Brussel speelt voor Sinterklaas in Bulgarije

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend dat het voor deze mandaatperiode € 7,6 miljard uit de cohesiefondsen, € 2,3 miljard uit Landbouwfonds en € 88 miljoen uit Visserijfonds beschikbaar stelt aan Bulgarije.

Ruim tien miljard euro voor de Bulgaren, de vlag kan daar uit! Mind you, als we deze bedragen zouden projecteren op het Nederlandse levenspeil dan kunnen we dit met een factor acht tot negen vermenigvuldigen. Dan heeft u een idee om welke enorme bedragen het hier gaat voor het land. Nogmaals, het betreft hier uiteraard geen jaarlijks bedrag, maar voor de totale huidige zevenjaars mandaatperiode, die loopt van 2014 tot 2020. Maar dan nog, het Bulgaarse BBP bedraagt nog geen veertig miljard euro ($53 mrd is bij huidige euro-dollar koers € 39,6 mrd). De EU besluit dus om een bedrag van ruwweg een kwart van dat BBP te schenken aan een straatarm en door-en-door corrupt land.

De werkloosheid in Bulgarije ligt met bijna twaalf procent van de beroepsbevolking iets boven het Europese gemiddelde en is nagenoeg gelijk aan het eurozonegemiddelde. Problematischer is, dat maar liefst een derde van de jeugd tot 25 jaar zonder werk zit en dat de langdurige werkloosheid een flink stuk boven het Europese gemiddelde ligt. Waar moet de Bulgaarse jeugd naartoe? Naar andere EU-lidstaten natuurlijk. Vooral Groot-Brittannië en Duitsland schijnen in trek te zijn bij de Bulgaarse jeugd, maar ook Nederland ontkomt er niet aan. Dat is het gevolg van het Open Grenzen beleid van de EU.

Waar gaat het geld naartoe?

Lees deze column van Jean Wanningen verder op De Dagelijkse Standaard