Rijken van nu veel rijker dan in de Gouden Eeuw en dat verschil zou nog wel eens veel groter kunnen worden

De rijksten zijn 111 keer zo rijk, maar Jan Modaal is slechts 9 keer zo rijk als in de Gouden Eeuw.

Als de 17de eeuw de Gouden Eeuw wordt genoemd, is de 21ste toch minstens de Platina Eeuw, want de rijksten zijn er in de tussentijd qua vermogen relatief flink op vooruit gegaan. Overigens, dat goud en platina geldt veel minder voor Jan Modaal, want die heeft zijn karige loontje uit de Gouden Eeuw naar verhouding heel wat minder fors zien stijgen in het hier en nu.

In de Gouden 17de Eeuw telde Nederland ongeveer 20 families of personen met een vermogen van 1 miljoen gulden of meer, aldus Kees Zandvliet in zijn De 250 rijksten van de Gouden Eeuw. Maar in de 21ste eeuw zijn er ongeveer 20 families of personen met een vermogen van 1 miljard euro of meer volgens de gegevens van de Quote 500.

Omgerekend naar hedendaagse koopkracht (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) zou die 1 miljoen gulden uit de Gouden Eeuw nu 9 miljoen euro waard zijn. Nu zijn de 20 rijksten feitelijk miljardairs en dus 111 keer zo rijk als de 20 rijksten uit de Gouden Eeuw, hoewel het huidige kapitaal veel virtueler, dus minder liquide is door aandelen, financiële hefbomen en kapitaalinjecties van centrale banken, die in de Gouden Eeuw nauwelijks bestonden.

Overigens zou de miljonairsfamilie uit de Gouden Eeuw, als ze haar kapitaal toen op een solide spaarbankboekje vast had gezet, nu vele miljarden op haar spaarrekening kunnen zien staan. Maar geen enkele familie van toen is er in geslaagd haar kapitaal tot in het heden te behouden. Gemiddeld raakten de rijksten in de loop der eeuwen hun vermogen al na twee generaties kwijt door slechte investeringen, aan andere slimme lieden of het verwaterde door erfenissen. Voor hen in de plaats kwamen nieuwe rijken, die nog grotere fortuinen wisten te vergaren en weer verloren.

Lees dit artikel van Jos van Hezewijk verder op de Volkskrant

Bill Gates adviseert: lees Piketty

De Franse econoom Thomas Piketty, die waarschuwt voor de toenemende ongelijkheid in de wereld, krijgt bijval uit onverwachte hoek. Bill Gates, de op één na rijkste man ter wereld, recenseerde zijn boek, en blijkt het eens te zijn met de belangrijkste conclusies.

Piketty groeide dit jaar, dankzij de publicatie van ‘Kapitaal in de eenentwintigste eeuw’, uit tot de meestbesproken econoom van het moment. Hele opiniekaternen zijn er volgeschreven over zijn onderzoek.

Volgens Piketty is een tendens naar toenemende ongelijkheid ingebakken in het kapitalisme, omdat het rendement op kapitaal hoger is dan de economische groei. Dat de verschillen in rijkdom gedurende een groot deel van de twintigste eeuw kleiner werden, is een historische uitzondering, niet de kapitalistische regel, zo laten de data van Piketty zien.

De hype rondom het boek bereikte ook Bill Gates, die het op aanraden van vrienden las. “Ik ben blij dat ik dat gedaan heb”, zo schrijft hij op zijn blog. “En ik moedig jullie aan om het ook te lezen.” Gates is het eens met de belangrijkste conclusies van Piketty, zo schrijft hij. Drie stellingen die hij expliciet onderschrijft: een hoge mate van ongelijkheid is een probleem voor de democratie, kapitalisme heeft geen zichzelf corrigerend mechanisme om die ongelijkheid tegen te gaan, en overheden kunnen wel een rol spelen bij het terugdringen van ongelijkheid.

Maar wacht even, denkt de lezer dan. Dat Bill Gates een rol ziet weggelegd voor overheden is mooi, maar voelt de man die volgens de laatste schatting van Forbes goed is voor zo’n 79 miljard dollar, zich ook niet persoonlijk aangesproken door de argumenten van Piketty?

Lees verder op Trouw