Rechtszaken over minder stembureaus bij Oekraïne-referendum

Donderdag 3 maart: stichting GeenPeil daagt gemeente Oldenzaal, vrijdag 4 maart: Forum voor Democratie daagt minister Plasterk, maandag 7 maart: Forum voor Democratie daagt gemeente Son en Breugel.

Dat sommige gemeenten veel minder stembureaus inzetten bij het Oekraïne-referendum op 6 april, is tegen het zere been van Forum voor Democratie en Stichting GeenPeil. De twee organisaties hebben drie rechtszaken aangespannen, die vandaag, morgen en maandag dienen.

Vandaag dient een zaak tegen de gemeente Oldenzaal, die slechts vijf van de zeventien stembureaus openstelt. Maandag volgt een zaak tegen Son en Breugel, waar zeven van de tien stembureaus verdwijnen. En morgen dient een zaak tegen de Nederlandse Staat. Minister Plasterk moet volgens de eisers gemeenten dwingen om genoeg stembureaus te openen.

GeenPeil en Forum voor Democratie willen afdwingen dat er net zoveel stembureaus worden geopend als bij andere verkiezingen. De gedaagde gemeenten Oldenzaal en Son en Breugel hebben naar verhouding de meeste stembureaus geschrapt: 70 procent. Volgens de gemeente Oldenzaal komt dat “door de verwachte lagere opkomst”.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat gemiddeld ongeveer een op de tien stembureaus verdwijnt. In sommige gemeenten, zoals in Amersfoort en Amsterdam, worden stembureaus in elkaar ‘geschoven’; het aantal stemlocaties vermindert dan niet of nauwelijks. Maar in andere gemeenten kunnen kiezers ook echt op minder plekken stemmen.

Lees verder op de NOS

Beluister NOS Radio 1 Journaal (vanaf minuut 34)

Rechtszaak tegen de Nederlandse staat over referendum

Het Forum voor Democratie, waarvan schrijver Thierry Baudet voorzitter is, gaat een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse staat over het Oekraïne-verdrag. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders maakte in antwoord op Kamervragen woensdagavond duidelijk dat hij niet van plan is in te gaan op eisen van het Forum voor Democratie, zoals de onmiddellijke opschorting van de voorwaardelijke toepassing van het verdrag. ‘Deze antwoorden van de minister vormen een goede reden om onze plannen voor een kort geding door te zetten’, zo reageert Baudet.

In een ingezonden stuk in de Volkskrant had hij vorige maand samen met ondernemer Erik de Vlieger al de mogelijkheid van een gang naar de rechter aangegeven, mocht de regering niet ingaan op een viertal ‘eisen’. Eén daarvan was dat tot het Oekraïne-referendum op 6 april ‘alle implementatie’ van het associatieakkoord zou moeten worden stopgezet. Ook zou Nederland aan de EU moeten vragen om opschorting van de voorlopige toepassing in heel Europa. Eerst zou de Nederlandse bevolking zich er over moeten kunnen uitspreken tijdens het referendum, waarvan Baudet c.s. een van de initiatiefnemers is.

In zijn antwoorden geeft Koenders aan dat ongeveer 70 procent van het verdrag voorlopig zal worden toegepast. Als uitleg geeft hij aan dat het hier gaat om die delen van het akkoord ‘die onder de EU-bevoegdheden vallen’. Hij benadrukt dat dit anticiperen op ratificatie ‘een gebruikelijke stap’ is. Bij vergelijkbare Europese akkoorden met onder meer Zuid-Korea, Peru en Columbia gebeurde dat ook.

Koenders ziet dan ook geen reden om niet met de voorlopige toepassing door te zullen gaan en zal zijn Europese collega’s dat ook niet gaan vragen. Evenmin gaat hij in op de eis van Baudet c.s. om duidelijk te maken wat de regering denkt te gaan doen in geval van een ‘nee’-stem van de bevolking. Koenders houdt op dit punt de kaarten tegen de borst: ‘De regering loopt niet vooruit op de uitslag van het referendum en de gevolgen daarvan’. Wel maakt hij duidelijk dat er dan door toedoen van Nederland zich op Europees vlak een unieke situatie gaat voordoen: ‘De eventuele situatie die zou kunnen ontstaan bij non-ratificatie is onontgonnen terrein.’ In ieder geval voor het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie zou een ‘nee’-stem een slecht nieuws zijn.

Naast een kort geding overweegt Baudet ook op Europees niveau de voorlopige toepassing van het verdrag aan te vechten. ‘Mogelijk vragen we daarover een prejudiciële beslissing bij het Europese Hof aan. Daarvoor is een spoedprocedure voorzien. Maar helaas is spoed op Europees niveau een relatief begrip. De procedure neemt veel tijd in beslag.’

Bron: de Volkskrant

Journalisten dagen Europees Parlement voor de rechter

Een team van journalisten uit alle landen van de Europese Unie sleept het Europees Parlement voor de rechter. Ze spannen een zaak aan bij het Europese Hof van Justitie omdat het parlement weigert inzage te geven in de manier waarop de 751 Europarlementariërs de toelages besteden die ze ontvangen naast hun salaris.

De journalisten hadden voor hun respectievelijke landen verzoeken gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Die verzoeken zijn in september afgewezen. Voor Nederland is de NOS bij het project betrokken.

Naast hun vaste maandelijkse (salaris-)vergoeding krijgen de leden van het Europees Parlement ook toelagen voor algemene kosten, voor reis- en dagvergoedingen en om medewerkers te betalen. Het internationale team van 29 journalisten, werkend voor radio, tv, kranten, internet en tijdschriften, wil inzage krijgen in de onderliggende documenten voor die vergoedingen. Maar het EP weigert om deze uitgaven te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens het parlement werd vorig jaar 474 miljoen euro uitgegeven aan de parlementsleden, meer dan een kwart van de begroting. Het gaat dan om salarissen, reiskosten, algemene kosten, kantoorkosten en kosten voor de persoonlijke staf. Het Europees Parlement besteedt per maand alleen al 3,2 miljoen euro aan vergoeding voor algemene uitgaven, zonder dat daar toezicht op is. Pogingen om dit te regelen, zijn herhaaldelijk door de Europarlementariërs weggestemd.

Het Europa-brede WOB-initiatief begon in juni, toen journalisten van alle lidstaten van de Europese Unie toegang vroegen tot declaraties, bonnen en facturen. Het Europees Parlement wees de verzoeken af vanwege privacybescherming en omdat het honoreren ervan te veel werk met zich zou meebrengen. Ook zei het EP dat het niet beschikt over documenten die gaan over de besteding van de algemene toeslagen.

Bron: NOS

Onderzoek rechtszaak

UPDATE 22 juni 2014

Binnenkort komt de werkgroep bijeen met daarin alle experts die zich bij ons hebben aangemeld! Wordt vervolgd…

Het Burgercomité EU is van plan bij het Hof van Justitie in Luxemburg een rechtszaak aan te spannen tegen het steeds opnieuw oprekken van de verdragen door de EU. Of en hoe dit precies mogelijk is zal een advocatenkantoor voor ons gaan uitzoeken.

Wij op zoek naar een of meer deskundigen op het gebied van het staats- of Europees recht die ons hierin willen adviseren.

Ook zullen we gaan inventariseren in hoeverre een juridische procedure bij een Nederlandse (bestuurs)rechter haalbaar is.

Mocht u of iemand die u kent ons daarbij kunnen en willen helpen dan kunt u contact met ons opnemen via de pagina Contact.