Laatste kans voor kabinetsleden PvdA

Er zijn van die zondagen waarop ik me afvraag: beseffen de kabinetsleden van de PvdA eigenlijk wel dat dit het laatste kabinet van de 21ste eeuw is waarin de PvdA zo’n enorme hoeveelheid bewindslieden levert? Zoveel zullen ze er nooit meer krijgen. Je hoeft geen Nostradamus te zijn om te voorspellen dat politieke partijen een paar forse stappen terug zullen moeten doen. Helemaal de PvdA. Je kunt er vergif op innemen dat Nederland de komende tientallen jaren zal worden geregeerd door vijfpartijen-kabinetten, zevenpartijen-kabinetten, nationale regeringen, partijloze regeringen, en wat al niet.

De tijd van heel grote partijen lijkt ten einde, zeker die van de ooit oppermachtige christen-democratische en sociaal-democratische volkspartijen, steunberen van ons samenlevingsmodel in de vorige eeuw. Het politieke landschap verandert razendsnel: van een bevroren ijsmassa in een door eb en vloed geteisterde moerasdelta.

De PvdA is bezig het allerlaatste record ‘heel veel PvdA-ers in een kabinet’ te vestigen. Maar je hebt niet echt het idee dat al die PvdA-ministers en staatssecretarissen dit door hebben. Laat staan dat ze ernaar handelen. Je zou denken dat de houding er een zou zijn van ‘de dood of de gladiolen’. Of: ‘We gaan nog één keer schitteren. We laten Nederland nog één keer een poepie ruiken en laten zien hoe bepalend het sociaal-democratische gedachtengoed is geweest voor het land dat Nederland geworden is.’ Zie ik het niet, of is het er niet?

Ik kan me enorm vergissen, maar op een enkele uitzondering na, tref je dit urgentiegevoel van ‘nu of nooit’ toch nauwelijks aan. Dat zullen ze vast allemaal opsparen voor de volgende verkiezingscampagne, maar dan hebben ze niet begrepen dat creatief en gedurfd regeren de enige ware politieke campagne is.

Lees deze column van René Cuperus verder op de Volkskrant

Joehoe PvdA! Referendum?

Rene van Leeuwen van GeenStijl en Thierry Baudet samen naar het hol van de leeuw, naar de PvdA, in casu Hans Spekman. Eerst nog argeloos zwaait hij door het raam naar buiten. Als Van Leeuwen en Baudet eenmaal binnen staan (zie de NRC-tjes), moet de perswoordvoerder praten als Brugman om Spekman uit zijn kamer te krijgen. Eenmaal op de stoep geeft hij een zure performance die sterk doet denken aan een ‘Ad Melkertje’. Niet zo professioneel. Kom op, PvdA. Jullie kunnen beter!

Europese PvdA: zogenaamd kritisch over Juncker en dan toch voor stemmen

De hoorzittingen zijn toneelstukjes.

Deze week waren er in Brussel allerlei hoorzittingen van de fracties uit het Europees Parlement met de nieuw te kiezen commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Hij ging braaf allerlei partijen af, beantwoordde allerlei vragen en de fracties kwamen vervolgens met wat kritische persberichten. Het is een typisch gevalletje: ‘zij dronken een glas en deden een plas, en alles bleef zoals het was’.

Juncker is voorgedragen door de Europese Raad en moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Het Europees Parlement heeft de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie naar zich toegetrokken en wil alleen de kandidaat van de grootste partij in het Europees Parlement steunen. Zo wordt het Europees Parlement immers steeds belangrijker.

Jean-Claude Juncker is die kandidaat. Er is geen enkele kans dat het Europees Parlement Juncker alsnog afwijst. Dat zou immers betekenen dat ze van de zelf bedachte procedure afstapt en macht verliest. In de praktijk is de benoeming slechts afhankelijk van twee fracties: de christendemocraten en de sociaaldemocraten, want die hebben samen een meerderheid.

Deze twee fracties hebben een deal gesloten: de sociaaldemocraten steunen christendemocraat Juncker als voorzitter van de Europese Commissie en de christendemocraten steunen sociaaldemocraat Martin Schulz als voorzitter van het Europees Parlement. De christendemocraten hebben zich aan hun belofte gehouden. De sociaaldemocraten zullen dat ook doen.

De andere fracties in het Europees Parlement kunnen kritische vragen stellen tot ze een ons wegen: Juncker wordt de nieuwe voorzitter. Allerlei hoorzittingen moeten suggereren dat Juncker het vertrouwen van het Europees Parlement moet winnen, maar niets is minder waar. Hij heeft de steun van de andere fracties helemaal niet nodig en de deal ligt er al. De hoorzittingen zijn toneelstukjes.

Lees dit artikel door Chris Aalberts verder op The Post Online

Coalitie onder druk door uitslag van verkiezingen

De Europese verkiezingen betekenen een herschikking van de binnenlandse politieke verhoudingen. De spanningen in de regeringscoalitie hebben extra brandstof gekregen door de winst van de VVD en het verlies van de PvdA.

D66 versterkt opnieuw haar positie als gedoger van het kabinet. Het CDA kan de toekomst met iets meer vertrouwen tegemoet zien. De PVV heeft een tik op de neus gekregen. En met de winst voor de Partij voor de Dieren en 50Plus gaat de versplintering van het politieke landschap door.

