Europese misleiding

Op station Amsterdam Zuid hangen opvallende posters die gaan over de komende Europese verkiezingen. Ze zijn gemaakt in opdracht van het Europees Parlement. Een van die affiches bevat de tekst “Kies wie Europa leidt”. Een opmerkelijke slogan. Moet ik op 22 mei de leiding van Europa kiezen? Wat of wie is dat? Wordt daarmee het Europees Parlement bedoeld, die tandenloze vergader- en baantjesmachine? Dat kan toch niet waar zijn.

Het Europees Parlement is de club die de ondemocratisch tot stand gekomen EU-wetgeving mag afwijzen, maar dat zelden tot nooit doet. Het is de club die de EU-begroting mag verwerpen, maar dat uiteindelijk nooit doet. Het is de club die de Europese Commissie naar huis mag sturen, maar dat nooit doet. Het Europees Parlement geeft nergens leiding aan. Behalve dan aan het goedkeuren van een onafzienbare stroom aan regels die zijn opgesteld door niet-gekozen Eurocraten. En aan het goedkeuren van onkostendeclaraties van zijn leden.

De verkiezingsposter blijkt onderdeel te zijn van campagnemateriaal gericht op het naar de Europese stembus krijgen van 400 miljoen stemgerechtigde burgers. Ik heb de website van het Europees parlement maar eens geraadpleegd. “Dit keer is het anders” wordt mij daar verzekerd, want het Europees Parlement kiest voor het eerst de voorzitter van de Europese Commissie. Aha.

Dus dat wordt bedoeld met “Kies wie Europa leidt”. Maar het is nog erger. Gesuggereerd wordt dat de Europese burgers zélf door op 22 mei hun stem uit te brengen bepalen wie de Commissievoorzitter wordt. Mijn instinct zegt me dat dit de omgekeerde wereld is.

Lees verder op Ashers Ongenoegen