Wees een vrije geest!

Vrije GeestValt het u ook zo op? Dat allerlei instanties steeds meer willen gaan bepalen wat u wel en niet mag denken en zeggen? Dat onwelgevallige meningen worden gekwalificeerd als ‘nepnieuws’, ‘radicaal’ en ‘gevaarlijk’? Dat er voor tegengeluiden niet of nauwelijks plaats is in het maatschappelijk debat? Sterker nog, dat opiniemakers, journalisten en wetenschappers die tegen de dominante stroom inroeien uit de publieke ruimte worden geweerd door ze te ridiculiseren en marginaliseren? En dat er zelfs schaamteloos steeds meer botte censuur wordt toepast? Het is immers vast niet aan uw aandacht ontsnapt dat er, vooral de afgelopen maanden, een enorme zuivering op de sociale media heeft plaatsgevonden. Mensen met een voor het partijkartel en de kartelmedia onwelgevallige mening, inclusief de Amerikaanse president, zijn massaal van Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn en andere platforms verbannen. Maar zonder kritiek kan een vrije samenleving niet bestaan.

LEES VERDER