Kiesraad mag gaan tellen voor sleepnetreferendum

Het referendum over de sleepwet is weer een stapje dichterbij gekomen. Vandaag heeft één van de initiatiefnemers de laatste 15.000 handtekeningen ingediend bij de Kiesraad. Het is nu aan de Kiesraad om te kijken of alle handtekeningen ook geldig zijn. Dit doen ze door steekproefsgewijs te controleren of de persoon die getekend heeft ook daadwerkelijk in de Basisregistratie Personen (BRP) te vinden is.

In totaal hebben zo’n 400.000 mensen het verzoek ondertekend. 300.000 handtekeningen is het minimale aantal dat nodig is om het verzoek in te kunnen dienen. De Kiesraad verwacht ongeveer 1 november duidelijk te kunnen maken of er een referendum komt over de Sleepwet.

Dankzij vijf studenten krijgt Nederland weer referendum

Nederland krijgt waarschijnlijk opnieuw een referendum. Na Oekraïne is nu de sleepwet het onderwerp. Hoe vijf studenten én Arjen Lubach een weinig sexy onderwerp op de agenda kregen.

Eigenlijk heeft wiskundestudent Tijn de Vos op zondag 1 oktober de hoop net een beetje opgegeven. Zijn poging om 300.000 digitale handtekeningen binnen te halen en daarmee een referendum over de nieuwe ‘sleepwet’ af te dwingen, samen met vier medestudenten, dreigt te stranden: er zijn pas 120.000 handtekeningen binnen en op dit tempo wordt het beoogde aantal voor de deadline van 16 oktober nooit gehaald.

En dan gaat de telefoon. Een sms’je, van ene Arjen Lubach. “We hadden de redactie van zijn tv-programma wel benaderd, net als veel andere media. Maar we hadden er nooit meer iets van gehoord. Maar vlak voor de uitzending stuurde hij die zondagavond ineens zelf een bericht. Dat we even naar zijn uitzending moesten kijken.”

Nederlands privacyprotest naar Europees Hof

De privacy-actiegroep ‘Burgers tegen Plasterk’ gaat via het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de afluisterpraktijken van de Nederlandse overheid aanvechten.

Het Hof heeft de actiegroep toegelaten tot een lopende Britse procedure van Big Brother Watch, een Engelse zaak die draait om het aftappen van internetverkeer. De Nederlandse actiegroep, die een einde wil maken aan het gebruik van NSA-data door de Nederlandse inlichtingendiensten, heeft hiermee een belangrijke overwinning behaald.

In 2013 kwam aan het licht dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA zich bezighield met illegale afluisterpraktijken, ook in Nederland. De actiegroep Burgers tegen Plasterk zegt dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD en MIVD een deel van de in Nederland verkregen illegale data van de NSA krijgen en wil dat hier een einde aan komt.

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm staat de actiegroep bij en legt waarom de beslissing van het Europees Hof zo speciaal is: “Als je een schending van de mensenrechten wilt aankaarten bij dit Europees Hof, is de kans heel klein dat het lukt. 94 procent van de gevallen die daar worden aangekaart, worden direct afgewezen.”

En nu mag de Nederlandse zaak zich dus voegen in een andere procedure. Alberdingk Thijm: “Wij worden nu als partij gehoord in een Engelse zaak die heel erg lijkt op onze zaak. De Engelsen konden alleen eerder naar het Europese Hof, omdat al hun voorzieningen al waren uitgeput. In Nederland moet je eerst helemaal naar de Hoge Raad voordat je bij het mensenrechtenhof mag aankloppen.”

Lees meer hierover (inclusief geluidsfragmenten) op BNR

‘1984’ was geen handleiding

Deze maand markeerde een nieuw dieptepunt in de bedreiging van onze privacy door de overheid. Het kabinet kondigde een nieuwe wet aan die de politie de bevoegdheid geeft om stiekem in te breken in de computers van criminelen. Als het aan onze bewindspersonen ligt mag een politieagent straks live meelezen met het typen van e-mails, meegluren met webcams en meeluisteren met Skype-gesprekken. Talloze ICT- en privacy-experts wisten niet hoe snel ze dit voorstel moesten veroordelen.

„Stel dat de politie het recht zou hebben om zich zonder toestemming toegang te verschaffen tot woningen, zouden we dat accepteren? Ook al zouden ze daarmee verdachte buren kunnen afluisteren? Ik denk het niet”, stelde Lotte de Bruijn, voorzitter van de branchevereniging Nederland ICT. De Bruijn legt met haar scherpe stellingname de vinger precies op de zere plek: de onbeschaamde gulzigheid van Nederlandse politici om liefst iedereen op het wereldwijde web volledig te controleren. Bij een huiszoeking heeft de politie eerst toestemming nodig van de rechter-commissaris, nogal vanzelfsprekend in een rechtsstaat vol checks and balances. Bij het rondneuzen in onze computers krijgt de politie wat minister Van der Steur betreft een carte blanche.

Lees verder op NRC Next

Nieuwe NLse wet voor onderzoek in computers meest verregaande ter wereld

Een nieuwe conceptwet geeft de politie verregaande bevoegdheden om in computers te kunnen inbreken. Privacywaakhonden en ict-experts vinden die wet veel te ver gaan. “De aanslagen in Parijs worden gebruikt om een politiestaat in te voeren.”

Vlak voor het weekend begon, gooide de ministerraad er afgelopen vrijdagmiddag nog snel een belangrijk persbericht uit. Ministers Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dienen vier wetsvoorstellen uit het actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme in bij de Tweede Kamer. De maatregelen om het Jihadisme te bestrijden, zijn van groot belang, onderstreept de regering.

