elke pagina op onze website.

SOCIALE MEDIA BOM
Op 22 mei zijn de Europese verkiezingen. Uiteraard zullen wij daar aandacht aan besteden, maar met 26 van de 756 zetels is onze invloed zeer beperkt. Toch willen wij dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom proberen we via de website Thunderclap een Sociale Media Bom af te laten gaan op deze dag. Hoe werkt dat? U gaat naar onze Thunderclap Actiepagina (ook bereikbaar via elke pagina op onze website) en daar klikt u op de knop JOIN THIS THUNDERCLAP. Met een paar klikken koppelt u uw Facebook en/of Twitter account. Namens het aangemelde account zal dan op 22 mei om 12.00 's middags een eenmalig kort bericht verstuurd worden: 'Samen voor een EU-referendum! Sluit je ook aan bij het Burgercomité EU!' Met uw hulp en die van uw vrienden en familie hopen wij dan wellicht een 'trending topic' te worden!

DESKUNDIGEN
Wij zoeken voor onze rechtszaak mensen die deskundig zijn op het gebied van staatsrecht of Europees recht. Mocht u of iemand die u kent die ons daarbij zou kunnen en willen helpen laat ons dit dan weten via info@burgercomite-eu.nl. Uiteraard kan de persoon in kwestie indien gewenst ons volledig anoniem adviseren.

VRIJWILLIGERS
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger! Als een referendum in zicht komt, zal er een vrijwilligersplatform op onze website komen, waar we samen acties kunnen organiseren met als doel om die 300.000 stemmen binnen te halen. En liefst natuurlijk nog véél meer! Het zal wat man- en vrouwkracht vereisen, maar vele handen maken licht werk. Als u denkt op deze, of op een andere wijze, ons straks te willen en te kunnen helpen, dan kunt u zich nu alvast opgeven via de pagina Vrijwilligers op onze website!

CROWDFUNDING
Last but not least, u kunt ons nu voor het eerst ook financieel steunen door middel van crowdfunding. Tot nu toe hebben we zelf alle kosten betaald, maar een rechtszaak zal natuurlijk aardig wat geld gaan kosten. Dat geldt uiteraard ook voor het binnenhalen van 300.000 (papieren) handtekeningen en het voeren van een campagne voor een referendum. We zullen vanzelfsprekend elke uitgegeven cent verantwoorden. We hopen, met uw steun de komende vijf weken tot aan 1 juni (die gedenkwaardige dag waarop we precies negen jaar geleden met een tweederde meerderheid tegen de Europese grondwet stemden en die we uiteindelijk in de vorm van het Verdrag van Lissabon toch gewoon hebben gekregen) in totaal 30.000 euro te kunnen ophalen, met andere woorden 1 gulden(!) per ondertekenaar. Steun ons hier via onze Crowdfunding Actiepagina!

Er staat enorm veel op het spel en daarom zullen we met uw steun blijven vechten totdat de Nederlandse bevolking in staat is gesteld haar stem rechtstreeks via een referendum te laten horen.

Samen voor een EU-referendum!

Met strijdbare groeten en veel dank namens ons allemaal!
Burgercomité-EU


Blijf op de hoogte van onze plannen en activiteiten via Twitter, Facebook en de website van het Burgercomité EU!