Een belangrijke slag om de arm is dat donderdagavond de uitkomst van een exit poll is bekendgemaakt. De echte uitslag volgt zondagavond. Bovendien maakt de lage opkomst een vertaling naar de landelijke verhoudingen lastig. Maar de winst- en verliesrekening van de Europese verkiezingen zal gevolgen hebben voor de Haagse politiek.

De belangrijkste conclusie is dat de kans dat het kabinet de eindstreep in 2017 haalt, kleiner is geworden. De spanningen tussen VVD en PvdA zijn flink opgelopen in de campagne. De samenloop van verlies voor de PvdA en lichte winst voor de VVD maakt het extra lastig de druk van de ketel te halen.

Lees dit artikel van Lauren Berentsen verder op het Financieele Dagblad

Het eerlijke verhaal van de PvdA: een partij in het nauw maakt rare sprongen

De PvdA heeft aan de vooravond van de Europese verkiezingen een ingeving gekregen: belastingontwijking deugt niet. Opmerkelijk, want het was de PvdA die decennia lang belastingontwijking faciliteerde.

De PvdA heeft het zichtbaar moeilijk in het huidige politieke landschap dat volop in beweging is. Het verlies van Amsterdam en de prijs die het in de peilingen betaalt voor de deelname aan het bezuinigingskabinet met de VVD heeft de partij in moeilijk vaarwater gebracht. De partij kan zelfs het historisch gevormde monopolie op het zijn van de progressief bestuurlijke partij van Nederland verliezen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de PvdA op verschillende manieren terrein probeert terug te winnen. Stemmen zijn opgegaan om weer meer zichtbaarheid te tonen, de straat op te gaan en een linksere koers te varen. Deze punten komen goed samen in de demonstratie die de jongerenorganisatie van de PvdA, de “Jonge Socialisten” samen met EP-kandidaat en Europees fractievoorzitter Paul Tang onlangs organiseerde tegen de aanwezigheid van brievenbusfirma’s in Nederland. Er werd zo waar een actieplan ‘Aanpakken belastingontwijking’ gepresenteerd waarmee de PvdA aantoont geen enkel zelfkritisch vermogen te bezitten wanneer het gaat om de werkelijke impact van kabinetsbesluiten en het eigen stemgedrag in de afgelopen jaren.

Op zich is het niet verwonderlijk dat politieke partijen problemen agenderen en zich hierbij wat opportunistisch opstellen aan de vooravond van verkiezingen. Maar met deze actie heeft de PvdA een grens overschreden. De trackrecord van de partij in de Tweede Kamer en het kabinet op dit thema staat diametraal tegenover de PR stunt op de stoep van U2 op de Herengracht.

Lees dit artikel van Rodrigo Fernandez en Indra Römgens verder op Follow the Money

Kabinet bouwt brug naar de negentiende eeuw

Bijna iedereen is het al lang vergeten maar het motto van het kabinet Rutte II is bruggen slaan. Onduidelijk was tot nog toe waar die brug dan naar toe moest leiden. Nu niet meer. Zij overspant de twintigste eeuw en brengt de passanten rechtstreeks naar de negentiende.

Van 1897 tot 1901 zetelde in Den Haag een regering van welwillende liberale heren, die zich aanduidden als “het kabinet van de sociale rechtvaardigheid”. Ze brachten onder meer de leerplicht tot stand en een ongevallenwet, die je met wat goede wil zou kunnen aanduiden als een voorloper van de WAO en de WIA. De werkgevers schrokken daar zo van dat zij hun eerste belangenorganisaties in het leven riepen.

Het zou helemaal niet zo gek zijn om in ieder geval voor Nederland de hele twintigste eeuw aan te duiden als de eeuw van de sociale rechtvaardigheid, want het hele stelsel van regelingen – ziekenfonds, werklozenverzekering, pensioenen, cao’s, studiebeurzen, ontslagbescherming, bouw van betaalbare woningen door de overheid enzovoorts – is in die tijd tot stand gebracht. Wie deden dat in de praktijk? Wie hadden de regie in handen? Dat waren de christendemocraten, meestal met steun van de liberalen. De PvdA mag de AOW op zijn conto schrijven maar niet zo heel erg verschrikkelijk meer.

En dat wordt nu allemaal afgebroken. Met maatregel na maatregel wordt het Nederlandse volk de brug op gedreven terug in de richting van de negentiende eeuw. Ga maar na: door het uitkleden van de WW brengt ontslag je in acute financiële moeilijkheden, tenzij je binnen een paar maanden een baan vindt op je oude niveau. Dankzij Van Rijns nieuwe zorgstelsel worden bejaarde echtparen van elkaar gescheiden zodra een van hen het verzorgingshuis in mag. Iedereen is gelijk voor de wet, maar rechtsbijstand is binnenkort alleen nog maar betaalbaar voor de betere middenklasse en hoger. Allemaal horrorverhalen die twintigste eeuwse kindertjes uit de geschiedenisles kenden, maar die nu door het kabinet worden gepresenteerd als een gewenste realiteit.

Lees deze column door Han van der Horst verder op Joop