Onderdeel van die maatregelen is een uitbreiding van de bevoegdheden om onderzoek te doen in computers van criminelen en terroristen. De naam van het wetsvoorstel staat niet vermeld in het persbericht, maar desgevraagd bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie dat het gaat om de wet Computercriminaliteit III, die al sinds 2013 in de maak is.

De omstreden wet kan met steun van VVD en PvdA rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar die partijen zullen andere partijen nodig hebben om de wet door de Eerste Kamer te loodsen.

De conceptwet geeft de politie ongekend veel bevoegdheden. Ze mag stiekem inbreken in computers, data kopiëren, toevoegen en wissen. De politie mag meekijken met webcams, afluisteren via de microfoon van een computer en live meekijken wat iemand typt. Privacyorganisatie Bits of Freedom spreekt van de meest verregaande wet ter wereld op dit gebied.

De conceptwet heeft dan ook tientallen bezorgde reacties opgeleverd van hoogleraren, ict’ers en privacywatchers. Rejo Zenger van Bits of Freedom vindt het niet chic dat de wet nu in het kader van terrorismebestrijding aan de Kamer wordt gepresenteerd. “Het is absoluut ongepast dat de minister van Veiligheid en Justitie de aanslagen in Parijs gebruikt voor het doordrukken van zijn wetsvoorstel. De minister wil al lang de bevoegdheden van de politie uitbreiden. Dat verdient een grondig debat in het parlement, zonder dat dit heel erg wordt gestuurd door de gebeurtenissen in Parijs.”

Lees het hele artikel op het AD

Internetbedrijven moeten encryptiesleutels inleveren bij EU

Een adviseur van de Europese Unie wil dat internetbedrijven verplicht de encryptiesleutels van gebruikers in moeten leveren, om inlichtingendiensten te helpen met de strijd tegen terrorisme.

Dat zegt Gilles de Kerchove, coördinator terrorismebestrijding bij de Europese Unie, in een gelekt document (pdf) dat door de burgerrechtengroep Statewatch is gepubliceerd.

Internetbedrijven beginnen steeds vaker de communicatie en informatie van gebruikers te versleutelen. Dit kan via een algemene versleuteling waar de aanbieder de sleutel van heeft, zoals Facebook met zijn Messenger-dienst.

Een andere manier is end-to-end-encryptie, waarbij alleen de ontvanger de sleutel heeft om een bericht te ontsleutelen. Onder andere WhatsApp heeft recentelijk end-to-end-encryptie aan zijn Android-app toegevoegd, waardoor een bericht alleen door de ontvanger in te zien is.

Volgens De Kerchove zouden dergelijke internetbedrijven verplicht de encryptiesleutels moeten inleveren om communicatie voor de politie en inlichtingendiensten inzichtelijk te maken. Dit zou volgens de adviseur helpen bij het bestrijden van terrorisme.

Echter hebben veel internetbedrijven die gebruikmaken van end-to-end-encryptie geen toegang tot de encryptiesleutels van gebruikers, die veelal lokaal op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe De Kerchove internetbedrijven wil verplichten om deze sleutels in te leveren.

“Sinds de onthullingen door Snowden zijn internetbedrijven begonnen met het gebruik van encryptie, wat het voor de autoriteiten technisch moeilijk en soms zelfs onmogelijk maakt om berichten te onderscheppen”, zo schrijft De Kerchove in het document. “De Europese Commissie zou moeten onderzoeken of het internetbedrijven kan verplichten om in sommige situaties toegang tot de communicatie te geven.” De Kerchove ontmoet volgende week verschillende ministers om het plan te bespreken.

Het voorstel is controversieel omdat internetbedrijven de communicatie van gebruikers juist versleutelen om de massa-surveillance van inlichtingendiensten tegen te gaan.

Lees het hele artikel op Nu

Allemaal een daderprofiel. Ook gij Lodewijk A.

In de de week waarin Nederland ten strijde trok tegen een gewelddadige beweging waar de meeste mensen een jaar geleden nog nooit van hadden gehoord, ontstond onder de radar te weinig opschudding over een binnenlands gevaar. Vadertje Staat zelf. De overheid trekt de elektronische teugels aan en zet de burger weer iets naakter in het detectiepoortje van de bureaucratie.

Verdacht tenzij het tegendeel blijkt. Dat is steeds meer de realiteit van een overheid die diep argwanend is geworden. Een overheid die zich als weldoener misbruikt voelt. Daarom worden alle systemen ingericht op het in de gaten houden van wat burgers zeggen en wat zij doen als ontvangers van uitkeringen en belastingfaciliteiten. Wij allemaal dus.

Aanleiding is het vóór de zomer door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurde besluit om ‘systeem risico informatie’ (SyRI) te verzamelen. Bla, bla, technisch, dachten ze kennelijk in het parlement. Bestrijding van uitkeringsfraude is altijd goed. Een maand geleden trad het Besluit zonder champagne in werking. Deze week zette De Volkskrant het op de agenda.

Wat tientallen jaren werd voorspeld, niet in de laatste plaats door Frank Kuitenbrouwer in deze krant, is weer een stap dichterbij gekomen. De koppeling van databestanden om de oplichters uit ons midden te vissen. U allen, 16,8 miljoen profijttrekkers, wordt in de het vizier gehouden. Uw watergebruik, uw AOW-claim, uw vriendin, uw zorgtoeslag, uw boetes, uw strafblad, uw zorgaanspraken, Big Daddy kijkt wiens verhaal niet klopt met alle opgeslagen data.

Bijvangst: flarden van het gedrag en het meest persoonlijke leven van die 16,x miljoen burgers die de boel niet flessen.

Lees deze column van Marc Chavannes verder op het NRC