Islamist terror, security and the Hobbesian question of order

Liberals often worry about the need to protect citizens from the state. Yet in the age of global terror, the risk posed by failed states is by far the greater danger.

Among the consequences of the atrocities in Paris – many of them impossible to foresee so soon after the terrible events – one seems reasonably clear. The state is returning to its primary function, which is the provision of security. If the SAS has been on the streets of London and Brussels under lockdown, these are more than responses to the prospect that further attacks may occur. What we are witnessing is the rediscovery of an essential truth: our freedoms are not free-standing absolutes but fragile constructions that remain intact only under the shelter of state power. The ideal liberal order that was supposedly emerging in Europe is history. The task of defending public safety has devolved to national governments – the only institutions with the ability to protect their citizens.

The progressive narrative in which freedom is advancing throughout the world has left liberal societies unaware of their fragility. Overthrowing despots in the name of freedom, we have ended up facing a situation in which our own freedom is at stake. According to the liberal catechism, freedom is a sacred value, indivisible and overriding, which cannot be compromised. Grandiose theories of human rights have asserted that stringent limitations on state power are a universal requirement of justice. That endemic anarchy can be a more intractable obstacle to civilised existence than many kinds of despotism has been disregarded and passed over as too disturbing to dwell on.

But one modern thinker understood that a strong state was the precondition of any civilised social order. With his long life spanning the English Civil War, Thomas Hobbes (1588-1679) was convinced that only government could provide security against sectarian strife. Anyone who wanted the amenities of “commodious living” had to submit to a sovereign power, authorised to do whatever was necessary to keep the peace. Otherwise, as Hobbes put it in a celebrated passage in his masterwork Leviathan (1651), there would be “no arts, no letters, no society, and, which is worst of all, continual fear and danger of violent death, and the life of man solitary, poor, nasty, brutish, and short”.

Hobbes has been criticised by liberals for neglecting the necessity of protection from the state – a need that was clear in the 20th century, when the worst crimes were the work of totalitarian regimes. But one need not accept all of Hobbes’s political theory, with its fictitious state of nature and social contract, to see that he captured some enduring realities that liberals have chosen to forget. The form of government – democratic or despotic, monarchical or republican – is less important than its capacity to deliver peace. At the present time, it is not the state but the weakness of the state that is the greater danger to freedom.

Consider the migrant crisis and how it is likely to develop in the aftermath of the Paris attacks. The first and most obvious ­reality is that the crisis has been driven by a flight from failed or failing states. The largest single category of migrants has come from Syria, which has been devastated by a many-sided civil war in which the West – along with its ally Saudi Arabia and other Gulf states – has intervened with the aim of toppling the regime of Bashar al-Assad. Others come from Iraq, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Sudan and elsewhere. But it cannot be accidental that so many of these migrants are fleeing countries whose states have been dismantled by western policies of regime change. Migrant flows have other causes, such as environmental degradation in Africa and the economic opportunities that are available in European countries, which will persist long after war in the Middle East has ended. The chief driver at present remains failed states and it is wishful thinking to imagine that these states will be repaired any time soon.

Destroying states is relatively easy, while re-creating them is very difficult. Iraq and Syria will not be reassembled in a recognisable shape in any realistically imaginable future. Similarly, effective government will not be restored in the jihadist-ridden chaos that is now Libya. Politicians who tell us that the solution to the migrant crisis is to stabilise the migrants’ countries of origin are not being serious, or honest. None of them has any clear idea of how to accomplish such a feat, or is willing to face the enormous difficulties and costs that the task would involve.

Lees deze long read van John Gray verder op The New Statesman

Conflictgebieden? Hek er omheen!

Het zijn wilden, dat komt nooit meer goed. Hek er omheen en wegwezen. Geen Hollandse jongen zou hier voor dit zootje mogen sterven.’ Deze passage las ik voor een volle zaal in theater Frascati. Twintig jaar Sebrenica werd dinsdag herdacht. Rondom de tafel zaten wij, Kamerleden van toen, woordvoerders op het dossier vredesoperaties. De organisatie liet mij een stuk citeren dat ik destijds, vlak na een werkbezoek aan het oorlogsgebied, in Vrij Nederland had geschreven. Het net gegeven citaat kwam uit de mond van verschillende onderofficieren tijdens een pilsje aan het einde van de dag.

Deze militairen kwamen bij mij hun gal spuwen, want ik was ’toch lange tijd officier van de mariniers geweest en moest als Kamerlid toch kunnen begrijpen hoe ellendig zij zich voelden’. ‘Meneer, de strijdende partijen houden zich overeind met de levensmiddelen die wij aanvoeren en die wij onder dwang moesten inleveren. Sterker: een paar dagen geleden hebben we onze wapens en een voertuig aan moslimstrijders moeten afstaan, die we de dagen daarna vrolijk in onze truck zagen rondrijden. We mochten niets doen, gewoon lijdzaam toezien. Ze snijden elkaar de strot af, gesterkt door onze goederen en wapens. Meneer het is hier krankzinnig, wat we hier doen staat haaks op alles wat we als militair in onze opleiding hebben geleerd.’

