Vragen aan de minister-president over uitspraken Porosjenko

Hedenmorgen hebben Van Klaveren en Bontes vragen gesteld aan de minister-president over de uitlating van de president van Oekraïne m.b.t. het aanstaande referendum over het associatieverdrag (zie video hierboven). Hieruit blijkt dat Porosjenko (die ervan droomt lid te worden van het Europese Parlement namens Oekraïne) en kornuiten (Premier Yatsenyuk: “There is no doubt that Ukraine will become a member of the European Union.”) weliswaar heel graag lid willen worden van de Europese Unie, maar ondertussen nogal wat moeite hebben de ‘Europese waarden en democratie’ te internaliseren (en voor andere onderwerpen in het associatieverdrag geldt dat natuurlijk ook).

En onze premier? Die stond erbij en keek ernaar.

Dus dit zijn de vragen van Van Klaveren en Bontes:

1. Bent u bekend met het bericht ‘De president van Oekraïne legt uit hoe het werkt in Nederland’?

2. Hoe duidt u de woorden “This referendum does not stop the association agreement”, van president Porosjenko?

3. Kunt aangeven waarom u op geen enkele wijze een reactie gaf op de uitlating van president Porosjenko?

4. Deelt u de analyse van president Porosjenko m.b.t. het referendum?

5. Zo ja, kunt u aangeven wat dan de meerwaarde van het instrument is? Zo neen, wat is de reden geweest van diens uitlating en op welke wijze gaat u dit misverstand rechtzetten?

Antwoorden volgen (over ongeveer drie weken, ja ja).