Ik stond met kromme tenen te luisteren. Dit was ernstig. Een existentieel verwijt aan politici die in een opwelling van morele verontwaardiging hun militairen de rotzooi insturen. Met mijn militaire achtergrond kwam dat verwijt extra hard aan. Ik heb later overste Karremans altijd verdedigd op grond van wat ik daar in dat oorlogsgebied meemaakte. Als de overste de domheid had begaan zich tegen de troepen van Mladic te verzetten en er waren zelfs maar twee van onze soldaten gesneuveld, dan hadden wij, politici, hem in Den Haag aan de hoogste boom opgeknoopt…

Sinds die ervaring daar, ben ik een vurig voorstander van de Herasvariant. Conflictgebieden mijden als de pest. Hek er omheen en afwachten tot de rust weerkeert. Duizenden doden? Het zij zo. Een Engelse filosoof zei me later: ‘Let those people fight themselves into stability.’

Lees verder op de Volkskrant >>>

Europese Unie kan imploderen

In gesprek met De Zondag laat de Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz, voorzitter van het Europees parlement, er geen twijfel over bestaan: “Dit is de Commissie van de laatste kans: ofwel brengen we de burger dichter bij Europa, ofwel mislukken we.”

“Werd Europa vroeger gezien als een garantie voor veiligheid, vrede, rijkdom en jobs, dan wordt het vandaag gezien als de oorzaak van alle problemen. Of dat nu klopt of niet, dat is wel de perceptie”, analyseert Schulz. “Iemand als de Britse premier David Cameron is daar sterk in. In Brussel akkoord gaan met de regels, maar in eigen land met een beschuldigende vinger wijzen naar Brussel. Tenzij een maatregel succesvol is. Dan klopt hij zichzelf op de borst.”

De voorzitter van het Europees parlement gaat verder: “Veel staats- en regeringsleiders gedragen zich zoals Cameron. Dat spelletje, die blamegame zoals ik het noem, is nu al twintig jaar aan de gang. De burgers zijn echt gaan geloven dat succes nationaal is en mislukking Europees. Dat is vernietigend voor het imago van Europa. Als we die perceptie de komende vijf jaar niet kunnen omkeren, dan kan de Europese Unie falen. Imploderen.”

“Niets is voor eeuwig verworven, ook de Unie niet. En die perceptie kunnen we alleen omkeren door oplossingen aan te reiken, en die gezamenlijk te verdedigen, het Parlement, de Commissie én de lidstaten”, aldus de sociaaldemocraat.

Lees verder op De Morgen

Kolen op het vuur van oorlog. Wordt de burgers iets gevraagd?

Hoewel het opleggen van economische sancties tot de standaard trukendoos van regeringen behoort en zelfs het dreigen ermee gezien wordt als de enige geweldloze manier om andere partijen tot inzicht en inkeer te brengen, leert de geschiedenis dat economische oorlog altijd leidt tot massale verliezen aan beide zijden. In het geval van Rusland staat vast dat het land in een economische recessie zal belanden en dat geldt ook voor Europa en Nederland.

Nederland heeft de dubbele dip van recessie net van zich af kunnen schudden – we zijn met de hakken over de sloot gesprongen- om nu geconfronteerd te worden met een derde recessie. Officieel worden drie kort op elkaar volgende recessies een economische depressie genoemd en daar stevent Nederland op af. Terecht gaan er nu eindelijk politieke stemmen op om Nederland eerst zelfvoorzienend te maken om daarna weer op eigen kracht met het buitenland zaken te kunnen doen. Veel te lang is onze productiecapaciteit ten behoeve van de eigen bevolking verwaarloosd en daar betalen wij nu de prijs voor.

Het probleem met economische sancties is dat ze vallen onder de macho-politiek van allerlei soorten politici die menen dat het hun taak is om krachtig op te treden tegen de territoriale driften van anderen, in dit geval van Rusland. We trekken een lange neus naar Poetin en proberen hem en zijn vrienden over de knie te leggen en met de mattenklopper een pak slaag te geven. Gelukkig laat de Nederlandse bevolking zich niet gemakkelijk opjutten. Maar als wij bijvoorbeeld een koude winter krijgen, wordt het liedje van de vrede ook door ons anders gezongen. Het hemd is nader dan de rok.

Lees deze column van René Tissen verder op RTLZ